Kategori: thyroid (Side 1 av 2)

Redusere antistoffer

Jeg tror veldig mange pasienter er klar over at man kan gjøre ting for å få antistoffnivåer ned. Og at høye antistoffnivåer ikke er en god ting. Mange vet at selen er godt, at det ikke er godt å spise gluten, at kostholdet har mye å si. I dette oppslaget vil jeg ta for meg hva vitenskapen sier. Hva som har vist seg å virke når man har studert det. 

Det er viktig å være klar over at de som har ekte Hashimotos har høyere antistoffnivåer for lengere tid. Ekte Hashimotos er den AIT (autoimmun thyroiditt) som begynner med en forstørret kjertel, og hvor kjertelen ikke skrumper inn. De som har Ord’s har ikke en forstørret kjertel i begynnelsen av sykdommen, og deres kjertel skrumper inn med årene. Man trenger ikke selv være klar over at kjertelen er forstørret. Siden alle stoffskifteantistoffer produseres inne i kjertelen, så vil de med Ord’s få mindre og mindre antistoffer med tiden.  Det er viktig å være klar over, så man ikke sammenligner seg med andre. At man ikke bebreider seg selv om man ikke lykkes å få sine antistoffer ned. Mine antistoffer er nesten vekk nå, jeg har nesten ikke kjertelvev tilbake.

Les videre

Antistoffer og symptomer

Dette er en artikkel om hvordan våre stoffskifteantistoffer påvirker oss, psykisk og fysisk. Først da jeg hadde hatt Hashimotos (eller egentlig Ord’s) i 7 år, var det en lege som sa til meg, at det at jeg hadde høy anti-TPO kunne ha betydning for hvordan jeg hadde det. Og det var enda “tidlig” for en lege å innse det. De fleste leger I DAG avfeier at antistoffer har noen betydning, i hvert fall her i Danmark. Mange vil ikke teste antistoffer her. Endokrinologene mener det bare har betydning for diagnostisering. Og de vet heller ikke, at 10% av Hashimotos pasienter ikke har anti-TPO, kun anti-TG. Og 5% av dem med autoimmun tyroiditt slett ikke har antistoffer. Mer om det her, 

Selv er jeg ikke i tvil om at antistoffnivået innvirker på oss. Den høye aktiviteten i immunforsvaret suger energi. Det er min overbevisning, at mye utmattelse skyldes ubalanser i immunforsvaret.   

Alle vi med AIT vet jo, at vi er en helt annen etter enn før. Men det kan være vanskelig å si, hva som er hva. Er det alle år av feilbehandling, alle år med for lav FT3?  Eller kan antistoffene også bidra til den tretthet og utmattelse vi ofte føler? Når vi så lærer om vår sykdom, ofte etter mange år. Og vi sørger for å få den riktige medisin, og å ha gode stoffskiftenivåer. Så er mange fremdeles trette.  Du kan lese mer om hva som er gode nivåer her. 

 Vi er ikke lenger kalde, og vi er ikke helt segneferdige. Men vi er ikke som vi var. Nå tror jeg ikke det bare er antistoffnivået, jeg tror mer det er et ubalansert immunforsvar. For selv om en del av oss, etter mange års sykdom nesten ikke har antistoffer lenger, så har mange allikevel denne utmattelsen. Det er mennesker som har den type AIT hvor kjertelen skrumper inn, Ord’s,  som får mindre antistoffer med årene.  De med ekte Hashimotos kan ha høye antistoffer etter år med sykdom.  

Her vil jeg kikke på forskningen på området. Både for å vekke folk opp til at dette er viktig. Her i DK går mange med enormt høye antistoffer, og de blir fortalt av sin lege, at det betyr ikke noe.  Du kan referere til noen av disse studiene hvis  din lege nekter å teste dine antistoffer. 

Les videre

Antistoffer, Del 3, TSH-reseptorantistoffer, TRAS, TRAb

Sammendrag

Mange tror at TRAb eller TRAS er noe som bare Gravespasienter har. Og at høye TRAb nivåer alltid betyr HØYT STOFFSKIFTE. Men det er ikke tilfellet, det er 3 former for TRAb; stilmulerende, blokkerende og kløyvende. Mennesker med lavt stoffskifte har også ofte TRAb, blokkernede og eller kløyvende. Og noen kan ha både stimulerende og blokkerende TRAb og dermed svinge mellom høyt og lavt stoffskifte.

Tidligere kaldte man den tredje type nøytrale, men man har nu funnet at disse er langt fra nøytrale. De kan faktisk forårsake celledød i kjertelen. 

Så disse antistoffer er av interesse for alle med stoffskiftesykdom. I hvert fall dem som har en kjertel eller deler av en kjertel. Som jeg skriver i del 1, Antistoffer, del 1. Anti-TPO  så er det kun dem som har en kjertel som har stoffskifteantistoffer. Siden alle disse antistoffer lages i kjertelen.  

Man kan selvfølgelig ha fått sin kjertel operert ut. Men den kan også svinne inn med årene. Dette siste skjer hos oss som har Ord’s, og ikke Hashimotos. De som starter sin stoffskiftesykdom med struma har Hashimotos. Mens den AIT som starter uten struma, er Ord’s, eller Ord’s atrofisk. Man trenger ikke selv være klar over at man har hatt struma, men kjertelen vil ha vært forstørret. Og kjertelen hos Hashimotos pasienter beholder sin størrelse. 

Disse kløyvende TRAS/TRAb kan ha noe å gjøre med at kjertelen svinner inn hos Ord’s pasienter.

Jeg skriver også noe om Graves og jod i denne posten. Mange med Graves har jodmangel, men det kan være vanskelig å vite om en skal ta jod når man har Graves.

Les videre

Antistoffer, del 2, anti-TG

Vi pasienter fokuserer mye på anti-TPO, men anti-TG er også veldig viktig. Har vi høye nivåer av det, så kan det si noe om tilstanden av vår kjertel. Og visste du at 10% av hashimotos pasienter slett ikke har anti-TPO, men kun anti-TG. Ja, noen med autoimmun thyreoditt har slett ikke antistoffer! Man ser bare på deres kjertel ved ultralyd, at deres kjertel er nedbrutt. 

Les videre

Antistoffer, del 1. Anti-TPO

Dette er første del av en serie om antistoffer og autoimmun thyreoditt. I denne første delen ser jeg på hva antistoffer er, og på Anti-TPO. Jeg tror mange vil bli litt overrasket over noe av det forskerene er kommet frem til. Den er kanskje litt vanskelig, men det viktigste står i sammendraget.

Dette er komplekse saker. Jeg kommer sikkert til å måtte revidere disse postene flere ganger. For de finner hele tiden nye svar, og jeg forstår også hele tiden mer. 

Les videre

Hvordan lages NDT?

Jeg må innrømme, at jeg har vært veldig uvitende om hvordan NDT lages. Frem til nå nylig. Jeg kunne selvfølgelig være litt flau over det, men det velger jeg å ikke være. Det er så mye å lære hele tiden om stoffskiftesykdommer, vi må bare være åpne og lære. Ofte tar vi feil, ofte tar jeg feil. Jeg har sagt til folk, at thyroidekstrakt som Thyrogold og Metavive er det samme som NDT. Det er det IKKE. Det er svakere produkter. Hvorfor vil jeg forklare her. Det meste av denne infoen har jeg fått fra Chris på Pim Pom products, også bildene. Takk Chris.

3 typer kjertel brukt i medisiner og tilskudd

1  Helt desiccated thyroide pulver

Dette er det hele pulveret som kommer når man maler frysetørret, hel kjertel til et pulver. Det behandles ikke ytterligere. Frystørring nedbryter celle membranene og all væske trekkes ut. Så blod og cellevæsken fjernes. Du har alt som ikke er væske.

Dette er typisk dette man får i thyroide kosttilskudd. Det kan inneholde opp mot 40% fett. Pim Pom selger et slikt løst pulver.

2  USP desiccated thyroid powder/ desiccated thyroid BP

Dette er hva du får etter å ha fjernet fettet og oljen fra det rå pulveret. USP står for US Pharmacopeia, and BP for British Pharmacopoeia.  US og  britisk standard er den samme. “Desiccated thyroid has been described in the United States Pharmacopoeia for a century as the cleaned, dried, and powdered thyroid gland previously deprived of connective tissue and fat… obtained from domesticated animals that are used for food by man”.

Når du fjerner all fett og olje, så fjerner du cellemembranene og blodårene og alt annet som ikke vannløslig. USP pulver består for det meste av protein, og da i hovedsak av thyroglobulinet. Det er det man vil bli sittende igjen med, det er der hormonet lagres.

Dette pulveret inneholder typisk 38 mcg T4 og 9 mcg T3. Hvis det er sterkere, blir det oppblandet med laktose eller dextrose til denne styrken.

USP desiccated pulver er det som brukes i alle medisinale NDT. Det er også det som brukes i Pim Poms Tru Thyroid, og det som vil bli brukt i deres kommende produkt, Thryve.

Les videre

Medisinkvalitet

Sammendrag

Det er mange saker med tilbakekalling av NDT (thyroid) for tiden. Dette gjør mange redde og bekymrede. Men det trenger du ikke være. Du kan holde dine nivåer optimale ved å følge dine nivåer og justere dosen opp eller ned. Og du kan gjøre det enkelt, ved å følge din puls og temp.  Og selvfølgelig også ta blodprøver.  

Dette oppslaget er ikke ment å være en lang avhandling, men jeg må skrive litt om at råmateriale fra svin faktisk fluktuerer i hormonnivå, avhengig av kjønn,alder og rase. Så det er kanskje ikke så rart, at innholdet i vår NDT (thyroid) ikke alltid er det samme.  

Men det viktigste, er at du ikke bekymrer deg for mye om dette.  For vår medisin kommer til å variere i styrke også fremover. Både den syntetiske og den organiske. Den har LOV  til å avvike. Hvor mye varierer litt fra land til land. Men som hovedregel kan syntetisk T4  avvike mellom 95 og 105% av den oppgitte styrke. Mens den organiske NDT OG syntetisk T3 kan avvike mellom  90 og 110%. Den aktuelle tilbakekallingen av Nature Throid og Westhroid gjelder medisin som muligvis innholder 87 % av oppgitt mengde. Altså 3 % mindre enn den skal. OMG!

Uansett, dette er den verden vi lever i. All stoffskiftemedisin varierer i styrke. 

Hva har skjedd for nylig?

 

I sommer(2020) tilbakekalte NP Acella noen batcher av NP for å være “superpotente”, inneholde 115% av den tilladte mengde T3. Vi bruker ikke NP her i Norden, men jeg tar det med allikevel. Å kalle dette superpotent er jo bare tull, det var 5% over den tilladte variasjon. Det vil utgjøre mellom 1 og 1,5 mcg mer T3 pr 60 mg. Altså 10 mcg T3 mot normalt 9 mcg T3. Så ikke akkurat en katastrofe. NP Acella gikk så ut og advarte mot at dette kunne være farlig for gravide, noe som er tullball selvfølgelig. 

Nå har så RLC labs, som lager Nature Throid og Westhroid , tilbakekalt noen av sine batcher fordi de er for svake. De skriver at medisinene kan inneholde kun 87 % av det opplyste innholdet, lenke til tilbakekallingen på FDA’s hjemmeside. 87 %! Altså 3 % mindre  enn det lovlige . DETTE ER EN STORM I ET VANNGLASS. Den skulle aldri vært tilbakekalt. 

Jeg synes disse tilbakekallingene er veldig uheldige. Hvorfor? Det er mangel på råstoff i verden. La oss ta vare på det vi har. Produsentene kunne gi kundene en delvis refusjon, og vi kunder kunne måle våre nivåer og justere dosen. Ingen grunn til et stort oppstyr. Det er et organisk materiale, det vil kanskje være umulig å forhindre variasjoner. 

Hva blir konsekvensene av disse tilbakekallingene?

De får store konsekvenser. STTM er sinte på produsentene, jeg blir mer og mer sint på FDA. 

Nå innbiller folk seg, at de får alt for lave nivåer. Jeg leste et oppslag i en norsk gruppe, vedkommende følte seg svak, og benene dirret. Dette skjer ikke som følge av et 3% lavere hormoninnhold. Men hvis hennes forrige pilleglass inneholdt 110 %, så er det klart, nå vil hennes nivåer gå ned. Det ville også være tilfelle hvis det nåværende glasset inneholdt 90 % av det oppgitte innholdet. Vi må følge med på våre nivåer når vi begynner på et nytt glass med et annen produksjonsnummer. For all stoffskiftemedisin varierer.  

Folk blir veldig redde av disse tingene. Det går rett til våre binyrer, som ofte er svake i forveien. Det bidrar ikke positivt til vår helse. 

Og hvem kommer til å betale for dette? Det er oss det. All denne gode medisinen som blir kastet. Vår medisin blir selvsagt dyrere. 

Nå må folk skifte til annen medisin. Det er skremmende for mange. Det kan bli dyrt også. Kanskje må man betale en dyr legetime. Kanskje må man søke ny licens, ting tar tid. Kanskje blir man stående uten medisin. Noen begynner kanskje på syntetisk medisin igjen, og får det dårligere. 

Jeg synes det er helt uansvarlig av The FDA, å påføre oss alt dette. Helt uansvarlig.  Sjekker dere den syntetiske medisinen like mye? Tviler jeg på. 

Har alle griser samme stoffskiftenivåer?

Jeg begynte å tenke på, om det var variasjoner i det råstoffet vi bruker.  Og det er i hvert fall ikke slik at alle griser har samme stoffskiftenivåer. Om dette også gjenspeiler seg i hormoninnholdet i råstoffet, vet jeg ikke. De ulike NDT/thyroid merker inneholder i hvert fall ikke samme mengder hormon. 

 Du kan se det her, grafene er hentet fra  denne studien

Table 1. Age- and gender-related variations in blood thyroid hormones in HCS Shoumen . Du ser at akkurat som med oss mennesker, så har guttegrisene høyere nivåer enn jentegrisene. 

 

 

Table 2. Breed- and gender-related variations in blood thyroid hormones in Duroc (DD), Landrace (DL)
and Yorkshire (DY) pigs; HCS Shoumen

 

HCS Shoumen, el Shumen, er en kjempstor svineindustri i Bulgaria. 

Hva kan vi gjøre?

Jeg vet ikke om vi kan gjøre all verden med dette. Men jeg vet at vi ikke behøver å bli hverken over-eller underdosert. For vi kan følge med på våre egne stoffskiftenivåer gjennom å ta tempen og pulsen. Disse to er faktisk bedre enn blodprøver. De viser hvordan hormonene faktisk virker på vår kropp. 

 

Hvordan måle vår temperatur?

Mål din temp før du står opp og igjen om ettermiddagen. Den bør være minst 36,5 om morgenen. Helst høyere. Om ettermiddagen bør den være 37 C. 

Mål inne i kroppen, rektalt eller vaginalt. Bruk helst et gammeldags termometer. 

(Jeg kjøper både termometer og sånne plasthylser på Aliexpress.)

 


Hvordan måle vår puls?

Puls er mer individuelt. Jeg har gjort det, at jeg har målt min puls når min dagtemp er 37, og jeg har det godt. Det er den pulsen jeg går ut fra. Morgenpuls bør være 70/72, og min dagpuls bør være rundt 80. 

Sitt ned i 5 min før du tar pulsen; hvilepuls. Jeg bruker stoppeklokken på telefonen, ikke en pulsapp. Jeg synes de er for unøyaktige. Jeg teller i 15 sekunder og ganger med 4. 

Den veldige lave pulsen som mange stoffskiftesyke går rundt med, er IKKE normal. Det er fordi man er for lav.

 

Det er veldig ergerlig hvis medisinen er svakere enn den skal være. For den koster mye, og da i sær her i Europa.

Men jeg tror at desto mindre angripende vi er overfor produsentene, desto mer åpne vil de være i forhold eventuelle problemer de måtte ha. Å være rasende, som Janine Bowthrope fra STTM, er veldig negativt i mine øyne.  Dette er ikke store medisinalindustrier, men små firmaer for det meste. Jeg skriver om det i denne posten HAR NDT BLITT DÅRLIG?. De er ikke ute etter å snyte oss, som Bowthrope later til å tro.  

Den dårlige batchen med Nature Throid i 2018 kom fra et dårlig materiale fra en bestemt produsent i Kina. Det viste seg, at de ikke målte råstoffet på korrekt måte. RCL labs visste ikke dette, det er jo ikke sikkert at produsenten heller var klar over det. Denne produsenten er nå svartlistet av FDA. 

Jeg synes vi skal dempe retorikken. Vi sager over den grenen vi sitter på. Jeg håper pasienter tenker mer over dette fremover. Hvis vi skriker og roper som STTM, så vil det føre til mange tilbakekall, at det blir brukt lupe. Jeg ser folk i US snakker mye om Big Pharma i forbindelse med dette. Våkn opp, dette spiller rett i hendene på Big Pharma. Det er syntetisk stoffskiftemedisin som er Big Pharma, ikke NDT.

Hvis det er mulig å heve kvaliteten på vår NDT, så håper jeg det blir gjort. Men hvis det er vanskelig å unngå utsving til tider, så  snakk med oss, samarbeid med oss! Vi ønsker alle det samme, god NDT som inneholder det samme fra batch til batch.  

Til deg som er ny

Guide til nykommeren

Det kom for meg, at jeg måtte skrive en guide til deg som er blitt syk for nylig. Dele alle de råd og tips som jeg skulle ønske jeg hadde fått dengang da. For mer enn 20 år siden. 

Jeg vet ikke hvordan du har det akkurat nå. Om du er fortvilet over å ha fått en kronisk sykdom. Om du tross alt er lettet over å ha fått en diagnose, et navn på det som har plaget deg, kanskje i lang tid. Eller kanskje du kjemper med å finne ut av om du har lavt stoffskifte eller ikke. Eller du har fått operert ut hele eller deler av skjoldbruskkjertelen. Kanskje du har en lege som bare avfeier deg.

Hva er et normalt stoffskifte?

La oss begynne her, med hva som er normalt. Det er nemlig ikke en TSH mellom 0,5 og 4,5. Som kanskje legen har sagt til deg. Nå vil jeg ikke gå inn i lange forklaringer, det er ikke det du trenger akkurat nå. Men hvis du vil lese om det litt mer i detaljer, så finner du mer info her.

 

Dette er et normalt stoffskifte. Hvis du har litt lavere FT3 enn det her, så kan du forsøke å øke din evne til å omdanne eller konvertere som det også heter. Så lenge din FT4 ikke er veldig lav, så kan det være du bare mangler noen viktige vitaminer og i sær mineraler. Også hvis FT4 er litt lav, så kan jod, selen, sink, jern og magnesium kanskje få din hormonproduksjon opp. JOD er særlig viktig for selve produksjonen. SELEN og SINK for omdanningen.

Så få målt disse mineralene. Jod må måles i døgnurin, ikke blodprøve. 

D vitamin er også veldig viktig. Det må være minst 70, heller 100.

Jern må også være ok. Og vi er ofte alt for lave på jern. Jern er veldig viktig for stoffskiftet. Men det skal jo heller ikke være for høyt. 

Generelt skal du passe på å ha gode nivåer av alle vitaminer og mineraler. Vit B12 må gjerne ligge godt over referanse. Folat over 25. 

Hvilke stoffskifteprøver skal jeg be om?

Hvis dette ikke hjelper deg, eller du vet at at du har lavt stoffskifte, og at disse rådene ikke er nok. Hvilke prøver skal du be om? Hva hvis legen bare tar TSH, og sier at den er innenfor normalen?

TSH mye over 2 er ikke normalt. Den kan være litt høyere hvis du er eldre. I Norge skal anti-Tpo tas ved mistanke om lavt stoffskifte. Men det er sikkert mange leger som ikke gjør det. I Danmark tas alt for ofte bare TSH. 

Husk at blodprøve alltid må tas før klokken 9 om morgenen.  Dette er veldig viktig. For TSH blir lavere utover dagen. Så en TSH som er 1 kl 15, kan ha vært 2 eller over kl 8. Så du forstår, skal du få legen til å forstå at du har lavt stoffskifte, så må du ta prøven mens TSH er høy. Og mange leger og sykepleiere vet ikke dette. Så de passer ikke på at prøve tas på rett tid. 

Hva betyr alle forkortelsene?

Ja, det er mange forkortelser som flyr gjennom luften. Her er de viktigste:

TSH, thyroidastimulernde hormon. Det er bare et signalhormon. Det virker ikke i våre celler. Det gir beskjed til hypofysen når nivået av særlig FT4, men også FT3, blir for høyt eller lavt.

T4, Total T4. Når det står bare T4, ikke F eller Fritt foran, så er det total T4. Det er alt det T4 vi har i kroppen. Det er bundet til thyroxinbindende globulin (TBG). Det bindes også til noen andre proteiner, men først og fremst til TBG. Det er ikke det samme som thyroglobulin.

T3, Total T3. På samme måte som med T4, så er det bundet til thyroxinbindende globulin. Det kan ikke brukes direkte av våre celler.

Fritt T4FT4. Det er T4 hormon som ikke er bundet. Det er fritt og kan brukes direkte. Det blir omdannet eller konvertert til Fritt T3 eller revers T3.

Fritt T3, FT3 er den formen av stoffskiftehormonet som cellene bruker.

Revers T3, RT3 . RT3 er bremsen i systemet. Noen snakker om det som noe negativt, men det er helt nødvendigt. Kroppen lager ca like mye RT3 som FT3 i døgnet, ca. 28 til 30 mcg. Det er helt normalt å ha RT3 midt i referanse. Det er når den ligger høyt i referanse eller over referanse at du trenger å bekymre deg.

Anti-thyroglobulin, Anti-TG. Thyroglobulin er et protein som T4 og T3 er bundet til inne i skjoldbruskkjertelen. T4 og T3 blir også laget inne i thyroglobulinmolekylet.  Det skal ikke være ute i blodet. Når det kommer ut i blodet, så lager kroppen antistoffer mot det. Man kan ha lave nivåer, men når den er over referanse, så er det noe galt. 

Anti-Tpo, Anti-thyreoideaperoksidase. Det er antistoff mot et enzym som er i skjoldbruskkjertelen. Det enzymet, TPO, thyroperoxidase, er involvert i både opptaket av jod i kjertelen og produksjonen av hormoner.

TRAS, TRAB, TSH reseptor antistoff.  Ses ved Graves, høyt stoffskifte. Men også vi med lavt stoffskifte kan ha TRAS. Det finnes 3 typer TRAS, stimulerende, blokkerende og kløyvende. Det siste har man først forstått for nylig. De kan spille en rolle i nedbrytningen av kjertelen. 

For den som vil lese mer om antistoffer, så har jeg lange artikler om hvert av dem

Anti- tpo og Hashimotos

TPO molekyl

Hvorfor er Anti-tpo viktig?

Jeg synes ikke det er så viktig å forstå akkurat hva Anti-tpo er for deg her i begynnelsen.Men det er viktig å måle fordi det viser om du den autoimmune Hashimotos. MEN man kan ha Hashimotos selv om anti-TPO IKKE er forhøyet. Det vet ikke leger. 10% ca av mennesker med Hashimotos, har ikke forhøyet anti-TPO, men kun forhøyet anti-TG. Og det finnes faktisk også mennesker som ikke har hverken forhøyet anti-TPO eller anti-TG. Men de har allikevel autoimmun thyreoiditt. Det ser man på deres kjertel. 

Om du har Hashimotos eller lavt stoffskifte av andre årsaker, er viktig både for prognosen og behandlingen. Man kan ha litt  anti-tpo også uten å ha Hashimotos. Men hvis den er over referanse og  man har litt forhøyet TSH og lav FT4, så er det Hashimotos man har. 

Det er det første som skjer. Kjertelen begynner å få vansker med å produsere hormon, og FT4 blir lavere. Kroppen klarer ofte å opprettholde et normalt FT3 nivå en stund. Men til slutt blir den også lav. 

Det er viktig å få medisin når FT4 blir for lav. Ikke gå med for lav FT4 og FT3. Vi tar skade av å ha for lav FT3 . Jeg har selv hatt det flere ganger i lange perioder. Og har blitt påført varige skader. Og blir aldri den jeg var igjen. 

Men det er også veldig viktig å gjøre noe for å få Anti-TPO ned. Anti-TPO infererer med TPO enzymet, og fører over tid til at man får nedsatt hormonproduksjon. Det er ikke Anti-TPO som forårsaker størst skade på selve skjoldkjertelen, men det bidrar. Er du helt i begynnelsen av din sykdom, så kan det å få Anti-TPO ned kanskje reversere sykdommen. Og du blir trett av høye antistoffer. 

Det viktigste er å droppe gluten.  Veldig mange med Hashimotos er glutensensitive. Flere studier viser, at Anti -TPO går ned når vi slutter å spise gluten. Det gjelder ikke kun gluten, men også sukker er dårlig for oss. Jeg personlig klarer fint å ikke spise gluten, men det er verre med sukkeret.  Selv om jeg både vet og merker at det ikke er bra for meg.  Spiser jeg gluten får jeg hurtig smerte mellom skulderbladene og blir trett. Men det er også mange andre symptomer man kan få. 

Å få målt sitt selen, og ta det hvis det er lavt, er også veldig viktig. Selen får Anti-Tpo ned.

Jeg tror dette med Anti-Tpo er det jeg aller mest skulle ønske jeg hadde visst da jeg ble syk. Noen år etter at jeg ble syk,  betalte jeg tusenvis av kroner på Balder klinikken. De forklarte ikke dette godt nok for meg. Legen mente jeg kunne prøve å spise SPELT, etter at min matintoleransetest sa, jeg ikke tålte hvete, bygg eller rug. UFF. Fryktelig dumt at testen ikke inkluderte spelt. Men tåler du ikke disse andre tingene, så tror jeg ikke du tåler spelt heller. 

Nå kan vi selv kjøpe ganske rimelige matintoleransetester fra Cerascreen i hele Norden. Husk at du må spise alt du skal testes for dagene før testen.

Hvis du ikke har kjertel

Hvis du har fått fjernet hele eller deler av kjertelen, så er det veldig viktig at du  får nok medisin med en gang. Det er et stort inngrep, å fjerne kroppens kraftstasjon. Psykisk er det en big deal. Så det siste du trenger er å bli gående og hangle med for lave stoffskiftenivåer. I Norge er de ganske flinke til å gi folk nok medisin etterpå. Jeg tror de fleste få en startdose på 150 mcg. 

Men i Danmark er de helt håpløse på dette. Jeg ser folk få 100 mcg. som er alt for lite. Det er ikke til å forstå. 125 mcg Levothyroxin må være minimum.

Det er viktig å vite at antistoffer som anti-TPO lages av B lymfocytter INNE  i kjertelen. Når man fjerner kjertelen eller den er svunnet inn til nesten ingenting, så vil antistoffnivåene gå kraftig ned.

Er T4 medisin nok når jeg ikke har kjertel?

For noen går det godt med kun T4 medisin. Men veldig mange uten kjertel vil trenge medisin med T3, enten Liothyronin eller NDT/thyroid. Se under for hva som er gode nok stoffskiftenivåer.

 Skjoldbruskkjertelen produserer nemlig også T3. Det er individuelt hvor stor andel av den T3 vi bruker på en dag som kommer fra selve kjertelen. Man har trodd det er ca 20%, men en studie viste, det kan variere fra 10 til 40 %. Så kan du tenke deg selv, at noen kanskje kan klare seg med kun T4 medisin, mens andre ikke kan i det hele tatt. Det er også viktig å vite, at det at man har kjertelen intakt hjelper til med omdanningen T4 til T3 ute i kroppen også. Så veldig mange uten kjertel vil bli for lave på T3.

Hvordan vet jeg at jeg får riktig mengde medisin?

 

Hvordan vet jeg at jeg får passe med medisin? Det vet du, for du lærer deg hvor dine nivåer skal ligge. Du ber om utskrift av alle blodprøver. Og sparer dem. Det kan være godt å kunne gå tilbake og se. Du overlater ikke ditt liv og din helse til en lege. Det kan vi dessverre ikke. Legene er ikke dyktige nok. Vi må være våre egne leger.

 

Hva ER gode stoffskiftenivåer?

Jeg snakker bare om T4 medisin her. For vi får ikke annet til å starte med her i Skandinavia. Og det er også riktig å begynne der. Og se om man har det godt på det. Det er det absolutt enkleste. Og billigste, ikke minst. 

Din TSH skal ikke være over 1,5. Så er du underdosert. Den skal helst ikke være over 1. Noen må ha lavere enn 0,5 også. 

Trenger jeg T3 medisin?

 

Hvis din FT4 ligger høyt i referanse, og din FT3 allikevel ikke kommer opp rundt midten av referanse, så trenger du T3 medisin. Så klarer du ikke omdanne T4 til T3 godt nok. Men på dette tidspunkt så har du vært syk en stund, og nå klarer du å finne ut av tingene selv. Du kan lese her, Optimale stoffskifteverdier

Medisin

Levaxin og Eltroxin er de mest vanlige, billigste T4 medisinene. Mange får bivirkninger på dem. Muskelsmerter, tretthet og migrene.

Mange synes Euthyrox er bedre.

Tirosint brukes mye i Danmark nå. Det må være det beste synes jeg. Den inneholder kun 2 fyllstoffer. Glyserin og gelatin i kapselen.

Liothyronin eller Lio er syntetisk T3 medisin. 

NDT, Natural Desiccated Thyroid, er frysetørret skjoldbruskkjertel fra for det meste gris. Men også fra kveg/køer/kossar.

Kronisk syk

Det er vanskelig å få vite at man har fått en kronisk sykdom. Det er ikke noe man sånn kommer hurtig over. Det er mange faser man skal igjennom. Sinne, fortvilelse, angst. Mange følelser. Hvis du kan gi deg selv lov til å føle det du føler, så tror jeg det er godt. Det tok lang tid for meg å komme dit jeg er i dag. Hvor jeg aksepterer at jeg er syk, og er glad og fornøyd med livet. I hvert fall av og til.  

Til mine danske lidelsesfæller

Der er en norsk klinik der tager i mod danske patienter over telefon eller Skype. Det er https://www.greendoctors.no/. Det er mor og søn Aabel, hvor Siri Aabel selv har lavt stofskifte. De er positivt indstillede til thyroid, eller NDT som det hedder i Norge. Jeg ved selvfølgeligt ikke om de vil synes det er den rette medicin for deg. Men jeg tror de kan lave recept som kan bruges i Europa. Du må høre dem. Dette apotek i Holland er et godt bud. De har en god hjemmeside på engelsk, med detaljered forklaring til lægen, hvad der skal stå på recepten. De sælger sin egen Thyrodeum Holland i tillægg til Erfa. https://www.natuurapotheek.com/index.php/en/. Weltaphoteke i Wien er måske endnu bedre. Jeg bruger selv medicin derfra. Jeg skriver om medicin her, også receptfrie alternativer, Stoffskiftemedisin 

Husk at alle i EU har lov til at tage receptpliktig medicin hjem til 3 måneders forbrug. Så det er helt lovligt det hele. Lægen kan udskrive en gammeldags papirrecept. 

Det koster selvfølgeligt penge hos Greendoctors. Men den norske krone er meget svag i øjeblikket, så det er ikke SÅ dyrt for en dansker. Venligst kontakt klinikken direkte, jeg har intet med det at gøre.

Blodprøver

Vi i Danmark får tit ikke taget de prøver vi har brug for. Hverken Fritt T3 eller anti-tpo eller andre antistoffer. Noen får ikke engang taget FT4.

Det her er tysk lab som har jodteste og kønshormonteste og på tarm osv. De har dessverre ikke stofskifteteste. Men de er digitale, og taler godt engelsk. Man kan betale direkte på nettet og Danmark ligger som shippingland, Medivere 

Vi kan også få taget prøver fra https://www.letsgetchecked.ie/home-thyroid-test/

De har en lille og en stor stofskiftetest. Den har blevet rigtigt meget dyrere. Men fragt er inkludered mener jeg. Det er nogle år siden jeg måtte købe tests. Nu har jeg en dejlig læge der lader meg teste det jeg har brug for. 

Skal du tage en hjemmetest, så er det her vigtigt:

Drik meget dagen inden

Tag prøven inden kl 9

Sving armene rundt så de bliver blodfyldte

Prik hul og lad blodet dryppe ned i det lille glas. MasserIKKE fingeren efter du har prikket hul. Så kan vevsvæske komme med og kontaminere prøven.

Jeg har lært det her efter at have prøvet og fejle

LYKKE TIL!

Revers T3

Sammendrag

 

Revers T3 er ikke den store stygge ulven i vårt stoffskifte. Det er en nødvendig bremsepedal hvor FT3 er gasspedalen.  Vi kan få for mye RT3 når vi bruker kun T4 medisin. Andre tilstander kan også medføre for høy RT3. Det er godt å teste for det av og til, men ikke nødvendig hele tiden. Her vil jeg gjennomgå myter og misforståelser om RT3, RT3 hindrer f.eks. ikke T4 til T3 konverteringen, den setter seg heller ikke på T3 reseptorene. Hvis det er en stor stygg ulv, så er det dejodase 3, D3. Det er den som omdanner T4 til RT3 og som forhindrer T3 å sette seg på T3 reseptorene i cellekjernen. Men det er ingen ulver i stoffskiftet, bare ulike “deltagere” med forskjellige roller. Og desto mer vi forstår av dette samspillet, desto mer kan vi forhåpentligvis optimere vårt stoffskifte. For mye T4 medisin når man ikke klarer å omdanne T4 til T3 i høy nok grad, er det store problemet for oss stoffskiftepasienter i forhold til RT3. Men også mange andre tilstander kan gi for høy RT3. Det beskriver jeg. Jeg kommer også inn på hva man kan gjøre med det.  

 

Les videre

Har NDT blitt dårlig?

NEI, NDT har ikke blitt dårlig. Det er det korte svar. Jeg tar selv NDT, og den fungerer utmerket. 

Jeg ser folk hevder at NDT er blitt dårligere, og at det nå er bedre å ta en kombo av syntetisk T4 og T3. Jeg synes dette er meget alvorlig, at denne falske infoen sprer seg i grupper på Facebook. Det kommer først og fremst fra STTM, Stop The Thyroid Madness. Det er et site som har gjort mye for mange. Men nå synes jeg det henfaller til sort/hvit tenkning, hvor det ikke er plass til nyanser. 

Jeg har skrevet til Janie A. Bowthrope angående dette. Fortalt henne, at vi er mange som har det fint på NDT her i Skandinavia. Hun mener at de som fremdeles “tror ” de har det ok på NDT, egentlig bare opplever adrenalin. Jeg synes det er en underlig påstand. Hva mener hun med det? Adrenalin? Vi har ikke gode stoffskiftenivåer? Vi innbiller oss, at vi har det godt? STTM’s Facebook gruppe, “Adrenal fatigue and thyroid care”, den kvinnelige admin der, skrev til meg, at alle vi i Skandinavia som hadde høy FT3 på NDT, nok tok vår medisin rett før blodprøve! Ingen av oss vet hvordan vi skal ta blodprøve. Jeg er med i stoffskiftegrupper i mange land. Jeg vil si, at medlemmene i de norske gruppene er noen av de best informerte i verden. Jeg vet at mange dårlig informerte pasienter ikke er klar over, at man ikke må ta sin medisin på dagen for blodprøve. Men nordmenn som tar NDT hører ikke til den gruppen. Jeg vet at mennesker som har det ok på NDT, blir presset i den gruppen. De blir mistrodd, man komme med disse underlige adrenalin påstandende. Mange blir utestengt fra gruppen. Disse menneskene har bestemt seg for at NDT er blitt dårlig, og at produsentene er noen kjeltringer. Alt jeg kan si, er at jeg har brukt NDT i 13 år og planlegger å bruke det resten av livet. 

Jeg synes det er vanskelig å ta dette på alvor. Det er jo helt klart, at det var noen dårlige batches  av Nature Troid i 2018. Det ble hurtig god igjen. STTM hevder at NP Acella er dårlig. Vi bruker ikke NP her i Norden, men jeg ser mange skrive de har det helt fint på NP i USA. Akkurat nå, i mai 2020, ser jeg noen skrive i de nordiske Facebook gruppene, at noen bestemte batcher av Erfa ikke er gode. Det er de nye tablettene som lukter, og som Erfa selv har omtalt. Erfa hevder, de inneholder det hormon de skal. Men noen opplever det altså anderledes. Så jeg sier ikke, alt er perfekt.  Men å hevde, at all NDT er blitt dårlig, og å anklage produsentene for å være likeglade med pasientene og bare være ute etter å tjene penger,  som Janie Bowthrope gjør her, https://stopthethyroidmadness.com/2019/09/23/the-sad-saga-of-where-we-are-today-as-hypothyroid-patients/. Det er trist. Og usant.

Les videre
« Eldre innlegg

© 2023 THYROIDBLOG.COM

Tema av Anders NorénOpp ↑