Kategori: thyroid

Antistoffer, del 1. Anti-TPO

Dette er første del av en serie om antistoffer og autoimmun thyreoditt. I denne første delen ser jeg på hva antistoffer er, og på Anti-TPO. Jeg tror mange vil bli litt overrasket over noe av det forskerene er kommet frem til. Den er kanskje litt vanskelig, men det viktigste står i sammendraget.

Dette er komplekse saker. Jeg kommer sikkert til å måtte revidere disse postene flere ganger. For de finner hele tiden nye svar, og jeg forstår også hele tiden mer.

Sammendrag

Alle antistoffer ser like ut, som et Y. De skiller seg fra hverandre kun ved områdene ytterst på Y et. Det er der de binder seg til spesifikke antigen. Folk som ikke har stoffskiftesykdom kan også ha lave nivåer av Anti-TPO og Anti-TG. Men det er ikke studert om disse senere får stoffskiftesykdom. Det er vist i en studie, at kvinner hadde antistoffer 7 år før sykdommen manifisterte seg.(1)

Alle stoffskifteantistoffer produseres inne i selve kjertelen av B lymfocytter. Så har man lite eller ingen kjertel, har man heller ikke høye nivåer av antistoffer.

TPO er et enzym som deltar i prosessen hvor jodid blir til jod, som er den form skjoldbruskkjertelen kan bruke. Det kan oppstå skade på TPO hvis det er for lite jod i systemet. Med den følge at det produseres Anti-TPO  mot det skadede enzym. Prosessen er i gang.

Det er ikke Anti-TPO som forårsaker størst skade på kjertelen. Det er B og T lymfocytter som gjør det. De infiltrerer kjertelen. Også en spesiell form for TRAb, TRAS, TSI, «kløyvende» TRAb. Den kan også forårsake celledød. Mer om den i et senere oppslag.

Man kan ha høye nivåer av Anti-TPO uten at kjertelen blir «spist opp». Det er forskjell på Hashimotos og Ord’s. Det er kun dem med ORD’s som får mindre  kjertel med årene. Men kjertelen fungerer selvsagt ikke som den skal hos dem med Hashimotos. Hashimotos starter med struma, mens Ord’s starter ikke med struma. Jeg kommer tilbake til dette i en senere post i serien.

Les videre

HVORDAN LAGES NDT?

Jeg må innrømme, at jeg har vært veldig uvitende om hvordan NDT lages. Frem til nå nylig. Jeg kunne selvfølgelig være litt flau over det, men det velger jeg å ikke være. Det er så mye å lære hele tiden om stoffskiftesykdommer, vi må bare være åpne og lære. Ofte tar vi feil, ofte tar jeg feil. Jeg har sagt til folk, at thyroidekstrakt som Thyrogold og Metavive er det samme som NDT. Det er det IKKE. Det er svakere produkter. Hvorfor vil jeg forklare her. Det meste av denne infoen har jeg fått fra Chris på Pim Pom products, også bildene. Takk Chris.

3 typer kjertel brukt i medisiner og tilskudd

1  Helt desiccated thyroide pulver

Dette er det hele pulveret som kommer når man maler frysetørret, hel kjertel til et pulver. Det behandles ikke ytterligere. Frystørring nedbryter celle membranene og all væske trekkes ut. Så blod og cellevæsken fjernes. Du har alt som ikke er væske.

Dette er typisk dette man får i thyroide kosttilskudd. Det kan inneholde opp mot 40% fett. Pim Pom selger et slikt løst pulver.

2  USP desiccated thyroid powder/ desiccated thyroid BP

Dette er hva du får etter å ha fjernet fettet og oljen fra det rå pulveret. USP står for US Pharmacopeia, and BP for British Pharmacopoeia.  US og  britisk standard er den samme. «Desiccated thyroid has been described in the United States Pharmacopoeia for a century as the cleaned, dried, and powdered thyroid gland previously deprived of connective tissue and fat… obtained from domesticated animals that are used for food by man».

Når du fjerner all fett og olje, så fjerner du cellemembranene og blodårene og alt annet som ikke vannløslig. USP pulver består for det meste av protein, og da i hovedsak av thyroglobulinet. Det er det man vil bli sittende igjen med, det er der hormonet lagres.

Dette pulveret inneholder typisk 38 mcg T4 og 9 mcg T3. Hvis det er sterkere, blir det oppblandet med laktose eller dextrose til denne styrken.

USP desiccated pulver er det som brukes i alle medisinale NDT. Det er også det som brukes i Pim Poms Tru Thyroid, og det som vil bli brukt i deres kommende produkt, Thryve.

Les videre

MEDISINKVALITET

Sammendrag

Det er mange saker med tilbakekalling av NDT (thyroid) for tiden. Dette gjør mange redde og bekymrede. Men det trenger du ikke være. Du kan holde dine nivåer optimale ved å følge dine nivåer og justere dosen opp eller ned. Og du kan gjøre det enkelt, ved å følge din puls og temp.  Og selvfølgelig også ta blodprøver.  

Dette oppslaget er ikke ment å være en lang avhandling, men jeg må skrive litt om at råmateriale fra svin faktisk fluktuerer i hormonnivå, avhengig av kjønn,alder og rase. Så det er kanskje ikke så rart, at innholdet i vår NDT (thyroid) ikke alltid er det samme.

Men det viktigste, er at du ikke bekymrer deg for mye om dette.  For vår medisin kommer til å variere i styrke også fremover. Både den syntetiske og den organiske. Den har LOV  til å avvike. Hvor mye varierer litt fra land til land. Men som hovedregel kan syntetisk T4  avvike mellom 95 og 105% av den oppgitte styrke. Mens den organiske NDT OG syntetisk T3 kan avvike mellom  90 og 110%. Den aktuelle tilbakekallingen av Nature Throid og Westhroid gjelder medisin som muligvis innholder 87 % av oppgitt mengde. Altså 3 % mindre enn den skal. OMG!

Uansett, dette er den verden vi lever i. All stoffskiftemedisin varierer i styrke. 

Les videre

TIL DEG SOM ER NY

Guide til nykommeren

Det kom for meg, at jeg måtte skrive en guide til deg som er blitt syk for nylig. Dele alle de råd og tips som jeg skulle ønske jeg hadde fått dengang da. For 20 år siden. 

Jeg vet ikke hvordan du har det akkurat nå. Om du er fortvilet over å ha fått en kronisk sykdom. Om du tross alt er lettet over å ha fått en diagnose, et navn på det som har plaget deg, kanskje i lang tid. Eller kanskje du kjemper med å finne ut av om du har lavt stoffskifte eller ikke. Eller du har fått operert ut hele eller deler av skjoldbruskkjertelen. Kanskje du har en lege som bare avfeier deg.

Hva er normalt stoffskifte?

La oss begynne her, med hva som er normalt. Det er nemlig ikke en TSH mellom 0,5 og 4,5. Som kanskje legen har sagt til deg. Nå vil jeg ikke gå inn i lange forklaringer, det er ikke det du trenger akkurat nå. Men hvis du vil lese om det litt mer i detaljer, så finner du mer info her.

 

Dette er et normalt stoffskifte. Hvis du har litt lavere FT3 enn det her, så kan du forsøke å øke din evne til å omdanne eller konvertere som det også heter. Så lenge din FT4 ikke er veldig lav, så kan det være du bare mangler noen viktige vitaminer og i sær mineraler. Også hvis FT4 er litt lav, så kan jod, selen, sink, jern og magnesium kanskje få din hormonproduksjon opp. JOD er særlig viktig for selve produksjonen. SELEN og SINK for omdanningen.

Så få målt disse mineralene. Jod må måles i døgnurin, ikke blodprøve. 

D vitamin er også veldig viktig. Det må være minst 70, heller 100.

Jern må også være ok. Og vi er ofte alt for lave på jern. Jern er veldig viktig for stoffskiftet. Men det skal jo heller ikke være for høyt. 

Generelt skal du passe på å ha gode nivåer av alle vitaminer og mineraler. Vit B12 må gjerne ligge godt over referanse. Folat over 25. 

Hvilke stoffskifteprøver skal jeg be om?

Hvis dette ikke hjelper deg, eller du vet at at du har lavt stoffskifte, og at disse rådene ikke er nok. Hvilke prøver skal du be om? Hva hvis legen bare tar TSH, og sier at den er innenfor normalen?

Som jeg skrev over, TSH over 1,5 er ikke normalt. Den kan være litt høyere hvis du er eldre. I Norge skal Anti-Tpo tas ved mistanke om lavt stoffskifte. Men det er sikkert mange leger som ikke gjør det. I Danmark tas alt for ofte bare TSH. 

Husk at blodprøve alltid må tas før klokken 9 om morgenen.  Dette er veldig viktig. For TSH blir lavere utover dagen. Så en TSH som er 1 kl 15, kan ha vært både 3 og 4 kl 8. Så du forstår, skal du få legen til å forstå at du har lavt stoffskifte, så må du ta prøven mens TSH er høy. Og mange leger og sykepleiere vet ikke dette. Så de passer ikke på at prøve tas på rett tid. 

Hva betyr alle de der forkortelsene?

Ja, det er mange forkortelser som flyr gjennom luften. Her er de viktigste:

TSH, thyroidastimulernde hormon. Det er bare et signalhormon. Det virker ikke i våre celler. Det gir beskjed til hypofysen når nivået av særlig FT4, men også FT3, blir for høyt eller lavt.

T4, Total T4. Når det står bare T4, ikke F eller Fritt foran, så er det total T4. Det er alt det T4 vi har i kroppen. Det er bundet til thyroglobulin. 

T3, Total T3. På samme måte som med T4, så er det bundet til thyroglobulin. Det kan ikke brukes direkte av våre celler.

Fritt T4FT4. Det er T4 hormon som ikke er bundet. Det er fritt og kan brukes direkte. Det blir omdannet eller konvertert til Fritt T3 eller revers T3.

Fritt T3, FT3 er den formen av stoffskiftehormonet som cellene bruker, 

Thyroglobulin, TBG, er et protein som T4 og T3 er bundet til inne i skjoldbruskkjertelen. Det skal ikke være ute i blodet. Når det blir påvist i blodprøve, så er det noe galt.

Anti-Tpo, Anti-thyreoideaperoksidase. Det er antistoff mot et enzym som er i skjoldbruskkjertelen.

TRAS, TRAB, TSH reseptor antistoff.  Ses ved Graves, høyt stoffskifte. Men også vi med lavt stoffskifte kan ha TRAS. Det finnes 3 typer TRAS, stimulerende, blokkerende og kløyvende. Det siste har man først forstått for nylig. De kan spille en rolle i nedbrytningen av kjertelen. 

Anti- tpo og Hashimotos

TPO molekyl

Hvorfor er Anti-tpo viktig?

Jeg synes ikke det er så viktig å forstå akkurat hva Anti-tpo er for deg her i begynnelsen.Men det er viktig å måle fordi det viser om du den autoimmune Hashimotos. Og om du har Hashimotos eller lavt stoffskifte av andre årsaker, er viktig både for prognosen og  behandlingen. Man kan ha Anti-tpo også uten å ha Hashimotos. Men hvis man har litt forhøyet TSH og lav FT4, så er det nok Hashimotos man har. 

Det er det første som skjer. Kjertelen begynner å få vansker med å produsere hormon, og FT4 blir lavere. Kroppen klarer ofte å opprettholde et normalt FT3 nivå en stund. Men til slutt blir den også lav. 

Det er viktig å få medisin når FT4 blir for lav. Ikke gå med for lav FT4 og FT3. Vi tar skade av å ha for lav FT3 . Jeg har selv hatt det flere ganger i lange perioder. Og har blitt påført varige skader. Og blir aldri den jeg var igjen. 

Men det er også veldig viktig å gjøre noe for å få Anti-TPO ned. Anti-TPO kan over tid bidra til at din kjertel blir nedbrudt. Det er ikke Anti-TPO som forårsaker størst skade, men det bidrar. Er du helt i begynnelsen av din sykdom, så kan det å få Anti-TPO ned kanskje tom reversere sykdommen. Og du blir trett av høye antistoffer. 

Det viktigste er å droppe gluten.  Veldig mange med Hashimotos er glutensensitive. Flere studier viser, at Anti -TPO går ned når vi slutter å spise gluten. Det gjelder ikke kun gluten, men også sukker er dårlig for oss. Jeg personlig klarer fint å ikke spise gluten, men det er værre med sukker.  Selv om jeg både vet og merker at det ikke er bra for meg.  Spiser jeg gluten får jeg hurtig smerte mellom skulderbladene og blir trett. Men det er også mange andre symptomer man kan få. 

Å få målt sitt selen, og ta det hvis det er lavt, er også veldig viktig. Selen får Anti-Tpo ned.

Jeg tror dette med Anti-Tpo er det jeg aller mest skulle ønske jeg hadde visst da jeg ble syk. Noen år etter at jeg ble syk,  betalte jeg tusenvis av kroner på Balder klinikken. De forklarte ikke dette gdt nok for meg. Legen mente jeg kunne prøve å spise SPELT, etter at min matintoleransetest sa, jeg ikke tålte hvete, bygg eller rug. UFF. Fryktelig dumt at testen ikke inkluderte spelt. Men tåler du ikke disse andre tingene, så tror jeg ikke du tåler spelt heller. 

Nå kan vi selv kjøpe ganske rimelige matintoleransetester fra Cerascreen i hele Norden. Husk at du må spise alt du skal testes for dagene før testen.

Hvis du ikke har kjertel

Hvis du har fått fjernet hele eller deler av kjertelen, så er det veldig viktig at du  får nok medisin med en gang. Det er et stort inngrep, å fjerne kroppens kraftstasjon. Psykisk er det en big deal. Så det siste du trenger er å bli gående og hangle med for lave stoffskiftenivåer. I Norge er de ganske flinke til å gi folk nok medisin etterpå. Jeg tror de fleste få en startdose på 150 mcg. 

Men i Danmark er de helt håpløse på dette. Jeg ser folk få 100 mcg. som er alt for lite. Det er ikke til å forstå.  

Det er viktig å vite at antistoffer som anti tpo lages av B lymfocytter INNE  i kjertelen. Når man fjerner kjertelen eller den er svunnet til nesten ingenting, så vil antistoffnivåene gå kraftig ned.

 

Er T4 medisin nok når jeg ikke har kjertel?

 

For noen går det godt med kun T4 medisin. Men veldig mange uten kjertel vil trenge medisin med T3, enten LIo eller NDT/thyroid. Se under for hva som er gode nok stoff-skiftenivåer.

 Skjoldbruskkjertelen produserer nemlig også T3. Det er individuelt hvor stor andel av den T3 vi bruker på en dag som kommer fra selve kjertelen. Man har trodd det er ca 20%, men en studie viste, det kan variere fra 10 til 40 %. Så kan du tenke deg selv, at noen kanskje kan klare seg med kun T4 medisin, mens andre ikke kan i det hele tatt. Det er også viktig å vite, at det at man har kjertelen intakt hjelper til med omdanningen T4 til T3 ute i kroppen også. Så veldig mange uten kjertel vil bli for lave på T3.

 

Hvordan vet jeg at jeg får riktig mengde medisin?

 

Hvordan vet jeg at jeg får passe med medisin? Det vet du, for du lærer deg hvor dine nivåer skal ligge. Du ber om utskrift av alle blodprøver. Og sparer dem. Det kan være godt å kunne gå tilbake og se. Du overlater ikke ditt liv og din helse til en lege. Det kan vi dessverre ikke. Legene er ikke dyktige nok. Vi må være våre egne leger.

 

Hva ER gode stoffskiftenivåer?

Jeg snakker bare om T4 medisin her. For vi får ikke annet til å starte med her i Skandinavia. Og det er også riktig å begynne der. Og se om man har det godt på det. Det er det absolutt enkleste. Og billigste, ikke minst. 

Din TSH skal ikke være over 1,5. Så er du underdosert. Den skal helst ikke være over 1. Noen må ha lavere enn 0,5 også. 

Trenger jeg T3 medisin?

 

Hvis din FT4 ligger høyt i referanse, og din FT3 allikevel ikke kommer opp rundt midten av referanse, så trenger du T3 medisin. Så klarer du ikke omdanne T4 til T3 godt nok. Men på dette tidspunkt så har du vært syk en stund, og nå klarer du å finne ut av tingene selv. Du kan lese her, Optimale stoffskifteverdier

Medisin

Levaxin og Eltroxin er de mest vanlige, billigste T4 medisinene. Mange får bivirkninger på dem. Muskelsmerter, tretthet.

Mange synes Euthyrox er bedre.

Tirosint brukes mye i Danmark nå. Det må være det beste synes jeg. Den inneholder kun 2 fyllstoffer. Glyserin og gelatin i kapselen.

Liothyronin eller Lio er syntetisk T3 medisin. 

NDT, Natural Desiccated Thyroid, er frysetørret skjoldbruskkjertel fra for det meste gris. Men også fra kveg/køer/kossar.

Kronisk syk

Det er vanskelig å få vite at man har fått en kronisk sykdom. Det er ikke noe man sånn kommer hurtig over. Det er mange faser man skal igjennom. Sinne, fortvilelse, angst. Mange følelser. Hvis du kan gi deg selv lov til å føle det du føler, så tror jeg det er godt. Det tok lang tid for meg å komme dit jeg er i dag. Hvor jeg aksepterer at jeg er syk, og er glad og fornøyd med livet. I hvert fall av og til.  

Til mine danske lidelsesfæller

Der er en norsk klinik der tager i mod danske patienter over telefon eller Skype. Det er https://www.greendoctors.no/. Det er mor og søn Aabel, hvor Siri Aabel selv har lavt stofskifte. De er positivt indstillede til thyroid, eller NDT som det hedder i Norge. Jeg ved selvfølgeligt ikke om de vil synes det er den rette medicin for deg. Men jeg tror de kan lave recept som kan bruges i Europa. Du må høre dem. Dette apotek i Holland er et godt bud. De har en god hjemmeside på engelsk, med detaljered forklaring til lægen, hvad der skal stå på recepten. De sælger sin egen Thyrodeum Holland i tillægg til Erfa. https://www.natuurapotheek.com/index.php/en/.

Jeg  har ikke personlig erfaring med det. Men deres medicin ser meget god ud. Husk at alle i EU har lov til at tage receptpliktig medicin hjem til 3 måneders forbrug. Så det er helt lovligt det hele. 

Det koster selvfølgeligt penge hos Greendoctors. Men den norske krone er meget svag i øjeblikket, så det er ikke SÅ dyrt for en dansker. Venligst kontakt klinikken direkte, jeg har intet med det at gøre.

Blodprøver

Vi i Danmark får jo sjelden taget de prøver vi har brug for. Hverken Fritt T3 eller anti-tpo eller andre antistoffer. Noen får ikke engang taget FT4. Vi har købt hjemmetests hos Letsgetchecked.com. Nu, vinter 2020, sender de ikke til Danmark. Man kan få taget på Nordiclabs i København. Men det koster en formue. Men de har nu Reverse T3 testen. Så hvis du har brug for at få testet det, så kan det være en mulighed.  Der er nogle laboratorier i Danmark som har endret referencerammen så den er blevet helt forkert. En normal referanse  for FT4 er ca 12 – 22 el 23. For FT3 er den ca 3,9 til 6,8 pmol/L. Men i Jylland har de endret til 2 et eller annet til 4,9. Referansen for FT4 er også endret. Så midt i reference her bliver helt forkert.

Men der findes andre alternativer. Jeg vil prøve det her lab i Tyskland, de sender til Danmark. https://www.dr-kirkamm.de/labortest/schilddruese-hormontest/

Jeg ser at Dr.Kirkamm opererer med andre måleenheter enn oss. Men det er enkelt å konvertere til våre enheter vha. denne kalkulatoren. Du må sette punktum mellom tallene, ikke komma.

For frit T3 http://unitslab.com/node/120

For frit T4 http://unitslab.com/node/121

De har en masse gode tests. Også på kønshormoner. De har en lille og en stor test på stofskiftet, og den store inkluderer en spot test for jod også.  Jeg synes alle skulle kjøpe den store første gang, for det er så mange i Danmark som har jodmangel. De har også en decidered jodtest . Der er fri fragt den ene vej, men man betaler selv fragt tilbage. Det ser ud for at være et rigtigt godt sted for os. De har nu lagt til Danmark som shipping mulighet, så det skulle være ganske enkelt.

REVERS T3

Sammendrag

 

Revers T3 er ikke den store stygge ulven i vårt stoffskifte. Det er en nødvendig bremsepedal hvor FT3 er gasspedalen.  Vi kan få for mye RT3 når vi bruker kun T4 medisin. Andre tilstander kan også medføre for høy RT3. Det er godt å teste for det av og til, men ikke nødvendig hele tiden. Her vil jeg gjennomgå myter og misforståelser om RT3, RT3 hindrer f.eks. ikke T4 til T3 konverteringen, den setter seg heller ikke på T3 reseptorene. Hvis det er en stor stygg ulv, så er det dejodase 3, D3. Det er den som omdanner T4 til RT3 og som forhindrer T3 å sette seg på T3 reseptorene i cellekjernen. Men det er ingen ulver i stoffskiftet, bare ulike «deltagere» med forskjellige roller. Og desto mer vi forstår av dette samspillet, desto mer kan vi forhåpentligvis optimere vårt stoffskifte. For mye T4 medisin når man ikke klarer å omdanne T4 til T3 i høy nok grad, er det store problemet for oss stoffskiftepasienter i forhold til RT3. Men også mange andre tilstander kan gi for høy RT3. Det beskriver jeg. Jeg kommer også inn på hva man kan gjøre med det.  

 

Les videre

HAR NDT BLITT DÅRLIG?

NEI, NDT har ikke blitt dårlig. Det er det korte svar. Jeg tar selv NDT, og den fungerer utmerket. 

Jeg ser folk hevder at NDT er blitt dårligere, og at det nå er bedre å ta en kombo av syntetisk T4 og T3. Jeg synes dette er meget alvorlig, at denne falske infoen sprer seg i grupper på Facebook. Det kommer først og fremst fra STTM, Stop The Thyroid Madness. Det er et site som har gjort mye for mange. Men nå synes jeg det henfaller til sort/hvit tenkning, hvor det ikke er plass til nyanser. 

Jeg har skrevet til Janie A. Bowthrope angående dette. Fortalt henne, at vi er mange som har det fint på NDT her i Skandinavia. Hun mener at de som fremdeles «tror » de har det ok på NDT, egentlig bare opplever adrenalin. Jeg synes det er en underlig påstand. Hva mener hun med det? Adrenalin? Vi har ikke gode stoffskiftenivåer? Vi innbiller oss, at vi har det godt? STTM’s Facebook gruppe, «Adrenal fatigue and thyroid care», den kvinnelige admin der, skrev til meg, at alle vi i Skandinavia som hadde høy FT3 på NDT, nok tok vår medisin rett før blodprøve! Ingen av oss vet hvordan vi skal ta blodprøve. Jeg er med i stoffskiftegrupper i mange land. Jeg vil si, at medlemmene i de norske gruppene er noen av de best informerte i verden. Jeg vet at mange dårlig informerte pasienter ikke er klar over, at man ikke må ta sin medisin på dagen for blodprøve. Men nordmenn som tar NDT hører ikke til den gruppen. Jeg vet at mennesker som har det ok på NDT, blir presset i den gruppen. De blir mistrodd, man komme med disse underlige adrenalin påstandende. Mange blir utestengt fra gruppen. Disse menneskene har bestemt seg for at NDT er blitt dårlig, og at produsentene er noen kjeltringer. Alt jeg kan si, er at jeg har brukt NDT i 13 år og planlegger å bruke det resten av livet. 

Jeg synes det er vanskelig å ta dette på alvor. Det er jo helt klart, at det var noen dårlige batches  av Nature Troid i 2018. Det ble hurtig god igjen. STTM hevder at NP Acella er dårlig. Vi bruker ikke NP her i Norden, men jeg ser mange skrive de har det helt fint på NP i USA. Akkurat nå, i mai 2020, ser jeg noen skrive i de nordiske Facebook gruppene, at noen bestemte batcher av Erfa ikke er gode. Det er de nye tablettene som lukter, og som Erfa selv har omtalt. Erfa hevder, de inneholder det hormon de skal. Men noen opplever det altså anderledes. Så jeg sier ikke, alt er perfekt.  Men å hevde, at all NDT er blitt dårlig, og å anklage produsentene for å være likeglade med pasientene og bare være ute etter å tjene penger,  som Janie Bowthrope gjør her, https://stopthethyroidmadness.com/2019/09/23/the-sad-saga-of-where-we-are-today-as-hypothyroid-patients/. Det er trist. Og usant.

Les videre

SYNTETISK T4 OMREGNET TIL NDT

Hvordan skal jeg omregne min T4 dose til NDT?

Dette er et vanlig spørsmål i stoffskiftegrupper på Facebook. Det er mye forvirring og usikkerhet rundt dette spørsmålet. Det er ikke så underlig, for det finnes ingen god info om det. Du finner mine konkrete råd her.

De omregningstabellene som NDT (Thyroid) produsentene selv utgir er håpløst feil. Feil, feil, feil. De er så lave, så jeg forstår slett ikke hvordan de tenker. Man blir alvorlig underdosert hvis man følger dem. Og har man en lege som leser dem, så blir det håpløst. I værste fall kan man bli nektet riktig dose.  Jeg tor ikke så mange leger i Norge  kikker på dem, men har hørt om leger her i Danmark som gjør det. Her er en tabell fra Nature Troid som eksempel.

Les videre

KONVERTERING/DEJODERING

Dette er en oversettelse fra Thyroid Patients Canada, https://thyroidpatients.ca/2018/07/16/three-deiodinases-regulate-t3/ og   https://thyroidpatients.ca/2019/11/12/the-basics-of-thyroid-hormone-action-transport-and-conversion/. Jeg har tatt noe fra begge, med tillatelse fra TPC.  Du må gå inn på originalartikkelen for å se referensene.

Hvis du ikke vet noe særlig om dejodase,  så ikke vær flau over det.  Jeg visste heller ikke så mye før jeg begynte på denne oversettelsen.  Jeg ser de tar prøve på dette i andre land, USA og Canada. Man kan få det testet i UK. Jeg mottar gjerne opplysninger om dette.

Les videre

TRIAC

Jeg har satt et spørsmålstegn utfor triac, ikke fordi jeg ikke tror det finnes. Men fordi jeg tror, de færreste har hørt om det. JEG hadde i hvert fall ikke hørt om det før jeg leste om det på Thyroid Patients Canada. Dette er et sammendrag av den artikkelen, for dere som synes det er vanskelig å lese engelsk på det nivået. Jeg synes ikke denne artikkelen er helt lettforståelig selv. Men vil prøve å forklare det viktigste. Du kan lese hele artikkelen her, https://thyroidpatients.ca/2020/01/02/when-dosing-t3-you-get-higher-levels-of-triac/.

hva er triac? Triac er en stoffskiftemetabolitt, dvs. bestanddel. Et annet navn er Tiratricol, eller TA3. Det er en syre metabolitt av T3. Den supprimerer TSH uten at man blir hyperthyroid. En studie fra 1980 by https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/51/3/529/2678145, viste at hos menn uten skjoldbruskkjertel som tok kun T3 medisin, ble 14% omdannet til triac. Mens hos dem som brukte kun T4 medisin, ble kun 2,9% omdannet.

Les videre

© 2021 THYROIDBLOG.COM

Tema av Anders NorénOpp ↑