Jeg heter Liv Stang-Lund. En klarsynt foreslo, jeg skulle skrive en blogg. Det var ikke noe jeg noen gang hadde tenkt på, eller drømt om. Men tanken festet seg. Jeg har samlet en masse erfaring og kunnskap om thyroidesykdommer. Og jeg har lært meg å leve med det på en god måte. Jeg har gjort en masse feil og en masse rett. Så kanskje alt dette kan være til hjelp for noen andre mennesker?

Dette blir ikke en blogg om hele mitt liv, men om livet mitt med Hashimotos og fibromyalgi. Jeg er født i 1957 i Oslo. De første 30 årene av mitt liv var harde. Men fra 1988 lysnet det. Jeg utdannet meg til psycol. cand. på Blindern i Oslo. Jeg hadde helt normalt med krefter på den tiden, jeg klarte de ting jeg bestemte meg for. Ved siden av studiene, tok jeg vakter på et psykiatrisk sykehus. Jeg avsluttet tom mine studier et semester før tid, da jeg gjorde min hovedoppgave ved siden av studiene. Men i løpet av de to siste årene på studiet, begyndte jeg å få det dårligere, Jeg kommer inn på min sykehistorie under “Min historie”, her Jeg ble diagnostisert med lavt stoffskifte kort tid etter at jeg var ferdig utdannet psykolog. Jeg klarte å jobbe i noen år, men etter en skikkelig nedtur hvor jeg nok ble mye dårligere til å konvertere Ft4 til Ft3, og fikk et nytt myksødem, jeg hadde hatt et før jeg ble diagnostisert, endte det etterhvert med en uførepensjon. 

 

I 2008 flyttet jeg til Danmark. Møtet med det danske helsevesenet var et sjokk, og det faktum at Danmark hører til de absolutt dårligste i klassen hva angår behandling av stoffskiftet, har nok bidratt til mitt i dag store engasjement på området. Men vær så snill og ikke misforstå meg, at Danmark ikke er et godt og deilig land. For det er det, og jeg elsker Danmark. Jeg føler meg halvt dansk nå. Derfor vil jeg også gjerne bidra til at vi stoffskiftesyke skal få en bedre behandling.

Jeg prøver å følge med på hva som skjer både i Norge, Danmark, Sverige og resten av verden. Vi pasienter står i en fortvilet situasjon i det meste av verden. Vi blir så feilbehandlet, og møtt med veldig lite respekt. Det koster samfunnet milliarder i tapt arbeidsinntekt, i pensjoner, i behandling av følgesykdommer som diabetes og hjertekarsykdommer. Og det til tross for at det er en relativt enkel og billig sykdom å behandle. Jeg tror feilbehandlingen av stoffskiftesykdommer vil bli stående som en skandale i den medisinske historien. Det håper jeg i hvert fall. 

 

Jeg håper også bloggen kan være til trøst og inspirasjon, og at du kan lære noe som kan hjelpe deg. Jeg tjener ingen penger på bloggen, den koster meg. Jeg vil ikke tjene noe, jeg vil være fri og uavhengig, og at det ikke skal være noen tvil om mine motiver. Hvis jeg linker til noen produkter, så er det bare for å gjøre ting lettere for mine lesere. Siden jeg følger med  på hele verden, har jeg valgt å skrive på både norsk og engelsk. Meniningen er også å oversette studier og artikler til norsk, slik at de forhåpentlig blir lettere å tilgå.

Jeg er en spirituell person, og det vil nok skinne igjennom her og der. Det har også å gjøre med hvordan man forholder seg til det å være syk. Det kommer jeg til å skrive en del om.