Dette er en oversettelse fra Thyroid Patients Canada, https://thyroidpatients.ca/2018/07/16/three-deiodinases-regulate-t3/ og   https://thyroidpatients.ca/2019/11/12/the-basics-of-thyroid-hormone-action-transport-and-conversion/. Jeg har tatt noe fra begge, med tillatelse fra TPC.  Du må gå inn på originalartikkelen for å se referensene.

Hvis du ikke vet noe særlig om dejodase,  så ikke vær flau over det.  Jeg visste heller ikke så mye før jeg begynte på denne oversettelsen.  Jeg ser de tar prøve på dette i andre land, USA og Canada. Man kan få det testet i UK. Jeg mottar gjerne opplysninger om dette.

Denne artikkelen omhandler hvordan dejodaseenzymene omdanner et hormon til et annet. Dejodasen kan virke  med eller mot din stoffskiftemedisin. Så det er  viktig å vite litt om dette.

Tania Sona Smith

Hva er en dejodase?

En dejodase er et enzym som omdanner stoffskiftehormoner fra en form til en annen. De er alle tre selenenzymer. Dvs, de er helt avhengige av selen for å kunne gjøre sin jobb.

Jod er roten til ordet.  Dette da det utfører sin jobb ved å fjerne et jodmolekyl fra hormonet.  Så et dejodaseenzym “de-jod-erer” stoffskiftehormonet, gjør dem i stand til endre sin struktur og fungere som et stoffskiftehormon.

Stoffskiftehormonet begynner sitt liv som enten T4 eller T3. ja, du leste riktig. De fleste leger vet ikke dette ennå, at T4 ikke er den eneste kilden til T3 i kroppen. Citterio et al, 2017, 2018, 2019, viser at noe T3 blir “født” som T3 i skjoldbruskkjertelen, og det er TSH som velger å drive opp T3 syntesen mer enn T4 syntesen.

Når T4 omdannes til en form av T3, så blir T3 omdannet til en av 2 typer av T2, og til slutt T1. (Chatzitomaris et al. 2017)

Eller T4 blir omdannet til revers T3, som så blir omdannet til en annen form for T2 osv.

Det er også andre mindre metabolitter av stoffskiftehormoner, som Triac, som du kan lese om her.  Men det er ikke disse vi vil se på her.

Dejodasen av stoffskiftehormoner er en viktig brikke i kroppens resirkulering av jod.

For å gernerere den helt rette mengde stoffskiftehormon, trenger kroppen den helt korrekte mengde jod, ikke for mye, ikke for lite. (Min kommentar, her stoler jeg mer på leger som Dr. Brownstein. Jeg skriver om jod i større doser her

Det viktigste hormonet i denne syklusen er T3, siden det er det eneste hormonet som trigger genaktivitet i stoffskiftehormonreseptoren vi finner i hver eneste celle i kroppen. Det betyr at kun T3 kan slå gener på og av.

T4 kan ikke gjøre dette.

Uten T3, så kan vår kropp ikke lage energi fra mitokondriene.

Så T3 øker altså både metabolismen, men slår også gener på og av.

Dessverre ser det ut til at legene ikke forstår hvor viktig T3 er, og hvor farlig det er å ha for lite av det. Og det er det veldig mange på syntetisk T4 medisin som har; for lite. Så er det livsviktig at de får medisin med T3.

Hvor og når omdannes hormonene?

 • Konvertering skjer inni cellene, ikke i blodet.
 • Konvertering finner sted i celler over alt i kroppen, inkludert skjoldbruskkjertelen og hypofysen.
 • Konverteringen skjer hele tiden, hvert minutt.
 • Vi omdanner stoffskiftehormoner i ulikt tempo i de ulike vev.

Hvordan foregår konverteringen i cellene?

 • T4 blir til enten T3 eller revers T3 ( RT3) når en dejodering tar et jodatom fra det ene av to lokasjoner på molekylet.
 • T3 og RT3 blir til to ulike former av T2 etter at dejoderingen tar et jodatom.
 • T2 og T1 blir også dejodert.
 • Kroppen gjenvinner jodmolekylet og opptar dem igjen i skjoldbruskkjertelen, som konsentrerer jod i det den (kjertelen) synteserer T4 og T3.

Det er to ulike former for konvertering. De korresponderer til de to ulike ” ringene” du ser i figuren over i rosa og blått.

 • Ytre ring dejodering  (ORD eller 5′ dejodering) tar jod vekk fra den ytre ringen i molekylet. Den rosa ringen. Her skjer aktiveringen av T4 til T3.
 • Indre ring dejodering  (IRD eller 3′ dejodering) tar jod vekk fra det  indre molekylet, og inaktiverer det resulterende molekylet fra å binde til kjernereseptoren. RT3 er inaktivert og kan ikke binde til kjernen. Den blå ringen.

Dejodase type 1, D1

D1 ‘s viktigste jobb er å konvertere RT3 til T2 og til å rense ut T3-sulfat.

 • Kroppen lager en masse RT3 hver dag. D1 er fremst en   “åtseleter” som hjelper kroppen å prosessere RT3.
 • Vitenskapen forstår fremdeles ikke T3 sulfat og dens funksjon, men det ser ut til at T3 kan bli til T3S og at kroppen så kan omdanne det tilbake til T3 igjen.

D1 har relativt mindre affinitet for T4 enn for RT3 og T3S, men det spiller en viktig rolle i omdanningen av T4 til både T3 og RT3. Affinitet betyr at D1 tiltrekkes mest av RT3 og T3S, og så i neste omgang av T4.

 •  Vitenskapen forstår ennå ikke hva som får D1 til noen ganger å omdanne T4 til T3 og andre ganger til RT3. Men de tror at det omdanner til T3 omtrent halvparten av tiden i et friskt menneske.
 • Det er også merkelig, at dette enzymet både lager og destruerer RT3.
 • Man trodde tidligere  at det meste av T3 i blodet kom fra D1, men det har vist seg at kun 15% kommer derfra.
 • D1 befinner seg ute ved celleveggen, og hormonene den konverterer kommer derfor hurtig ut i blodet.
 • D1 blir oppregulert av T3, dvs. desto høyere Ft3 vi har, desto større D1 aktivitet.

Det er mest D1 i leveren, nyrene, skjoldbruskkjertelen og hypofysen. Dette er organene som slipper hormon hurtig ut i blodet. Har man nedsatt funksjon i et av disse organene så kan D1 bidrag til T3 i blodstrømmen bli svekket.

Dette enzymet lager mer T3 desto høyere FT3 vi har. Når man har Graves blir T4 til T3 konverteringen sterkt oppregulert av dette enzymet.

D1 blir oppregulert av:

 • Høyere T3 nivåer
 • TSH
 • TSH reseptor antistoff i Graves
 • retinoinsyre (en vitamin A metabolitt)

D1’s aktivitet blir sterkt hemmet av:

 • Lav T3
 • PTU (Graves medisin)
 • Glukokortikoid
 • beta-blokkere
 • lav kalori dietter

En hovedårsak til at vi kan få for store mengder av RT3 i blodet når T3 er lav, er at det lave T3 hemmer aktiviteten til D1. Dette nedsetter D1’s evne til å rense ut RT3. 

Dejodase type 2, D2

D2  står for det meste (50/70%) av vår T4 til T3 konvertering i alle vev i kroppen.

 •  Ettersom T4 (og RT3) øker innenfor normal referanse og over, så inaktiverer disse hormonene D2 mer og mer, og reduserer dets T4:T3 konverteringhastighet. Denne D2 inaktivering kalles “ubiquitination”.
 • Motsatt blir D2 reaktivert når FT4 er lavere.

Men det er unntak som vist av Bianco and team (2019)

 • D2 inaktivering skjer ikke inne i kjertelen hos dem med Graves.
 • D2 inaktivering skjer ikke i hypothalamus og hypofyse, som fortsetter å omdanne T4 til lokal T3 i hurtig tempo.  Dette kan produsere en TSH som er normal eller lav til tross for lavere FT3.

Dejodase type 3, D3

 • D3’s viktigste funksjon er å deaktivere stoffskiftehormonene. Fremst ved å deaktivere T3 til 3,3′-T2 hormon før det når cellens hormonreseptor i cellekjernen. Den gjør dette for å bekytte kroppen fra for mye T3 reseptor aktivering og for å opprettholde lokal hormonbalanse i vevene.
 • D3 senker også hurtig forbrenningen i den tidlige fase av alvorlig sykdom gjennom å redusere T3 binding til cellekjernereseptorer og senke sirkulerende T3 nivåer.
 • D3 står også for nesten hele vår RT3 produkjson fra T4 hormon.
 • D3 øker RT3 og T2 produksjon ved sykdom og forhøjede hormonnivåer.

Denne dejodase oppreguleres kraftig hos fosteret. og blir hurtig “sovende” etter at barnet er født.  Når man er frisk, er D3 sovende, hvilende i placenta, sentralnervesystemet og huden.  Men det kan hurtig bli dominerende over D2 i hvilket som helst vev i tilfelle av sykdom og oksygenmangel.  Den er også den dominerende dejodase i tilfelle av forhøjet T3, og sekundært. forhøjet T4. D3 er alltid aktivt i hjernen og sentralnervesystemet.

D3 er nedregulert i hypothyroid lav T4 og T3 tilstander, og i vev hvor D2 er oppregulert.

Dejodase i sykdom og tilfriskning

Det er mye fokus på hva som skjer i forhold til T3 under sykdom og rehabilitering, på det som kalles “ikke-thyreideasykdom” eller” Lav T3 syndrom”. Bianco et al har skrevet om dette (2019). Det står mer om dette i artikkelen enn jeg tar med her.

 • Ved sykdom vil et bestemt område i kroppen eller hele kroppen gå gjennom en periode av stoffskiftehormon inaktivering. D3 blir overaktiv og “dumper” T3. Dette for å beskytte oss, resultatet blir lavere forbrenning. Hvis det er snakk om skade på hjertet, lever eller nyrer vil T3 tapet i blodet bli stort.
 • rehabiliteringsperioden må kroppen erstatte T3. Dette skjer ved å danne mer hormon i kjertelen og økt konvertering i kroppen.  Hvis dette ikke fungerer som det skal, og Ft3 ikke kommer opp hvor den skal være, så kan det forlenge sykdomsforløpet.
 • Hvor lavt T3 blir og hvor lang tid lavt T3 varer er en predikator for overlevelse ved alvorlig sykdom hos eldre og utsatte mennesker. Samtidig høy Ft4 kan faktisk forverre tilstanden.

Hva med oss stoffskiftesyke og sykdom?

Det er alt for lite forskning på “ikke-thyreoidea sykdom” hos oss med stoffskiftesykdom. Vi er blitt utelukket fra alle studier om emnet.  Det er sannsynlig at vi er mer utsatt for alvorlige konsekvenser ved sykdom pga for lav FT3.

Vi som har lite eller ingen kjertel tilbake må forsøke å kompensere og gjøre hva en frisk kjertel gjør. Dvs. gå ned på T4 og opp på T3 medisin.

(Min kommentar: Dette er noe jeg har tenkt en del over. Hvis du bruker lang tid på å komme deg igjen etter sykdom, så er det ganske sannsynlig, at du ikke får opp dine FT3 nivåer igjen. Hvis du da hadde tilstrekkelig høy FT3 før du ble syk. Det vil bare være de mest priviligerte av oss som vil ha muligheten for å regulere vår dose i forbindelse med sykdom. Oss som har innsikten, og som har tilgang til T3 medisin. I følge dette, så burde alle vi stoffskiftesyke ha litt T3 medisin liggende. Men det vil være snakk om timing her. Man bør ikke øke eller endre dosen for tidlig i sykdommen.  Når man skal være litt lav. Jeg har selv tenkt å prøve det her neste gang jeg blir syk. Eneste problemet er, etter at jeg begyndte på høy dose jod, så blir jeg  aldri syk lenger, ha ha.

Det er viktig at det blir forsket på det her. Stoffskiftesykdom og Lav T3 syndrom. Vi skulle få tips til hvordan erstatte T3 ved sykdom, og leger skulle være klar over problemet. Ved alvorlig sykdom kan dette få fatale konsekvenser for oss med stoffskiftesykdom. Det skjer nok ikke med det første.