Forfatter: L S-L (Side 1 av 3)

Antistoffer, Del 3, TSH-reseptorantistoffer, TRAS, TRAb

Sammendrag

Mange tror at TRAb eller TRAS er noe som bare Gravespasienter har. Og at høye TRAb nivåer alltid betyr HØYT STOFFSKIFTE. Men det er ikke tilfellet, det er 3 former for TRAb; stilmulerende, blokkerende og kløyvende. Mennesker med lavt stoffskifte har også ofte TRAb, blokkernede og eller kløyvende. Og noen kan ha både stimulerende og blokkerende TRAb og dermed svinge mellom høyt og lavt stoffskifte.

Tidligere kaldte man den tredje type nøytrale, men man har nu funnet at disse er langt fra nøytrale. De kan faktisk forårsake celledød i kjertelen. 

Så disse antistoffer er av interesse for alle med stoffskiftesykdom. I hvert fall dem som har en kjertel eller deler av en kjertel. Som jeg skriver i del 1, Antistoffer, del 1. Anti-TPO  så er det kun dem som har en kjertel som har stoffskifteantistoffer. Siden alle disse antistoffer lages i kjertelen.  

Man kan selvfølgelig ha fått sin kjertel operert ut. Men den kan også svinne inn med årene. Dette siste skjer hos oss som har Ord’s, og ikke Hashimotos. De som starter sin stoffskiftesykdom med struma har Hashimotos. Mens den AIT som starter uten struma, er Ord’s, eller Ord’s atrofisk. Man trenger ikke selv være klar over at man har hatt struma, men kjertelen vil ha vært forstørret. Og kjertelen hos Hashimotos pasienter beholder sin størrelse. 

Disse kløyvende TRAS/TRAb kan ha noe å gjøre med at kjertelen svinner inn hos Ord’s pasienter.

Jeg skriver også noe om Graves og jod i denne posten. Mange med Graves har jodmangel, men det kan være vanskelig å vite om en skal ta jod når man har Graves.

Les videre

Antistoffer, del 2, anti-TG

Vi pasienter fokuserer mye på anti-TPO, men anti-TG er også veldig viktig. Har vi høye nivåer av det, så kan det si noe om tilstanden av vår kjertel. Og visste du at 10% av hashimotos pasienter slett ikke har anti-TPO, men kun anti-TG. Ja, noen med autoimmun thyreoditt har slett ikke antistoffer! Man ser bare på deres kjertel ved ultralyd, at deres kjertel er nedbrutt. 

Sammendrag

Thyroglobulin er et stort molekyl. Det er involvert i dannelsen av stoffskiftehormoner, og er også hvor hormonene lagres. Det skal fortrinnsvis kun være inne i kjertelen. Men det er normalt at små mengder slipper ut i blodet, og sirkulerer der.  Vi får antistoffer mot thyroglobulin når thyroglobulinnivåene blir høye.  Thyroglobulin kan slippe ut i blodet på forskjellige måter. Ved destruksjon av kjertelen, når thyrocyttene inneholder veldig lite eller plutselig mye jod. Og direkte i forbindelse med synteseringen av hormon ved kreft i kjertelen.

Det er litt usikkert om høye nivåer av Anti-TG har en negativ effekt på oss. Det er viktig å teste thyroglobulin eller Anti-TG ved diagnostisering, siden 10% av AIDT pasienter ikke har Anti-TPO. Det er nok veldig få leger som vet dette. 

Anti-TG kan stige hvis vi begynner med høye doser jod. Dette fordi antigenet reagerer sterkere på thyrocytter som inneholder mye jod. Det er derfor tryggere å begynne litt lavt, og øke joddosen over tid. Dette gjelder selvfølgelig kun dem som har kjertelvev. Vi med lite eller ingen kjertel trenger ikke bekymre oss om antistoffer. 

Thyroglobulin og dermed Anti-TG, stiger også ved jodmangel. Så både for lite og plutselig forhøyede nivåer av jod kan få Anti-TG å stige.

Anti-TG kan også stige ved nedbrytning av kjertelen, eller ved kreft i skjoldbruskkjertelen. 

Les videre

Jod for begynnere

Dette oppslaget er til deg som ikke vet så mye om jod, men som tror eller kanskje vet, at du har jodmangel. Her vil jeg ikke henvise til alle mulige studier, men gjøre det så enkelt som mulig. Men alt jeg skriver bygger på studier og bøker jeg har lest.

Jodmangel

Det er en utbredt jodmangel. Danmark er et jodfattigt land. Det har herjet en jodfrykt, eller fobi, om du vil. Du kan lese mer om det her, JOD PROTOKOLLEN

Men det store problemet i vår tid, er nok de stoffer som setter seg på jodreseptorene og forhindrer jod fra å sette seg der. Det gjelder fluorid, bromide og klorid. Fluoride er i vann og vanskelig å unngå. Men vi får mye mer fluorid fra vår fluortannpasta. Bromide er i f.eks. flammehemmere.  Som møbler og tekstiler og tepper innsettes med. Klorid får vi her i Norden mest fra bassenger. I andre land kan vannet være tilsatt klorin. Jeg tror ikke det er det store problem i våre land, med mindre du er konkurransesvømmer.

Disse stoffene setter seg ikke like lett på jodreseptorene hvis det er rikelig med jod i kroppen. 

Dette er til nordmenn spesielt. Hvis din lege ikke vil teste jod i urin, og sier, at det ikke finnes jodmangel i Norge, så kan du vise ham el henne denne artikkelen fra Tidskrift for leger

https://tidsskriftet.no/2019/01/oversiktsartikkel/er-inntaket-av-jod-i-befolkningen-tilstrekkelig

Som dere ser i denne artikkelen, så er jodberiket salt i Norge tilsatt meget små mengder jod, 4mcg pr gram. Det tilsettes mange ganger så mye i mange andre land. Å spise jodsalt i Norge vil ikke gi jod av betydning. Rent bortsett fra, at mange av oss foretrekker annet salt.

Dette er til dansker spesielt. Her ser dere en studie fra 2015 som viser, at vi i Danmark har for lavt inntak av jod. Fra 2000 har vi hatt jodberiket salt, men jeg er ikke sikker på hvor mye som tilsettes. Men jeg vet at der ble tilsatt små mengder ved oppstart. frem til 1970 ble saltet også tilsatt jod. Mens altså det ikke ble i årene mellom 1970 og 2000. 

Men det gir uansett ikke nok. Og husk at de 150 mcg som man som det minste SKAL ha hver dag, kun er det som skjoldkjertelen bruker. Så vi trenger mer enn det. 

https://aalborguh.rn.dk/forskning/forskning-nyhedsbase-aalborg/2015/12/danskerne-faar-for-lidt-jod-gennem-kosten

Dette er til svensker spesielt. Jeg vet ikke om jodmangel er like utbredt i Sverige som i Norge og Danmark. Det tilsettes mye mer jod til saltet enn i Norge, 50 mcg pr gram. I Norge er det kun 4 mcg pr gram. Men det hjelper jo bare om du spiser dette saltet el du spiser mye industrielt fremstillet mat som er tilsatt jodberiket salt. Jeg leser også, at sild tidligere har vært en stor jodkilde i Sverige. Men det er helt sikkert, at Sverige har hatt en lang og konsistent berikelse av salt.

Symptomer på jodmangel

 

 • Tretthet

 • Kulde

 • Vektøkning

 • Tørr, skjellete hud

 • Hårtap

 • Lite magesyre

 • Tørre øyne

 • Lite svette

 • Struma

 • Knuter i kjertelen

 • Fibromer og cyster i bryster og underliv

 • Hjernetåke

 • Lav IQ og i verste fall cretinisme hos fosteret hvis mor har jodmangel

Mange av disse symptomene vil bedres når vi får FT3 høy nok, når vi får gode stoffskifteverdier . Du kan lese mer om det her.  MEN langt fra alle. Riktig mange med stoffskiftesykdom har mange av disse symptomer til tross for at stoffskifteverdiene er ok. Det er nemlig ikke slik, som mange tror, tom. mange leger, at det kun er skjoldbruskkjertelen som trenger jod. Alle kjertler i kroppen trenger jod for å fungere. Det gjelder brystkjertler, eggstokker, prostata, de små kjertler som utsondrer magesyre, tårefilm osv. 

Så selv om vi nå får stoffskiftehormon, hvis du tar det, så får ikke alle disse andre vev i kroppen den jod de skal ha.

Er jod farlig når man har Hashimotos?

Det er den mest vanlige kommentaren, at jod er farlig for dem med Hashimotos. Jeg husker at overlege Ingrid Norheim sa det til meg i 2007. Norheim er en kjent endokrinolog i Norge. Jeg skulle ikke ta noe med jod, heller ikke multivitaminer. Jeg lyttet til det, dessværre. Nå har hun blitt klokere tror jeg. Det er Norheim som sier, at FT4 under 11 alltid skyldes jodmangel. Altså hos dem som ikke tar stoffskiftemedisin.

Det er to former for Hashimotos, den som starter med en større eller mindre stuma, og den som starter uten struma.  Man trenger ikke selv være klar over, at man har en forstørret kjertel. Den siste kalles egentlig Ord’s eller atrofisk Ord’s. Det var en lege som het Ord som oppdaget den, mange år før Hashimoto diagnostisrete den med  struma. Hvorfor tar jeg med dette? 

Det er fordi, ved Ord’s så svinner kjertelen inn. Etter noen år har man lite eller ingen kjertel tilbake. Jeg tilhører denne gruppen. Mens folk med Hashimotos kan ha kjertel i normal størrelse selv etter mange år med sykdom.  Og det er heller ikke slik, at Anti-TPO «spiser» vår kjertel. Man kan ha høye nivåer av Anti-TPO i årevis uten at kjertelen blir mindre. MEN den fungerer ikke, den er innfiltrert av b- og t lymfocytter. Og TPO enzymet er skadet, du kan lese mer om dette  her. 

Hvorfor dette er viktig i forhold til jod, er fordi alle antistoffer mot skjoldbruskkjertelen lages INNE i kjertelen. Så hvis du har fått operert ut kjertelen eller den bare har svunnet inn, så trenger du ikke tenke på antistoffer når du tar jod. Du vil ikke få noen oppblomstring av antistoffer. Du har kanskje litt antistoffer. Jeg hadde fremdeles litt Anti-TPO da jeg begyndte på jod, til tross for at jeg bare har en ert tilbake av min kjertel. Men disse har blitt nesten borte på jod. Jeg hadde ikke noe Anti-TG el TRAb (TRAS, TSI). 

Hva med dem som HAR kjertel?

Når man har kjertel, så bør man være mer forsiktig. Det er ikke så mye økning i Anti-TPO man skal være redd for. Men Ant-TG og TRAb. Så vidt jeg har forstått, så er det især Anti-TG som ofte øker. Men i følge en forsker som heter Michael B. Zimmermann, så vet man ikke om det bare er i en overgang. Men det Zimmermann også skriver, og som er viktig, er at det ser ut for at antistoffer øker mest når man har hatt stor jodmangel og plutselig begynner å ta litt mye jod. Det ser man når man tilsetter jod til saltet i jodfattige områder. Der hvor man har tilsatt mye jod, har antistoffene i befolkningen gått opp. Mens der hvor man gradvis har økt saltinnholdet, har denne økningen var mindre. 

MEN hvis man har hatt Hashimotos i mange år, og ens kjertel er helt infiltrert og ute av funksjon, så vet jeg ikke hvor mye det egentlig betyr om antistoffer øker. Jeg vet ikke. Det er aller mest når man har en kjertel som fremdeles kan fungere bare det er nok jod til stede, at det er aller mest viktig.  

Så begynn med små doser.  200 til 300 mcg. Test antistoffer FØR du begynner, så kan du se hva som skjer. Ta prøver på antistoffer jevnlig de første månedene. Så kan det ikke gå galt. 

Hvis du ikke ser noen stor økning i antistoffer, så kan du øke dosen. Jeg vet at Greendoctors i Oslo bruker 800 mcg som en vanlig joddose i sin behandling. Jeg kan selvsagt ikke fortelle deg akkurat hvor mye du skal ta. Du blir nødt til å prøve deg fram og ta ansvaret selv. 

Hvilken jod skal jeg ta?

Du skal ta et jodpreparat hvor du kjenner jodinnholdet. Jeg tar Lugols, men den er i mg, ikke mcg. Og det er ikke det jeg snakker om her. Hvis man vil ta så store doser, så kan man følge jodprotokollen. Den kan man lese om her 

Man kan godt ta et tangprodukt, men jodinnholdet må stå på. 

Selen

Selen er veldig viktig når du tar jod. Det er viktig i forhold til antistoffer. Det ser man ikke på i de store demografiske studiene. Demografiske studier betyr når man ser på store befolkningsgrupper. De måler aldri om de som får antistofføkning har høye eller lave selennivåer. det burde de gjøre.

I Norge tar man mye paranøtter som selentilskudd.  Det vil jeg ikke anbefale. De varierer veldig mye i seleninnhold. Ta selenmethionine. Jeg vil tro 200 mcg. Det beste er om du tester selen. vi er ofte redde for å få for mye selen, for det kan gi noen fæle symptomer. Men jeg leste på Greendoctors, at 3 norske leger nå mener at referansene for selen er alt for lave.   De mener at referansen bør gå til 3 umol/L. I dag går den ofte til 1.8 el 1.9. Det er først opp mot 3.5 og over at det er fare for toksisitet. Disse legene skriver, at de fleste trenger å ta 300 mcg for å komme opp på dette nivået. 

Så vi trenger kanskje ikke bekymre oss så mye om selen overdose.

Blodprøver og stoffskiftet

Du skal altså passe på og teste dine antistoffer, Anti-TPO, Anti-TG og TRAb el TRAS/TSI. HVIS  du har kjertel. Men du må også holde øye med dine stoffskiftenivåer. De kan gå både opp og ned. Har du kjertel, så kan den begynne og fungere, og du må gå ned på din medisin. Det er jo i tilfellet supert. 

Nivåene kan også gå ned. Det har de gjort hos meg. Det er i sær FT3. Jeg kan ikke forklare hvorfor. For jeg har jo ikke kjertel, og dermed ingen egen produksjon.  Og jeg tar medisin med T3, så jeg omdanner heller ikke mye selv. Men nå tar jeg store doser jod, det er noe litt annet. For tiden tar jeg 15mg om dagen. 

Forhøyet TSH

Hvis TSH i en periode skulle stige, men FT4 og FT3 forblir normale, så er det ikke noe å bekymre seg om. Det skyldes, at TSH er involvert i å danne nye såkaldte symporters, dvs. jodreseptorer. Og da kan TSH stige i noen måneder. Det er egentlig positivt. Det betyr at du får flere jodreseptorer. Jod kan kun entre cellene via disse reseptorer.

Temperatur og puls

Det beste er som alltid, ta temp og puls. Det er forskjell på morgen temp og kveldstemp. Den bør være 37 el 37,2 om kvelden. Hva angår puls, så ligger utrolig mange med lavt stoffskifte for lavt. Det gjorde jeg selv i mange år. Jeg har det fint, når morgenpuls er rundt 68, og dagpuls er rundt 78/80. Men her må man finne ut hva som er godt for en selv. Når kveldstempen ligger på minst 37, så skulle pulsen være ok. 

Jodtesting

Jod må testes i urin. Til nød på håranalyse. Blodprøve er ikke noen god test. Det finnes forskjellige måter å teste i urin på.  Jeg tar bare med dem som er mest aktuelle her i Norden. 

Norge kan alle få testet jod i 24 timers urin. Gratis. Det er det beste. 

Det får vi ikke i Danmark og Sverige. Heldigvis er det mange gode laboratorier i Tyskland. Jeg har tidligere anbefalt Dr. Kirkamm, men etter å ha prøvet dem selv, så kan jeg ikke det lenger. Det er så dårlig kundeservise, og så tungvint og gammeldags, at det er helt håpløst. Jeg har funnet et annet onlinelab som virker bedre. Her kan man betale med Paypal direkte på hjemmesiden, og Danmark og Sverige står som shippingland. De svarte meg hurtig på godt engelsk.  

Medivere jodtest.

Her er en oversikt over 24 timers prøve fra jodforskeren Michael Zimmerman.

Table 2Epidemiological criteria for assessment of iodine nutrition in populations based on median urinary iodine concentrations4,9
 Iodine intakeIodine nutrition
School-aged children and adults
<20 μg/LInsufficientSevere iodine deficiency
20–49 μg/LInsufficientModerate iodine deficiency
50–99 μg/LInsufficientMild iodine deficiency
100–299 μg/LAdequateOptimal
≥300 μg/LExcessiveRisk of iodine-induced hyperthyroidism and autoimmune thyroid disease
Pregnant women
<150 μg/LInsufficient..
150–249 μg/LAdequate..
250–499 μg/LMore than adequate..
≥500 μg/LExcessive..
Lactating women
<100 μg/LInsufficient..
≥100 μg/LAdequate

 

Det er viktig å teste og følge med på hva som skjer. I hvert fall hvis man har en kjertel. Jeg tar som sagt store mengder jod i forhold til hva jeg skriver om her. Men det bør man bare gjøre hvis leser og setter seg inn i tingene. Den som ikke har kjertel kan trygt ta 500 til 800 mcg. som du ser på figuren under, så er øverste anbefalte maxinntak i USA 1100 mcg. Den europeiske vitenskaplige kommite sier 600 mcg. Mens WHO sier 40 mcg pr. kg kroppsvekt for gravide og ammende. De sier ikke noe for voksne generelst. Men en gravid kvinne på 70 kg kan altså godt ta 2800 mcg. Og du ser, de gir høye doser for babyer og barn. I Japan er høyeste anbefalte inntak 3000 mcg eller 3 mg.

 

Table 1. Recommended upper intake levels for iodine
Age groupIOM (μg/day)SCF (μg/day)WHO (μg/kg/day)
Premature infantsNDND100
0−6 monthsNDND150
7−12 monthsNDND140
1−3 years20020050
4−6 years300 (4−8 years)250 
7−10 years600 (9−13 years)30050 (7−12 years)
11−14 years 45030 (>13 years)
15−17 years900 (14−18 years)500 
Adult1100600 
Pregnant and lactating women110060040
 • Sources: IOM, the United States Institute of Medicine;21 SCF, the European Union Scientific Committee on Foods;20 WHO, the World Health Organization.16

Det står også at de ikke har sett noen negative virkninger av doser opp mot 1700 mcg hos mennesker uten stoffskiftesykdom. Annet enn en forhøyet TSH. Og det vet vi jo, ofte bare betyr at det dannes nye symporters. Når FT4 og FT3 i øvrig er normale. 

De store dosene som jeg tar, tar jeg for å forsøke å rense ut fluorid og bromid. Og samtidig få en god jodstatus. Jeg har hatt jodmangel veldig lenge, det har sikkert bidratt til min Hashimotos. Jeg husker det var mange år siden jeg sluttet å svette. Det er et typisk jodmangel symptom. Jeg svettet da jeg var yngre.

Det er tryggest å gå litt forsiktig frem. Men ikke vær så redd for å ta jod, at du lar være.  Jeg har fått det så mye bedre dette vel året jeg har tatt jod. Mer våken, bedre hukommelse, varmere, mer opprett i ryggen, bedre hud, fine negler, svetter mer, ikke så tørre øyne. Jeg ser mange i den norske stoffskiftegruppen, Lavt stoffskifte, behandling med thyroid, som også har fått det mye bedre etter at de begyndte med jod. Og selvfølgelig i den amerikanske jodgruppe jeg er med i, Iodine protocols.

Vi må ha jod. Lykke til 😀

Antistoffer, del 1. Anti-TPO

Dette er første del av en serie om antistoffer og autoimmun thyreoditt. I denne første delen ser jeg på hva antistoffer er, og på Anti-TPO. Jeg tror mange vil bli litt overrasket over noe av det forskerene er kommet frem til. Den er kanskje litt vanskelig, men det viktigste står i sammendraget.

Dette er komplekse saker. Jeg kommer sikkert til å måtte revidere disse postene flere ganger. For de finner hele tiden nye svar, og jeg forstår også hele tiden mer. 

Sammendrag

Alle antistoffer ser like ut, som et Y. De skiller seg fra hverandre kun ved områdene ytterst på Y et. Det er der de binder seg til spesifikke antigen. Folk som ikke har stoffskiftesykdom kan også ha lave nivåer av Anti-TPO og Anti-TG. Men det er ikke studert om disse senere får stoffskiftesykdom. Det er vist i en studie, at kvinner hadde antistoffer 7 år før sykdommen manifisterte seg.(1) 

Alle stoffskifteantistoffer produseres inne i selve kjertelen av B lymfocytter. Så har man lite eller ingen kjertel, har man heller ikke høye nivåer av antistoffer.

TPO er et enzym som deltar i prosessen hvor jodid blir til jod, som er den form skjoldbruskkjertelen kan bruke. Det kan oppstå skade på TPO hvis det er for lite jod i systemet. Med den følge at det produseres Anti-TPO  mot det skadede enzym. Prosessen er i gang.  

Det er ikke Anti-TPO som forårsaker størst skade på kjertelen. Det er B og T lymfocytter som gjør det. De infiltrerer kjertelen. Også en spesiell form for TRAb, TRAS, TSI, «kløyvende» TRAb. Den kan også forårsake celledød. Mer om den i et senere oppslag.

Man kan ha høye nivåer av Anti-TPO uten at kjertelen blir «spist opp». Det er forskjell på Hashimotos og Ord’s. Det er kun dem med ORD’s som får mindre  kjertel med årene. Men kjertelen fungerer selvsagt ikke som den skal hos dem med Hashimotos. Hashimotos starter med struma, mens Ord’s starter ikke med struma. Jeg kommer tilbake til dette i en senere post i serien.

Hva er antistoffer?

Kroppen danner antistoffer el immunoglobuliner, for å uskadeliggjøre antigener, stoffer som kroppen opplever som fremmede eller farlige.

Alle antistoffer, eller immuneoglobulin, ser like ut. Det er et Y formet glykoprotein. Den største delen av antigenet er den samme for alle antigen. Det er kun en liten del som er spesielt for det enkelte antigen, du ser det på figuren under. Områdene ytterst på Y er de variable områdene, det området hvor de ulike antistoffer skiller seg fra de andre. Det er der de binder seg til de spesifikke antigen. Det området på antigenet hvor antistoffet binder seg heter epitope. Det er som en lås og nøkkel. 

 

Det er spesielle B celler, b lymfocytter, som produserer antistoffer. Det er forskjell på antistoffer i forhold til hvordan de produseres. 

Monoklonale antistoffer produseres av kun identiske b celler som kommer fra en enkelt morcelle.

Polyklonale antistoffer produseres av ulike b celler.

Jeg tar med dette fordi det kan ha betydning for utvikling av stoffskiftesykdom. Man finner stoffskifteantistoffer også hos mennesker uten stoffskiftesykdom. Men det kan være forskjell på om de antistoffer «friske» og syke har i forhold til om deres antistoffer er poly-el monoklonale. Dvs, f.eks. kan det samme antistoff,  la oss si Anti Tg, kan være både poly- og monoklonalt.  

Her ser du en graf over antistoffer hos ulike grupper. 

AT er autoimmun thyrditt, GD er Graves, DTC er differensiert carsinoma (kreft), NG er knutestruma og N er friske personer. Fra Werner & Ingbar's The thyroid, a fundamental and clinical text,9th edition.

Jeg er veldig tvilende i forhold til dette med at friske også har antistoffer. Denne studien viser at man finner antistoffer 7 år før folk får stoffskiftesykdom  (1) Man fant anti tpo hos 31% 5 til 7 år før diagnosen. Den økte til 57% ved diagnosetidspunktet. Tg antistoffer som økte fra 18 til 47%.  TSH-R økte fra 2 til 55%. Dette var en studie på kvinner i det amerikanske militæret. De hadde blodprøver fra tilbake i tiden. 

An external file that holds a picture, illustration, etc. Object name is zeg0091182760001.jpg

 
HT er Hashimotos, GD er Graves, C er kontrollpersoner. Ingen som senere utviklet HT hadde på noe tidspunkt TRAS (TRAb)

Uansett, medmindre friske mennesker med antistoffer følges over flere år, så vet man ikke om tilstedeværelsen av antistoffer er en forløper til stoffskiftesykdom, eller om personene er virkelig friske/raske. Jeg synes det er litt underlig at ingen av disse forskerene problematiserer det. 

NB! Det er B lymfocytter inne i kjertelen som produserer antistoffene. Så alle antistoffer mot skjoldbruskkjertelen produseres i kjertelen (2)Derfor går antistoffnivået veldig ned etter fjernelse av kjertelen. 

Dette er veldig viktig, f.eks. i forhold til å ta jodtilskudd. Jeg har blitt fortalt i en ganske jodfobisk gruppe, at man kan få en oppblussing av antistoff selv om man ikke har kjertel, eller har veldig lite, som meg. Jeg hadde 10% tilbake for noen år siden. At det kan være farlig, at TSH antisstoffer, TRAS el TRAb kan blusse opp og gi problemer både med øjne og hud ( GO og  Graves’ dermopati). Men det er en misforståelse. Har man veldig lite eller ingen kjertel, så kan man ikke få en antistoffoppblussen. Det kan være, det blir produsert små mengder antistoff i en liten kjertelrest som min, men store mengder er det ikke snakk om. Så har du  lite eller ingen kjertel, trenger du ikke være redd for å få høye nivåer av antistoffer.

Les videre

Mother Meera

Noen vil sikkert mene, at dette ikke har noe på en stoffskifteblogg å gjøre. Men som jeg skriver på startsiden, jeg vil dele alt som hjelper meg, alt som gjør mitt liv bedre. Er det en som har hjulpet meg, så er det Mother Meera. 

Jeg ville skrive dette nå. Det er februar 2021. Corona har vart lenge. Vi skal få vaksine, men det vil ta tid. Kanskje er du lei og oppgitt, eller du føler deg ensom. Kanskje har du bruk for litt trøst. Prøv å sjekke inn hos Mother kl 19 på You tube og se om det er noe for deg.

Les videre

Å være kronisk syk

Å kunne leve og ha det godt selv om man har en kronsik sykdom, er noe de fleste sikkert jobber på hele tiden. Jeg vil gjerne dele hva som har hjulpet meg til der jeg er i dag.

Hvor er jeg i dag? I paradis? Nei, ikke helt, ha ha. Men jeg har det veldig mye bedre enn for noen år siden. Både psykisk og fysisk.  De to ting henger selvsagt sammen. Men det psykiske er kanskje det viktigste. Nå er det veldig vanskelig å ha det godt psykisk hvis man har alt for lav FT3. Men man kan ha det godt selv om helsen ikke er 100%.  Man kan også ha det dårlig selv om helsen er 100%.

Aksept

Aksept er et nøkkelord for meg. Akseptere ALT, uansett hva. Jeg vet at det ikke er lett. Jeg vet at det å akseptere alt fullt og helt er uoppnålig for meg. Det er noe som kjennetegner et høytutviklet menneske. Det er noen av dem, men ikke så mange. Men de som har oppnådd det stadiet, har begynt en gang. Husk det!

Man trenger ikke lese om det, det er ikke komplisert. Bare veldig vanskelig  😄 Men det kan være inspirerende og til hjelp å lese. Jeg kjenner ikke til noen bøker på norsk, bare denne av Jeff Foster, «The deepest acceptance» ( ISBN 978-1-60407-855-8).  Man kan få den på engelsk på SAXO i Danmark, https://www.saxo.com/dk/the-deepest-acceptance_jeff-foster_paperback_9781622038657 . Eller på Amazon. Foster skriver om å akseptere hvert sekund som det er. Ikke forsøke å endre noe, bare la det være som det er. Det innebærer, å tillate seg selv å ha de følelsene og tankene man har.  Det betyr ikke, at man ikke ønsker å gjøre noe med seg selv, ikke ønsker å utvikle seg. Tvert i mot, jeg tror man oppdager, at ved å akseptere så endrer ting seg ofte. Men det kan ikke være motivet. For så har man allerede fjernet seg fra aksepten.

Les videre

Hormonbehandling for menn

Sammendrag

Jeg er ingen ekspert på testosteronbehandling for menn, men jeg har da lest en del studier om emnet for å kunne skrive dette oppslaget. Jeg har et om hormonbehandling for kvinner, og da må jeg jo ha et om menn også, ikke sant?

Det er en sterk sammenheng mellom stoffskiftet og en manns testosteronnivå. Det gjelder både høyt og lavt stoffskifte. Menn får lavt testosteronnivåe ved både høyt og lavt stoffskifte. Det normaliseres til en viss grad når stoffskiftenivåene normaliseres, men slett ikke 100% for alle. Dessuten har man selvfølgelig den generelle nedgangen med 1 til 2% hvert år fra 30 års alderen.

Vi stoffskiftesyke har i forveien et lavere energinivå, noe som gir mindre sexlyst. Så for oss er det enda viktigere å være optimale på alle parametre. Enda viktigere at andre hormoner er i balanse.

Hva er symptomene på Lavt T? Klikk her  

Det er selvsagt en del ting man må være oppmerksom på før man begynner på T. Men man finner ikke i dag, at det er økt fare i forhold til kreft i prostata. I forhold til  kardivaskulære insidenser, er det svært blandede funn. Testosteron har også mange andre innvirkninger på kroppen.

Dette er ikke ment å være en utfyllende oversikt over alt som har med testosteronbehandling å gjøre. Det er mer ment som en oppvekker. Jeg ønsker å gjøre dere menn oppmerksom på, at dere kan få det bedre. Menn er dårlige til å ta vare på seg selv.  Det må dere gjøre noe med gutter!

Les videre

HVORDAN LAGES NDT?

Jeg må innrømme, at jeg har vært veldig uvitende om hvordan NDT lages. Frem til nå nylig. Jeg kunne selvfølgelig være litt flau over det, men det velger jeg å ikke være. Det er så mye å lære hele tiden om stoffskiftesykdommer, vi må bare være åpne og lære. Ofte tar vi feil, ofte tar jeg feil. Jeg har sagt til folk, at thyroidekstrakt som Thyrogold og Metavive er det samme som NDT. Det er det IKKE. Det er svakere produkter. Hvorfor vil jeg forklare her. Det meste av denne infoen har jeg fått fra Chris på Pim Pom products, også bildene. Takk Chris.

3 typer kjertel brukt i medisiner og tilskudd

1  Helt desiccated thyroide pulver

Dette er det hele pulveret som kommer når man maler frysetørret, hel kjertel til et pulver. Det behandles ikke ytterligere. Frystørring nedbryter celle membranene og all væske trekkes ut. Så blod og cellevæsken fjernes. Du har alt som ikke er væske.

Dette er typisk dette man får i thyroide kosttilskudd. Det kan inneholde opp mot 40% fett. Pim Pom selger et slikt løst pulver.

2  USP desiccated thyroid powder/ desiccated thyroid BP

Dette er hva du får etter å ha fjernet fettet og oljen fra det rå pulveret. USP står for US Pharmacopeia, and BP for British Pharmacopoeia.  US og  britisk standard er den samme. «Desiccated thyroid has been described in the United States Pharmacopoeia for a century as the cleaned, dried, and powdered thyroid gland previously deprived of connective tissue and fat… obtained from domesticated animals that are used for food by man».

Når du fjerner all fett og olje, så fjerner du cellemembranene og blodårene og alt annet som ikke vannløslig. USP pulver består for det meste av protein, og da i hovedsak av thyroglobulinet. Det er det man vil bli sittende igjen med, det er der hormonet lagres.

Dette pulveret inneholder typisk 38 mcg T4 og 9 mcg T3. Hvis det er sterkere, blir det oppblandet med laktose eller dextrose til denne styrken.

USP desiccated pulver er det som brukes i alle medisinale NDT. Det er også det som brukes i Pim Poms Tru Thyroid, og det som vil bli brukt i deres kommende produkt, Thryve.

Les videre

MEDISINKVALITET

Sammendrag

Det er mange saker med tilbakekalling av NDT (thyroid) for tiden. Dette gjør mange redde og bekymrede. Men det trenger du ikke være. Du kan holde dine nivåer optimale ved å følge dine nivåer og justere dosen opp eller ned. Og du kan gjøre det enkelt, ved å følge din puls og temp.  Og selvfølgelig også ta blodprøver.  

Dette oppslaget er ikke ment å være en lang avhandling, men jeg må skrive litt om at råmateriale fra svin faktisk fluktuerer i hormonnivå, avhengig av kjønn,alder og rase. Så det er kanskje ikke så rart, at innholdet i vår NDT (thyroid) ikke alltid er det samme.  

Men det viktigste, er at du ikke bekymrer deg for mye om dette.  For vår medisin kommer til å variere i styrke også fremover. Både den syntetiske og den organiske. Den har LOV  til å avvike. Hvor mye varierer litt fra land til land. Men som hovedregel kan syntetisk T4  avvike mellom 95 og 105% av den oppgitte styrke. Mens den organiske NDT OG syntetisk T3 kan avvike mellom  90 og 110%. Den aktuelle tilbakekallingen av Nature Throid og Westhroid gjelder medisin som muligvis innholder 87 % av oppgitt mengde. Altså 3 % mindre enn den skal. OMG!

Uansett, dette er den verden vi lever i. All stoffskiftemedisin varierer i styrke. 

Hva har skjedd for nylig?

 

I sommer(2020) tilbakekalte NP Acella noen batcher av NP for å være «superpotente», inneholde 115% av den tilladte mengde T3. Vi bruker ikke NP her i Norden, men jeg tar det med allikevel. Å kalle dette superpotent er jo bare tull, det var 5% over den tilladte variasjon. Det vil utgjøre mellom 1 og 1,5 mcg mer T3 pr 60 mg. Altså 10 mcg T3 mot normalt 9 mcg T3. Så ikke akkurat en katastrofe. NP Acella gikk så ut og advarte mot at dette kunne være farlig for gravide, noe som er tullball selvfølgelig. 

Nå har så RLC labs, som lager Nature Throid og Westhroid , tilbakekalt noen av sine batcher fordi de er for svake. De skriver at medisinene kan inneholde kun 87 % av det opplyste innholdet, lenke til tilbakekallingen på FDA’s hjemmeside. 87 %! Altså 3 % mindre  enn det lovlige . DETTE ER EN STORM I ET VANNGLASS. Den skulle aldri vært tilbakekalt. 

Jeg synes disse tilbakekallingene er veldig uheldige. Hvorfor? Det er mangel på råstoff i verden. La oss ta vare på det vi har. Produsentene kunne gi kundene en delvis refusjon, og vi kunder kunne måle våre nivåer og justere dosen. Ingen grunn til et stort oppstyr. Det er et organisk materiale, det vil kanskje være umulig å forhindre variasjoner. 

Hva blir konsekvensene av disse tilbakekallingene?

De får store konsekvenser. STTM er sinte på produsentene, jeg blir mer og mer sint på FDA. 

Nå innbiller folk seg, at de får alt for lave nivåer. Jeg leste et oppslag i en norsk gruppe, vedkommende følte seg svak, og benene dirret. Dette skjer ikke som følge av et 3% lavere hormoninnhold. Men hvis hennes forrige pilleglass inneholdt 110 %, så er det klart, nå vil hennes nivåer gå ned. Det ville også være tilfelle hvis det nåværende glasset inneholdt 90 % av det oppgitte innholdet. Vi må følge med på våre nivåer når vi begynner på et nytt glass med et annen produksjonsnummer. For all stoffskiftemedisin varierer.  

Folk blir veldig redde av disse tingene. Det går rett til våre binyrer, som ofte er svake i forveien. Det bidrar ikke positivt til vår helse. 

Og hvem kommer til å betale for dette? Det er oss det. All denne gode medisinen som blir kastet. Vår medisin blir selvsagt dyrere. 

Nå må folk skifte til annen medisin. Det er skremmende for mange. Det kan bli dyrt også. Kanskje må man betale en dyr legetime. Kanskje må man søke ny licens, ting tar tid. Kanskje blir man stående uten medisin. Noen begynner kanskje på syntetisk medisin igjen, og får det dårligere. 

Jeg synes det er helt uansvarlig av The FDA, å påføre oss alt dette. Helt uansvarlig.  Sjekker dere den syntetiske medisinen like mye? Tviler jeg på. 

Har alle griser samme stoffskiftenivåer?

Jeg begynte å tenke på, om det var variasjoner i det råstoffet vi bruker.  Og det er i hvert fall ikke slik at alle griser har samme stoffskiftenivåer. Om dette også gjenspeiler seg i hormoninnholdet i råstoffet, vet jeg ikke. De ulike NDT/thyroid merker inneholder i hvert fall ikke samme mengder hormon. 

 Du kan se det her, grafene er hentet fra  denne studien

Table 1. Age- and gender-related variations in blood thyroid hormones in HCS Shoumen . Du ser at akkurat som med oss mennesker, så har guttegrisene høyere nivåer enn jentegrisene. 

 

 

Table 2. Breed- and gender-related variations in blood thyroid hormones in Duroc (DD), Landrace (DL)
and Yorkshire (DY) pigs; HCS Shoumen

 

HCS Shoumen, el Shumen, er en kjempstor svineindustri i Bulgaria. 

Hva kan vi gjøre?

Jeg vet ikke om vi kan gjøre all verden med dette. Men jeg vet at vi ikke behøver å bli hverken over-eller underdosert. For vi kan følge med på våre egne stoffskiftenivåer gjennom å ta tempen og pulsen. Disse to er faktisk bedre enn blodprøver. De viser hvordan hormonene faktisk virker på vår kropp. 

 

Hvordan måle vår temperatur?

Mål din temp før du står opp og igjen om ettermiddagen. Den bør være minst 36,5 om morgenen. Helst høyere. Om ettermiddagen bør den være 37 C. 

Mål inne i kroppen, rektalt eller vaginalt. Bruk helst et gammeldags termometer. 

(Jeg kjøper både termometer og sånne plasthylser på Aliexpress.)

 


Hvordan måle vår puls?

Puls er mer individuelt. Jeg har gjort det, at jeg har målt min puls når min dagtemp er 37, og jeg har det godt. Det er den pulsen jeg går ut fra. Morgenpuls bør være 70/72, og min dagpuls bør være rundt 80. 

Sitt ned i 5 min før du tar pulsen; hvilepuls. Jeg bruker stoppeklokken på telefonen, ikke en pulsapp. Jeg synes de er for unøyaktige. Jeg teller i 15 sekunder og ganger med 4. 

Den veldige lave pulsen som mange stoffskiftesyke går rundt med, er IKKE normal. Det er fordi man er for lav.

 

Det er veldig ergerlig hvis medisinen er svakere enn den skal være. For den koster mye, og da i sær her i Europa.

Men jeg tror at desto mindre angripende vi er overfor produsentene, desto mer åpne vil de være i forhold eventuelle problemer de måtte ha. Å være rasende, som Janine Bowthrope fra STTM, er veldig negativt i mine øyne.  Dette er ikke store medisinalindustrier, men små firmaer for det meste. Jeg skriver om det i denne posten HAR NDT BLITT DÅRLIG?. De er ikke ute etter å snyte oss, som Bowthrope later til å tro.  

Den dårlige batchen med Nature Throid i 2018 kom fra et dårlig materiale fra en bestemt produsent i Kina. Det viste seg, at de ikke målte råstoffet på korrekt måte. RCL labs visste ikke dette, det er jo ikke sikkert at produsenten heller var klar over det. Denne produsenten er nå svartlistet av FDA. 

Jeg synes vi skal dempe retorikken. Vi sager over den grenen vi sitter på. Jeg håper pasienter tenker mer over dette fremover. Hvis vi skriker og roper som STTM, så vil det føre til mange tilbakekall, at det blir brukt lupe. Jeg ser folk i US snakker mye om Big Pharma i forbindelse med dette. Våkn opp, dette spiller rett i hendene på Big Pharma. Det er syntetisk stoffskiftemedisin som er Big Pharma, ikke NDT.

Hvis det er mulig å heve kvaliteten på vår NDT, så håper jeg det blir gjort. Men hvis det er vanskelig å unngå utsving til tider, så  snakk med oss, samarbeid med oss! Vi ønsker alle det samme, god NDT som inneholder det samme fra batch til batch.  

LDN og Tramadol

Jeg skrev i et oppslag i den norske LDN gruppa, at jeg godt kan ta 50 mg tramadol, dvs, en Dolol om kvelden når jeg har tatt LDN om morgenen. De fleste var enige i det jeg skrev, men jeg ble skikkelig påhoppet av en admin i den danske LDN gruppa. Nå er det ikke første gang vedkommende er ute etter meg. Det er to militante damer som leder den gruppa. Hvorfor jeg ikke er medlem der, og heller ikke kan anbefale gruppen.

Uansett, jeg ble fortalt, at hun var ekspert, og det var ikke jeg. Og det er helt riktig, jeg er ikke ekspert på LDN. Men jeg følger da litt med på hva som skjer innen området. Hun mente, jeg var inne på en farlig vei, og at jeg nærmest kunne forårsake andres død med mine «farlige» råd!

Det hadde vært morsomt, hvis det ikke var for at det får konsekvenser for menneskers liv og velbefinnende. Det er mange som tror på det som blir sagt i den gruppa. Men forhåpentligvis vil det endre seg.  Facebook grupper kan være til stor hjelp og støtte, men de kan også spre ukorrekt info og på den måten skade. Man skal alltid selv undersøke tingene, men mange er for syke til å orke det, eller har ikke ressurssene til det.

Les videre

« Eldre innlegg

© 2021 THYROIDBLOG.COM

Tema av Anders NorénOpp ↑