Jeg skrev i et oppslag i den norske LDN gruppa, at jeg godt kan ta 50 mg tramadol, dvs, en Dolol om kvelden når jeg har tatt LDN om morgenen. De fleste var enige i det jeg skrev, men jeg ble skikkelig påhoppet av en admin i den danske LDN gruppa. Jeg ble fortalt, at hun var ekspert, og det var ikke jeg. Og det er helt riktig, jeg er ikke ekspert på LDN. Men jeg følger da litt med på hva som skjer innen området. Hun mente, jeg var inne på en farlig vei, og at jeg nærmest kunne forårsake andres død med mine “farlige” råd! 

Det hadde vært morsomt, hvis det ikke var for at det får konsekvenser for menneskers liv og velbefinnende. Det er mange som tror på det som blir sagt i den gruppa. Men forhåpentligvis vil det endre seg.  Facebook grupper kan være til stor hjelp og støtte, men de kan også spre ukorrekt info og på den måten skade. Man skal alltid selv undersøke tingene, men mange er for syke til å orke det, eller har ikke ressurssene til det. 

Men i hvert fall, det er mange på LDN som tar en Tramadol ved  behov. Noen av oss, som meg, har behov ved spesielle tilfeller. Mens andre kan ha mer vedvarende smerter. Så er det godt, man kan ta noe sterkere enn Paracetamol og Ibuprofen. I øvrig, så forsterker Paracetamol virkningen av Tramadolen, så de kan være gode å ta sammen. Jeg sier selvfølgeig ikke, at ALLE kan tåle Tramadol på LDN.

Hva er Tramadol og hvordan virker det?

 

Her henter jeg info fra Brian Havilands infoguide til bruk av Tramadol når vi tar LDN. Med hans velsignelse, selvfølgelig. Du kan lese hans guide på engelsk her. Brian er admin i en amerikansk LDN gruppe,  https://www.facebook.com/groups/108424385861883/about.  (Low dose Naltroxene for chronic illnesses and infections).  Han er ikke lege, men han kan mye om LDN.  

Tramadol er en sentralt virkende opiat smertestiller og SNRI (serotonin/noradrenalin reopptak hemmer ), som er strukturelt i slekt med kodein og morfin. (Reopptak hemmer betyr, at når hjernecelle A sender serotonin og noradrenalin til hjernecelle B, så blir det liggende litt mellom de to cellene, som celle B ikke opptar. Vanligvis så opptar celle A det overskytende, reopptak. Men her blir dette hemmet, eller forhindret. Dermed øker nivået av serotonin og noradrenalin mellom cellene. Det er slik SRRI virker, det er slik serotonin nivået i hjernen øker ved denne type anti depressiva).  

Mange som tar LDN kan ta Tramadol uten problemer. Den er andeledes enn disse opiatene, kodein og morfin, på den måte at den binder svakere til  μ (mu) resptorene.  Faktisk kommer mye av den smertestillende effekten fra det faktum at den er en anti-depressiva. 

Effekten økes hvis du tar paracetamol samtidig, de to er synergister. Man lager også et kombipreparat, det heter Ultracet. Noen synes også at paracetamol hjelper på kvalmen noen får ved Tramadol. 

NB! Det er noe helt annet hvis du har brukt Tramadol jevnligt, kanskje hver dag, før du begynner på LDN.  I en sånn situasjon vil man i de fleste tilfeller få abstistens symptomer. Man bør kikke på ULDN som en metode i det tilfellet. ULDN er LDN i ultralave doser.  

Når kan jeg ta en Tramadol?

Noen leger/farmasøyter anbefaler at det går 4 til 6 timer vekk fra din LDN dose. Men dette gjelder ikke for alle. Dr. Skip, en kjent LDN farmasøyt, sier dette ikke er nødvendig. Men at man ikke bør ta mer enn 300 mg Tramadol i døgnet når man tar LDN. Det er jo dog en ganske stor dose. Man får Tramadol også i en time release versjon. Den skal man ikke ta. 

Brian skriver, at han selv tok Tramadol i flere måneder og på samme tid som LDN, og at han ikke hadde noen dårlige reaksjoner. Men alt er individuelt, og du må prøve deg frem. Jeg ville tatt den 12 timer vekk fra LDN første gang. Det kan være godt å ta LDN om morgen, som jeg selv gjør. Så står man friere til å ta Tramadol til natten, hvor de fleste vil ha aller mest bruk for det.   

Har man brukt Tramadol over tid, så skal man visst trappe ned veldig langsomt. Men det har jeg ikke forstand på. Jeg har kun tatt Tramadol i korte perioder. 

Merk! Jeg oppfordrer ingen til å ta Tramadol eller andre smertestillende. Jeg er selv veldig forsiktig med smertestillende. Tar sjelden noe, hverken Paracetamol el Tramadol. Men noen ganger er det nødvendig, og for noen mer enn andre. Så heldigvis, kan de fleste av oss bruke litt Tramadol. 

 

Info og studier om Tramadol

Her er noen lenker fra Brians oppslag. De er alle på engelsk. Du finner flere lenker i hans oppslag.

Hva er Tramadol? https://www.drugbank.ca/drugs/DB00193

Tramadol og interaksjoner med andre medisiner og tilskudd, https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695011.html

Ikke ta for mye! https://www.stepbysteprecovery.co.uk/tramadol-the-prescription-painkiller-claiming-more-lives-than-any-other-drug/

Nedtrapping og abstinens, https://www.choosehelp.com/topics/detox/ultram-detox-tramadol-withdrawal-pains.html