Vi pasienter fokuserer mye på anti-TPO, men anti-TG er også veldig viktig. Har vi høye nivåer av det, så kan det si noe om tilstanden av vår kjertel. Og visste du at 10% av hashimotos pasienter slett ikke har anti-TPO, men kun anti-TG. Ja, noen med autoimmun thyreoditt har slett ikke antistoffer! Man ser bare på deres kjertel ved ultralyd, at deres kjertel er nedbrutt. 

Sammendrag

Thyroglobulin er et stort molekyl. Det er involvert i dannelsen av stoffskiftehormoner, og er også hvor hormonene lagres. Det skal fortrinnsvis kun være inne i kjertelen. Men det er normalt at små mengder slipper ut i blodet, og sirkulerer der.  Vi får antistoffer mot thyroglobulin når thyroglobulinnivåene blir høye.  Thyroglobulin kan slippe ut i blodet på forskjellige måter. Ved destruksjon av kjertelen, når thyrocyttene inneholder veldig lite eller plutselig mye jod. Og direkte i forbindelse med synteseringen av hormon ved kreft i kjertelen.

Vi vet ikke om høye nivåer av Anti-TG har en negativ effekt på oss. Det er viktig å teste thyroglobulin eller Anti-TG ved diagnostisering, siden 10% av AIDT pasienter ikke har Anti-TPO. Det er nok veldig få leger som vet dette. 

Anti-TG kan stige hvis vi begynner med høye doser jod. Dette fordi antigenet reagerer sterkere på thyrocytter som inneholder mye jod. Det er derfor tryggere å begynne litt lavt, og øke joddosen over tid. Dette gjelder selvfølgelig kun dem som har kjertelvev. Vi med lite eller ingen kjertel trenger ikke bekymre oss om antistoffer. 

Thyroglobulin og dermed Anti-TG, stiger også ved jodmangel. Så både for lite og plutselig forhøyede nivåer av jod kan få Anti-TG å stige.

Anti-TG kan også stige ved nedbrytning av kjertelen, eller ved kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Hva er thyroglobulin?

Follikelcellene er de celler som produserer T4 og T3. Vi har 3 millioner av dem. Follikelveggen består av et enkelt cellelag som omgir et sentralt hulrom, kolloidet. Det er cellene i folikkelveggen som produserer hormon. Kolloidet er hormonlageret. Størrrelsen på follikkelen avhenger av hvor mye kolloid den inneholder. Thyroglobulin er både forstadiet og lageret for hormonene.

Hormonproduksjonen er helt avhengig av jodid, som pumpes inn i follikkelen. Konsentrasjonene av jodid er 20 til 40 ganger høyere inne i follikkelen enn utenfor.  Follikkelcellene lager et stort molekyl, thyroglobulin, som transporteres ut av cellen og  ut i kolloidet. De utgjør mesteparten av kolloidet. Hvert thyroglobulin inneholder 120 til 140 tyrosinaminosyrer, som også er helt nødvendig for hormonproduksjonen. TPO enzymet sitter på innsiden av folikkelcellene, på den siden som vender mot kolloidet.  

I mellom disse hormonproduserenede molekylene ligger c cellene, som produserer calsitonin. 

Hvordan gjenkjenner antistoffer thyroglobulinet?

I hvilken grad antistoffene gjenkjenner, fester seg på, thyroglobulinet, avhenger av hvor mye hormon  TG et  inneholder. I gjenomsnitt inneholder et TG molekyl 2,3 T4  og 0,3 T3 molekyler. Hos friske mennesker, så er det på den delen av molekylet som inneholder hormonet som antistoffene reagerer på. Men hos folk med AIDT(autoimmun thyroiditis) så reagerer antistoffene ikke kun på hormondelen. Det betyr altså, at immunforsvaret er mer reaktivt hos oss med AIDT.

Hos friske ser man polyklonale antistoffer og hos folk med thyreoiditt ser man oligokloale antistoffer til TG. Polyklonale antistoffer produseres av mange forskjellige b celler . Mens oligoklonale produseres kun av noen få b celler. 

Det er vel mer detaljert enn de fleste har interesse av. Men poenget er, at immunforsvaret ikke er det samme hos friske og dem med AIDT.

Thyroglobulin i blodet

Thyroglobulin produseres kun i kjertelen, og det aller meste lagres også der. Men små mengder finnes også ute i blodet. Anti-TG kan produseres som et resultat av destruksjon av kjertelvev, med stor frigivning av thyroglobulin. Men man kan også ha relativt høye nivåer av thyroglobulin i blodet UTEN  å få høye Anti-TG nivåer.  Men man får ofte Anti-Tg etter at store mengder TG er sluppet ut i blodet. 

Hvordan  slipper TG ut i blodet?

 1. Transepital transport, TG internaliseres i den apikale ende av thyrocytten, øverste del, transporteres gjennom thyrocytten for å frigis ut i det ekstracellulære området, altså ut av thyrocytten.  Her er thyrocytten intakt. Dette er den vanligste mekanismen.
 2. Men ved destruksjon av kjertelvev, når folliklene er blitt skadet, så kan TG også lekke ut i blodet.  
 3. TG kan også utskilles fra thyrocytten direkte etter syntesering. Dette skjer i tilfeller av skjoldkjertelkreft. 

Mye av denne infoen er hentet fra Werner & Ingbar(1)

Jod og Anti-TG

Når man har nok jod i kroppen, så slipper små mengder TG ut av kjertelen. Men ved jodmangel, ser man høyere nivåer av TG. Dette skyldes at kjertelen vokser (struma), og at TSH stiger. Et litt forhøyet nivå av TG kan altså være indikator på jodmangel (2)

Men forhøyede nivåer av jod øker også TG nivået. Du ser det på figuren her:

Graf fra "Thyroglobulin Is a Sensitive Measure of Both Deficient and Excess Iodine Intakes in Children and Indicates No Adverse Effects on Thyroid Function in the UIC Range of 100–299 μg/L", Michael B Zimmermann et al, 2013

Dette er målinger på barn. (3)

Man vet ikke om de økede nivåene av Anti-TG man ofte ser etter økt tilførsel av jod, er varige. Jeg vet ikke hvorfor dette ikke er undersøkt, Michael Zimmermann skriver dette. (4)

Når man begynner å ta jod  etter å ha hatt jodmangel kan anti-TG øke av to årsaker.  Den FØRSTE er at anti-TG øker fordi antistoffer lettere «gjenkjenner» tyrocytter med høyt innhold av jod enn thyrocytter med lavt innhold. Jeg har lest dette i en av Zimmermanns artikler, men kan ikke finne det igjen.  Men her er en studie som viser, at T celler reagerer mer på thyroglobulin som inneholder mer jod.(5)

Det viktige i forhold til å ta jod i forhold til anti-TG, er å begynne med en lav dose og øke etterhvert. For man ser den høyeste økningen av anti-TG når man øker jodtilsetningen i salt med plutselige, store mengder. Øker man jodmengden i salt i jodfattige områder, litt og litt, ser man ikke samme økning i anti-TG.

Den ANDRE årsaken til at anti-TG kan øke, er at kjertelen skiller ut thyroglobulin molekyler for at stoffskiftet ikke skal øke og bli for høyt. Når vårt jodnivå øker, så kan det føre til økt produksjon av hormon. Derfor slipper kroppen ut hormon i form av TG molekyler. Dettte spekulerer i hvert fall forskerene i denne studien om. (6) De skriver at det er velkjent, at thyroglobulin slippes ut for å beskytte kjertelen.

Så tenker du kanskje, men stiger ikke vårt stoffskifte når disse TG molekylene kommer ut i blodet? Nei, fordi de er bundet til protein. Dette proteinet må fordøyes i mave/tarm for at hormonene skal frigis. Det er i hvert fall det jeg tror. Det er det som skjer når vi tar NDT/thyroid. Som jo er thyroglobulinmolekyler fulle av hormon. Jeg skriver om det her hvordan lages NDT

T4 og T3 fraktes rundt i kroppen av proteinmolekyler ( thyroxinbindende globulin(TBG), albumin og transthyetin). Disse binder hormonene til seg, og frigir dem også. Dette gjør ikke thyroglobulin. 

Hva gjør Anti-Thyroglobulin med oss?

Det korte svar er, man vet ikke riktig hva Anti-TG gjør. Det destruerer ikke kjertelen.  Du kan lese mer om hva som ødelegger kjertelen  i Antistoffer, del 1. Anti-TPO

Det er tydelig at anti-TG spiller en rolle i autoimmun thyreoiditt. For man kan gi dyr AIDT ved å injisere dem med anti-TG. Man ser også, at kvinner som har høye nivåer av anti-TG oftere får postpartum thyreoiditt ( lavt stoffskifte etter graviditet). (1)  

Men studier viser at et høyt antistoffnivå fører til at man har mer symptomer. (7) Men der er det først og fremst Anti-TPO nivået man har sett på. 

Men jeg har funnet EN studie på om anti-TG gir økte symptomer hos mennesker med lavt stoffskifte. Jeg ble glad da jeg fant den, men innså så, at det er en av de stoffskiftestudiene hvor alle deltakerene har for lave stoffskiftenivåer. (8) Og da er det vanskelig å si hva som er hva.

Dette var mennesker som hadde lavt stoffskifte uten å være medisinert. De skulle ha vært på medisin. Gjennomsnittlig TSH lå på 3,7, FT4 på 12 pmol/L og T3 på 1,55 nmol/L. Referansen for total T3 er vanligvis et sted rundt 0,9 til 2,8 nmol/L. Så 1,55 er for lavt.

Man sier i studien, at man  beregner for forskjeller i TSH, FT4 og T3. Og at man da finner, at pasienter med høyere nivåer av anti-TG har mer ødemer, hesere stemme og dårligere hår. Men jeg tror ikke man kan trekke konklusjoner når de alle har for lave stoffskiftenivåer. Mange av deltakerene led helt åpenbart av jodmangel, FT4 lå under 11.  FT4 på 11 eller under er alltid jodmangel. 

Det kan være at dem med høy anti-TG hadde det enda litt værre enn dem med lavere nivåer. Men alle må ha hatt det ganske dårlig, med det lave stoffskiftet. Man må studere stoffskiftepasienter med gode stoffskifteverdier for å kunne si noe sikkert. Problemet er, at hverken forskere eller leger vet hva som er normale stoffskifteverdier, og hva som gode nivåer når man tar medisin. Derfor får vi mye dårlig forskning.

TG og Anti-TG som markør ved kreft i kjertelen

Man bruker testing av thyroglobulin ved kreft i kjertelen. Det skal ikke være noe thyroglobulin etter fjernelse av kjertlen i forbindelse med kreft. Hvis man ser thyroglobulin i serum, så er det en indikasjon på at man enten ikke har fått fjernet alt kjertelvev eller at det er metastaser.  Anti-TG og Anti-TPO går helt ned i løpet av noen måneder etter fjernelse, da disse antistoffer prodseres INNE i kjertelen, som jeg skriver om i Del 1.

Anti-TG kan forstyrre blodprøver på TG. Det kan gi falske lave TG nivåer. Mange tester derfor for både TG og anti-TG. (9)  

Referanser

 1. Werner & Ingbar 9th edition. https://doctorlib.info/medical/thyroid/index.html
 2. Niels Knudsen et al. «Serum Tg—A Sensitive Marker of Thyroid Abnormalities and Iodine Deficiency in Epidemiological Studies». doi.org/10.1210/jcem.86.8.7772
 3. M.B. Zimmermann et al, 2013. «Thyroglobulin Is a Sensitive Measure of Both Deficient and Excess Iodine Intakes in Children and Indicates No Adverse Effects on Thyroid Function in the UIC Range of 100–299 μg/L: A UNICEF/ICCIDD Study Group Report».  https://doi.org/10.1210/jc.2012-3952
 4. M. Zimmermann & K. Boelaert. «Iodine deficiency and thyroid disorders», https://doi.org/10.1016/S2213-8587(14)70225-6
 5. L.Rasooly et al. «Iodine is Essential for Human T Cell Recognition of Human Thyroglobulin». doi.org/10.3109/08916939808993833
 6. J. Farebrother et al 2018. The effect of excess iodine intake from iodized salt and/or groundwater iodine on thyroid function in non-pregnant and pregnant women, infants and children: a multicenter study in East Africa. 
 7. Johannes Ott et al. «Hashimoto’s thyroiditis affects symptom load and quality of life unrelated to hypothyroidism: a prospective case-control study in women undergoing thyroidectomy for benign goiter». 

 8. Ana Baric et al. 2018. Thyroglobulin Antibodies are Associated with Symptom Burden in Patients with Hashimoto’s Thyroiditis: A Cross-Sectional Study
 9. C.A. Spencer et al, 2005. «Clinical Impact of Thyroglobulin (Tg) and Tg Autoantibody Method Differences on the Management of Patients with Differentiated Thyroid CarcinomasClinical Impact of Thyroglobulin (Tg) and Tg Autoantibody Method Differences on the Management of Patients with Differentiated Thyroid Carcinomas». https://doi.org/10.1210/jc.2005-0671