Hormonbehandling for kvinner

Sammendrag

Visste du at det er best å starte opp på østrogenbehandling FØR du fyller 60? Den studien som skremte alle vekk fra østrogen for 25 år siden, hadde mange svakheter. Jeg går gjennom dem her. Det er østrogen i kombinasjon med gestagen, syntetisk progesteron, som kan medføre øket risk for brystkreft og hjertesykdom. Og da særlig hvis man starter etter 60. Det er også viktig hvilken type østrogen vi bruker, Østradiol, som er plantebasert, er bedre for oss enn konjugerte østrogener, Premarin. Den lages fra urin fra drektige hopper, som mishandles i prosessen. Fryktelig å lese om. Og transdermal er bedre enn piller.

Naturlig progesteron er også bedre enn syntetisk. Den er også plantebasert, kommer fra samme plante, wild yam. Den syntetsiske heter ting som gestagen og progestin.

Har man livmoren intakt, så er det veldig viktig å bruke progesteron samtidig. Ellers kan livmorveggen fortykkes. Det ser ut til at det mest er progesteron i pilleform som har denne virkningen på livmorveggen. Kremen virket dog godt på min livmorvegg.

Man finner ingen økt risiko for brystkreft når man tar østrogen sammen med progesteron, kun når man tar sammen med syntetisk progestiner. Progesteron har også positive innvirkninger på hjertekarsystmet. 

Testosteron er også veldig viktig for oss kvinner, ikke kun for mennene. Det er viktig for sexlyst, evne til orgasme, muskelstyrke og skjelettet. Og evnen til å holde på vannet. Er det noen som har problemer med det? 🤣

Vi lever så lenge i dag. Men kroppen er mer laget for steinalderen. På den tiden var det sikkert ok at hormonnivåene gikk ned rundt 40 års alderen. For de døde rundt den aldren 🤣. Men for oss som blir både 80 og 90 år, vi kan ikke leve uten våre hormoner i all den tiden. 

Hormonterapi ble mye brukt før 1990. I midten av 90 årene kom en stor studie fra USA, The Women’s Health Initiative studie. Den hevdet at bruk av hormonterapi førte til økt risk for brystkreft og hjertesykdom. Det gjorde at bruken av hormonterapi gikk dramatisk ned. Jeg kommer tilbake til denne studien. Man har brukt mye dårlige, syntetiske hormoner i USA. Jeg vet ikke om de fremdeles gjør det. Jeg tror fokus er mer på bioidentsike hormoner nå. 

De er veldig gode på å lage “compounded” hormoner i Nord-Amerika, både USA og Canada. Det er hormonblandinger tilpasset den enkelte.  Men det skal det visst bli slutt på har jeg lest.  Det er noe jeg har misunt  dem “over there”, så det er trist. 

De er også mye bedre på å bruke hormoner. Ikke bare østrogen og progesteron, men også testestoron. Kvinner over overgansalderen er ofte for lave på testestoron. Og vi med stoffskiftesykdom har ofte for lav libido, selv når vi er optimale på vårt stoffskifte. Vi skulle bli tilbudt testosteron av legene. 

Østrogen har fått et så dårlig rykte. Men jeg er bare nødt til å ha det. Jeg fikk det så dårlig da jeg kom i overgangsaldreren , jeg ble veldig nervøs. En helt spesiell følelse jeg ikke hadde hatt tidligere. Jeg har hatt masse angst, men dette var som en sommerfugl i brystet. Det gikk lang tid før jeg forstod, at det hadde noe med overgangsalderen  å gjøre.  

Du kommer antagelig ikke å tro dette. Men da jeg fikk ut min første Estrogel med estradiol på apoteket, så gikk jeg inn i en klesbutikk og smørte litt på.  I løpet av en time eller to, så kjente jeg den følelsen av nervøsitet forsvant! Så deilig. to år med stress var over. Så jeg slutter ikke med østrogen med det første. 

Men jeg personlig bruker en liten dose, ca halvparten av det som står på flasken. Det er jo fordi det er så mye negativ snakk om østrogen. Men er det farlig?

Er østrogen farlig?

Det har vi blitt fortalt. Men antagelig ikke. Jeg vil oppfordre deg til å lese denne artikkelen fra Den norske legeforenings Tidskriftet,  lenke til artikkelen. Den er lett å forstå, skrevet av norske  endokrinologer. 

Den tar for seg den store amerikanske studien fra 90 årene som stadfestet at østrogen førte til økt forekomst av brystkreft og hjertesykdom, særlig blodpropper. E.F Eriksen, M H Moen og O E Iversen setter spørsmåltegn ved denne studien, Women’s Health Initiative, lenke til Women’s Initiative studien

Hvor tar studien feil?

Allerede i 2005 kom det sterk kritikk av denne studien. blant annet hadde mange av kvinnene som deltok i studien helseproblemer i forveien. Flere hadde høyt kolestrol og hjerteproblemer. Dessuten var de fleste eldre, over 60. Kun 33% var under 60. Lenke til denne artikkelen. 

Hva sier den norske artikkelen?

De norske endokrinologene viser til, at for de kvinner som startet konjugerte østrogener og gestagen før de fylte 60 (50-59), hadde en helt annen risikoprofil enn de eldre kvinnene (60-79. Risikoen for brystkreft og slag var mye mindre for denne gruppen.

De i den “yngre” gruppen på monoterapi, hadde ingen økt risiko.

Begge grupper hadde mindre frakturer, tykktarmskreft og diabetes.

Flere studier har senere vist det samme, at tidlig oppstart med østrogen har positive innvirkninger på helsen. Tidlig oppstart har vist seg å ha en positiv innvirkning på blodårene, på tykkelsen av det innerste laget, intimia.

En dansk studie, Danish Osteoporosis Prevention Study, lenke, hvor over 2000 kvinner (45-58 år) ble inndelt i to grupper. Den ene fikk hormonbehandling og den andre ingenting. Dem med livmor fikk østradiol og syntetisk progestrin, dem uten livmor fikk kun østradiol. Studien dreide seg om benskskjørhet (knogleskørhed). Og man fant færre frakturer hos dem på HRT. Men man undersøkte også for en masse andre sykdommer, og fant ikke øket forekomst av brystkreft. Etter 18 år var det færre kardiovaskulære insidenser i gruppen på HRT. Risikoen for slag og blodpropp var den samme i de to gruppene.

Og dette var med syntetisk progestrin. Jeg tror bestemt at naturlig progesteron er bedre for oss enn den syntetiske. Jeg kommer inn på det lenger ned, under Progesteron.

Det er helt underlig at denne studien har fått så stor innflytelse, tatt i betraktning så mange svakheter som den har. Og at den har blitt kritisert i mange år, og det er gjort mange funn som motsier den. Allikevel har denne feilinfoen blitt  værende.  Dette er et godt eksempel på hvordan mange leger opererer. De leser ikke studiene selv, de bruker ikke hodet. Det blir sånne myter og lettvinte konklusjoner som blir hengende i årevis. Ta dere sammen leger, gå til kilden og tenk selv!

Konklusjon, Women's Health Initiative studien

 • Mange av deltakerene hadde helseproblemer.
 • De var eldre, kun 33% under 60.
 • Studien skilte ikke på resultatene for dem som begyndte med østrogen/gestagen før 60 og etter 60.
 • De brukte konjugerte østrogener og gestagen.
 • Det var gruppen som begyndte over 60 og tok østrogen/gestagen som fikk økt risk for bryskreft og blodpropper.
 • For dem som begyndte på kun østrogen før fyldte 60 så man ingen slik øket risk.
 • Studien bortså fra de positive virkningene man fant, i forhold til benskjørhet og tykktarmskreft bl.a.
 • Bortså fra den bedrede livskvalitet.

Hva er konjugerte østrogener?

Konjugerte østrogener er det samme som Premarin. Premarin står for “pregnant mare’s urine”, altså gravid hoppeurin. Det er noe ordentlig møkk. Det er 30 ulike bestanddeler i den. Det er noe møkk både i forhold til hvordan det virker i vår kropp. Men aller mest for hvordan den blir til. Den kommer til ved dyremishandling.

Hoppene blir holdt i bittesmå båser, kommer aldri ut. De har kateter til enhver tid, noe som gir mange plager. De får lite å drikke for at urinen skal bli konsentrert. De blir holdt konstant gravide i 12 år. 

Det er 19 gårder i avsidesliggende deler av Canada hvor denne mishandlingen finner sted, du kan lese mer om det  på PETA’s hjemmeside, her

Jeg får det helt dårlig når jeg skriver det her. Og det verste er, at plantebaserte østrogener, som estradiol og estriol, er bedre for oss. Hvordan kan vi mennesker være så grusomme?

Hva er østradiol?

 

Østradiol finnes i naturlig og syntetisk form. Østradiol er den mest virksomme av de tre østrogener, de andre er østron og østriol. Estradiol er den frie, ubundne del av østradiolet.  Den syntetiske formen er det som brukes i p piller, ethinylestradiol. Det er vanskelig å bruke naturlig østradiol i p piller, for det skal så store doser til at man får kvalme, væskeopphopning og utflod. Men jeg undrer bare, har man kombinert det med naturlig progesteron? I stedet for gestagen. Det finnes nå en p pille med naturlig østradiol, hvor de har klart å nedbringe mengden av østradiol. Men da sammen med et gestagen, som veldig effektivt stopper blødning.

Ethinylestradiol er vanskeliger å nedbryte for leveren, og det er riktig dårlig for dyrene. 

 

Hvordan fremstiller man østradiol?

Man fremstiller det via en kjemisk prosess fra wild yam eller soyabønner. Den er altså plantebasert. Det samme er østriol. 

Østradiol vs Premarin

Det er underlig nok, veldig få studier som sammenligner Premarin og østradiol. Jeg ville aldri bruke Premarin nå som jeg vet hvordan det blir laget. Men er den ene bedre enn den andre?

  Ja, i de få studiene som foreligger, så er estradiol bedre. Men man kan ikke dra noen bastante konklusjoner på bakgrunn av det jeg har funnet i hvert fall. Estradiol setter seg kun på østrogenreseptorene. Premarin består av 30 ulike stoffer, hvor estradiol kun utgjør 17%. Den virker mange flere steder i kroppen enn bare på østrogenreseptorene. 

Estradiol, ikke Premarin, positivt i forhold til demens

 

I en studie fant de, at hos kvinner som var i fare for å bli demente, en utsatt gruppe, så forhindret estradiol degenerasjon av viktige nøkkelområder i hjernen. Hormonbehandlingen startet i forbindelse med overgangsalderen. Premarin virket ikke på samme måte. Lenke til studien 

Premarin gir økt inflammasjon i kroppen

I en studie hvor kvinner etter overgangsalder fikk estradiolkrem, Premarin piller eller placebo, så så man at Premarin ga økt CRP sammen med at en anti inflammatorisk markør, IGF-1 i vår kropp, ble hemmet av Premarin. Mens estradiolkremen hverken førte til økt CRP eller påvirket IGF-1.  Lenke til studien . Dette er jo veldig viktig, er det noe vi ikke trenger, så er det økt inflammasjon.

Estradiol, men ikke Premarin gir jenter med Turners syndrom, kvinnelige atributter.

I en studie hvor jenter med Turners syndrom, dvs. de mangler et kromosom og utvikler ikke livmor og får problemer med sitt skjelett. 10 år gamle jenter fikk enten Premarin eller transdermal estradiol i et år. Dette er en sånn studie som blir uetisk fordi det skjer så mye positivt for den ene gruppen. 

Gruppen på estradiol fikk markant bedre bentetthet. Og i gruppen på estradiol hadde 66% av jentene fått en LIVMOR, mens 0% hadde utviklet livmor i Premarin gruppen.  Dette er jo enorme forskjeller. 

Så alt i alt kan jeg bare si, jeg ville aldri putte Premarin i min kropp. Av både helsemessige og etiske grunner.

Østrogen og stoffskiftet

 

Det faktum at vi kvinner har mer stoffskiftesykdommer, både lavt stoffskifte, struma og kreft i kjertelen, indikerer at østrogen spiller en rolle i stoffskiftet. Man vet at østrogen øker thyroglobulin og dermed de totale hormoner, T4 og T3. Men dette er en effekt man bare ser ved ORAL tilførsel. Altså ikke ved transdermal, krem eller plaster. 

Jeg har lest på nettet og i grupper at østrogen også påvirker de frie hormoner, gjør dem lavere. Jeg har ellers lest i endo lærebøker, at det kun er de totale hormoner som blir påvirket.

Men det stemmer ikke. I bl.a. denne studien fra 2004 sier det, at de frie hormoner også blir lavere, Norm Mazer studie.

Så hvis du tar østrogen i pilleform, f.eks. p piller, så må du passe på å få de frie hormoner testet.  Dette er et stort problem for oss her i Danmark, for vi får sjelden målt de frie, i sær FT3. Når du ikke får målt de frie, men kun de totale. Så vil ditt stoffskifte se høyere ut enn det er. Og du vil bli underdosert.

Det beste for oss hypothyroide er kanskje å holde oss vekk fra oral østrogen, hvis mulig.

Nå ser man også på, om østrogen innvirker direkte på cellene i skjoldbruskkjertelen. Og det ser slik ut. Her er en veldig komplisert metastudie over dette, jeg må innrømme, jeg synes den er litt vanskelig å forstå, lenke til metastudien .  

Det er heller ikke så viktig. Men det ser ut som østrogen har en innvirkning på selve cellene, og også på hvor hurtig kreftceller i kjertelen vokser. Det er jo ikke så godt.

 

Det virker kanskje litt underlig å ha et favoritthormon. Men progesteron er nå min favoritt. Jeg  begyndte å bruke det allerede i tredveårene. Det var ikke så vanlig i Norge på den tiden. Jeg hadde veldig PMS, migrene og alt mulig hver gang jeg fikk mens. Takk og lov at det er over! 😜

Jeg har prøvet en progesteronkrem laget på Ullevål apotek. Jeg vet ikke hva det var. Dette var 25 år siden. Jeg tror det må ha vært en syntetisk progestin. Det heter progesteron når det er et naturlig produkt, utvunnet av planter, og progestin eller gestagen når det er syntetisk fremstillet. 

Jeg tror den var syntetisk fordi jeg fikk det dårlig på den. Jeg fikk hodepine og væskeopphopning.  Heldigvis hadde jeg en venn som hadde greie på helse. Han var kiropraktor, og litt alternativt innstillet. Så han fortalte meg om naturlig progestronkrem.  Det var ikke mange som brukte den dengang i Norge. 

Det brukte jeg så i mange år. Men etter at jeg fikk fjernet min livmor pga fibromer, her i Danmark fjerner man livmoren. I Norge legges man jo enten i en stor ultralyd maskin som krymper fibromene, eller også kutter man blodårene som går til fibromene. Danmark ligger langt etter på dette området. 

Uansett, jeg leste på nettet, at når man ikke hadde livmor, så skulle man IKKE bruke progesteron. Det er feil, du kan godt bruke progesteron selv om du ikke har livmoren intakt. Det sa heldigvis min lege, Aisha Aibo til meg da jeg kom til henne. Så nå er jeg godt i gang med naturlig progesteronkrem igjen. Heldigvis!

Hva er så godt med progesteron?

Det er så godt fordi det roer vårt nervesystem. Det gir følelsemessig balanse, ved riktige nivåer selvsagt. Man kommer i følelsesmessig ubalanse når man får for mye progesteron. Det roer også hjertet. Det er viktig for oss som tar medisin med T3. Riktig mange godt voksne kvinner kan ha problemer med å tolerere den høye FT3 vi på T3 medisin trenger å ha. Da kan progesteronkrem være en brikke i puslespillet for å roe hjertet. Jeg har en FT3 mellom 6 og 6,5, og har ingen problemer med dobbeltslag eller hjertebank. Vitamin K har også hjulpet meg i forhold til det. 

Det er veldig godt ved PMS. Hvis du har mye væskeansamlinger, følelsesmessig ubalanse, uregelmessig menstruasjon eller sterke blødninger , så kan progesteron hjelpe.

Progesterons virkninger:

Progesteron lages først og fremst av kolestrol. Det meste er bundet, mest til albumin. 

Det påvirker diuresen, væskeutskillelesen.  Det trigger den kataboliske metabolisme, dvs nedbrytningen av store molekyler i vår fordøyelse.  Det får glatt musklatur til å slappe av. Det øker utskillelsen av fosfor og kalsium. Det øker kroppstemperaturen. Det virker beroligende og smertestillende. Det påvirker immunforsvaret, og har en immundempende effekt.

Dette siste er hentet fra denne studien, lenke til metastudien.  Det er som nevnt, en metastudie, en studie som gir en oversikt over mange ulike studier. Den er veldig informativ, så les den hvis du er interessert. Der kan dere yngre kvinner lese alt om progesteron og mens og graviditet. Jeg kan ikke skrive for mye her, det blir for langt

Dosering

Det er vanskelig å si hvor mye progesteron man skal bruke. Det er jo også individuelt, hvor du ligger mht. progesteron før du begynner. 

Vi som ikke har menstruasjon, kan bruke progesteron HVER DAG.

Dere som menstruerer, skal bare bruke progesteron de siste 12 dager av syklusen.

Dr Lee, som var en av pionerene innenfor bruk av progesteron, anbefaler 20 mg om dagen. Det brukte jeg i mange år. Den gang var det mest Dr. Lee som gjaldt. Det er 20 mg som står på mange av de naturlige progesteronkremene. 

Det er veldig forvirrende hvor mye man skal ta. Dr Hertoghe, den kjente belgiske hormonlegen, sier 50 mg transdermal om dagen. I noen studier bruker de opp til 300 mg om dagen. Jeg tror det er i tablettform.  Jeg synes det virker veldig mye. En vanlig dose for tabletter er 200 mg hvis du bare bruker de siste 2 uker i syklusen, eller 100 mg hver dag hvis du ikke menstruerer.

Jeg har begynt å ta 50 mg i krem. Akkurat nå bruker jeg en veldig konsentrert krem fra Ona’s, 20%. Pass på hvis du kjøper en sterk krem, den er vanskelig å dosere.  Men blir billigere. Ona’s sier at det skal følge med en ske som rummer 1 ml. Men jeg har nå aldri fått den. Se under advarsel lenger ned, jeg har kommet til at 50 mg antagelig er for mye. Kanskje Dr. Hertoughe mener at man skal bruke det i syklus, altså 50 mg i 14 dager og ikke noe i 14 dager. Det fremgår ikke av det han skriver.

 

Her er noen steder vi her i Norden kan kjøpe progesteronkrem fra.  Ona’s fra UK, jeg tror de sendre fra innen EU nå. Vi kan kjøpe fra Biovea, lenke.  vi kan kjøpe fra Svensk kosttilskudd, lenke. Fra Iherb. Og masse andre steder.

Advarsel!

Jeg har fått testet mitt progesteron i spyttprøve nå i mai 2020.  Det er spyttprøve som gjelder når man bruker transdermal, ikke blodprøve. Jeg lå langt over i nivå. Jeg forstår nå, at å bruke den konsentrerte kremen fra Ona’s var et mistak. Jeg kan ha fått i meg mer enn 50 mg. Jeg lurer nå på om ikke 50 mg også er for mye. Akkurat nå tar jeg ikke noe progesteronkrem, til jeg kommer ned på normale verdier. Og så tror jeg jeg vil fortsette med de 20 mg som Dr Lee anbefaler og som jeg har tatt tidligere. Det er tryggere å bruke en mindre konsentrert krem. 

Progesteron i krem eller piller?

Jeg ble ganske overrasket da jeg leste denne artikkelen, fra SAHAMM, lenke til artikkelen . Lenken komme opp som usikker, men det er ikke noe å bry seg om. Det er bare at de ikke har passet på å få den der s’en i http. Det er en seriøs organisasjon, og artikkelen er veldig informativ. 

Naturlig progesteron i oral form kan være vanskelig for leveren å nedbryte. Det var en av årsakene til at det ble laget syntetiske progesteriner. Men nå har man klart å lage en mikronisert form av det naturlige progesteronet, og det opptas mye bedre. 

I artikkelen henviser de til flere studier, som viser at progesteronkrem ikke øker serumnivået særlig mye. Man finner kraftig økte nivåer i spyttet og i blodet i fingertuppene. Men ikke i serum. Det er også studier som viser, at progesteron i krem ikke virker på livmorveggen. Og det er jo veldig viktig.  Men det gjorde det altså på meg. Her i Danmark er det ganske lett å komme til gynekolog og få målt livmorveggen en gang om året. Som nevnt. Det er veldig godt å gjøre hvis man tar østrogen. Tar man kun progesteron så er det ikke nødevendig. 

Vi kan nå få progesteron i pilleform, Utrogestan. I 100 og 200 mg.  I Danmark koster 30 stk x 100mg 130 DKK, i Norge selvfølgelig 375 NOK, nesten dobbelt så mye. Jeg ser dem til 18 Euro i Tyskland. De utenlandske eiere av de norske apotekjedene er noen veldig rike mennesker. Men det er bare de syke og svake dere flår, så det gjør ikke noe.

Jeg har kun brukt progesteron i kremform, og vet ikke hvordan pillene virker. Krem virker veldig godt på meg. Og når jeg stopper noen dager, så får jeg både litt hetetokter og andre symptomer.  Det ser altså ut for, at hvis du har livmoren intakt , så er progesteron i kapsler safest. Har du ikke livmor, så tror jeg krem fungerer utmerket. Og også for mange MED livmor, hvis bare du sjekker tykkelsen på livmorveggen. Mens østrogen er best i kremform.  

Er det viktig å bruke progesteron når vi tar østrogen?

 

Ja, det er veldig viktig. Hvis du har din livmor intakt, så kan livmorveggen bli fortykket hvis du ikke tar progesteron.  Jeg synes legene i Norge er for slappe når det gjelder dette. Her i Danmark ble jeg sendt til gynekolog for å få østrogen. Så gikk jeg til henne 1 gang om året, og fikk tatt en ultralydscanning av livmoren.  Gynekologen hadde tenkt å gi meg gestagen. Men aksepterte at jeg brukte min progesteronkrem. Og hun var så imponert over hvor tynn og fin min livmorvegg holdt seg. Hun spurte hvor jeg kjøpte kremen. 

Det er vist i studier, at naturlig progesteron virker like godt som syntetisk i forhold til å holde livmorveggen tynn. I tillegg virker den naturlige mer positivt inn på blødning, lenke til studie på fortykkelse av livmorvegg.

Er naturlig progesteron bedre enn syntetisk?

 

Ja, det er bedre for oss. Progesteron og progestrin oppfører seg veldig forskjellig i kroppen. Den naturlige binder kun til progesteronreseptorene, mens de ulike syntetiske binder til en hel rekke andre reseptorer.  Som vi så over, så innebærer det en større risk for brystkreft hvis man tar Premarin sammen med syntetisk progestin. En stor metastudie, en studie som ser på mange studier, sier, at risikoen kan være ulik for de ulike progestiner og gestagener, lenke til studien. Men det  enkleste er jo bare å holde seg vekk fra det.    

I denne studien, bekrefter de at det ER mindre risk for brystkreft når man bruker estrogen med naturlig progesteron. De analyserer 3 studier og finner at det er ingen økt risiko for brystkreft når man bruker østrogen sammen med progesteron.  Men det er det når man bruker østrogen sammen med syntetisk progestin. 

Østrogen virker positivt inn på en kvinnes kolestrol. Syntetisk progesteron nedsetter denne positive effekten. Men det gjør ikke naturlig progesteron. Du kan lese om dette i den metastudien  jeg har lenket til over, under “Progesterons virkninger”.  I den studien står det også , at progesteron i menopause har positive virkninger på hjerte-kar systemet. Dette er konklusjonen fra denne metastudien:

Progesterone or corpus luteum hormone can be used safely and effectively to treat menopausal symptoms or for hormone substitution in menopausal women, as it constitutes a bio-identical preparation which can be used to correct deficiency symptoms. Administration to achieve the necessary transformation dose for endometrial safety through progesterone can be either continuous (100 mg/day) or cyclical (200 mg/day) for 12–14 days.

Oversatt er det:

“Progesteron eller corpus luteum hormon (bare et annet navn, min anmerkning), kan brukes trygt og effektivt for å behandle symptomer i overgangsalderen eller som hormonsubstitusjon i overgangsalderen for å korrigere mangel symptomer. Dose for å oppnå den nødvendige beskyttende effekten på livmorveggen kan være enten 100 mg om dagen eller 200 mg for 12-14 dager.”

Det er snakk om oral dose her. Det er noe annet når man bruker en transdermal krem. 

For mye progesteron

Som jeg skrev over, så har jeg for høyt progesteron nivå akkurat nå. Jeg har følt meg ganske stresset, irritabel. Jeg har undret på om jeg har for høyt progesteronnivå. Jeg pleier vanligvis å ha dager med indre ro, men det har jeg ikke hatt på lenge. Jeg har vært veldig groggy om morgen, det er allerede litt bedre etter 1 uke uten progesteron. Jeg har også vært veldig anspent i benene.  “Ikke føle seg som seg selv”. Det står på symptomlisten.  Det beskriver følelsen veldig godt. 

Jeg har tatt denne listen fra Dr. Westin Childs blog. Jeg liker hans blog, https://www.restartmed.com/high-progesterone-symptoms/. 

Jeg synes hans oppslag om progesteron er riktig godt, men han har ikke med dette poenget at spyttprøve er best når man bruker transdermal progesteron. Jeg kjøpte min test her, Medivere lab. De har flere forskjellige hormontester. 

 

 • Lettere vektøkning
 • Væskeansamling
 • Nedtrykthet
 • Anspenthet
 • Trett og groggy om morgenen
 • Smerter og plager i benene
 • Ustøhet, lettere svimmel
 • Lav libido
 • “ikke være seg selv”

Det er viktig å teste når man bruker hormoner. Men det kan være vanskelig å få til, både praktisk og økonomisk.

Testestoron? Er ikke det for menn? Nei, det er også for oss kvinner. Og vi blir ofte veldig lave på det etter overgangsalderen. Før overgangsalderen  produserer vi faktisk mer testestoron enn østrogen. Halvparten produseres i eggstokkene og den andre halvparten fra binyrene, fra DHEA. Har man hatt en hysterektomi med fjernelse også av eggstokkene, så går produksjonene så ned med 50% med et slag.  Det er veldig viktig, behold eggstokker og livmormunn og hals ved hysterektomi. Vi fortsetter også å produsere østrogen i våre eggstokker etter menopause. Og livmormunn og hals bidrar litt til å holde urinblæren på plass. Det er nemlig et stort problem ved fjernelse av livmor, det er ikke noe som holder urinblæren på plass lenger, og man får inkontinensproblemer. Nå vet jeg ikke, hvor funksjonsdyktige eggstokkene blir etter at livmoren er vekk. Men er de ute, så fungerer de i hvert fall ikke. 

Friske unge kvinner produserer faktisk mellom 100 og 400 mcg om dagen. Dette er 4 ganger så mye som vi produserer av østrogen!

Lavt stoffskifte og testosteron

 

Når det gjelder hvordan lavt stoffskifte innvirker på testostornivået hos oss kvinner, så er de studiene jeg finner så motstridende, at jeg vet ikke hva jeg skal tro. I dennne indiske studien av Saran et al, Effect of hypothyroidism on female reproductive hormones, fant de, at hos kvinner med lavt stoffskifte var nivåene av både østrogen og testestoron lavere enn hos friske kvinner. Disse fikk ikke medisin.  Nivåene ble så normale når de ble eurythoide, dvs velbehandlede. Mens i denne studien fra Slovakia, av Studen et al, lenke til studien, så fant de økte testestoronnivå hos dem med Hashimotos med lave stoffskifteverdier. Det ser ut til at det er snakk om høye TSH nivåer hos disse. Men de med hashimotos med gode stoffskifteverdier, hadde normale, dvs like verdier som en kontrollgruppe av postovergangsaldergruppe.  De hadde også høyere progesteronnivå, men det problematiserer de ikke. 

Jeg tror jeg bare må konkludere, at jeg kan ikke finne ut hvordan lavt stoffskifte/Hashimotos innvirker på testestoronnivået. Men uansett, veldig mange kvinner har veldig lave nivåer etter overgangsalderen. Så mange kvinner kunne kanskje ha godt av litt testestoron. Men jeg tenker, at vi med lavt stoffskifte har et enda større behov. Vi har mindre energi enn friske. Og sexlyst har med overskuddsenergi å gjøre. Det har vi lite av, selv når vi har optimale stoffskifteverdier. Vi med hashimotos har også en autoimmun sykdom. Det suger mye energi i seg selv, selv når vi er godt medisinert. Hvis vi hadde fått riktig behandling fra start, riktig medisin i riktige doser, så var vi kanskje ikke så slitne. Hvis det var blitt fokusert på den autoimmune aktiviteten fra dag 1. Men nå har mange av oss gått feilbehandlet i årevis. Så er det ikke så underlig, vi ikke har overskudd til sex.   

Slik påvirker testosteron kvinner

Testosteron bidrar til libido, seksuell opphisselse og orgasme ved å øke dopaminnivået i sentralnervesystemet. Det bidrar også til metabolismen, muskelstyrke og skjelettet, friske urinveier, humør og kognitiv funksjon. 

Så dere det damer, testosteron bidrar faktisk til at vi kan holde på vannet. Når testosteronet blir for lavt kan et resultat bli at vi kvinner får inkontinens problemer. WOW

For ikke å snakke om alt det andre. Jeg er selv lav på testosteron, og skulle så gjerne få lagt pølsene på noe. Nå har jeg tatt DHEA i et par år, og håper det fører til økt T nivå. Husk, halve vårt testosteron kommer fra DHEA/binyrer.  Jeg får bare ikke målt det her i Danmark.

Testosteronmangel

Det kan føre til for lav sexlyst, problemer med å få orgasme. Tretthet, depresjon, hodepine, kognitive problemer, osteoporose og tap av muskelmasse. I tillegg dette med å holde på vannet.

Hvor mye testestoron skal jeg ta?

En vanlig startdose er 5 mg. Jeg har lest en studie hvor de brukte både 5 og 10 mg, og fant at 5 mg ga best resultater. Men jeg kan dessverre ikke finne igjen den studien. Kanskje dere som bruker testosteron kan opplyse oss andre i kommentarfeltet? Både ang doser og produkter. Det er ikke mange testosteron produkter for kvinner, vi må mest bruke det som er laget til menn, bare i mye mindre doser.

Og er det kvinner som får målt sitt testosteron og får testosterontilskudd her i Danmark, så må dere også gjerne fortelle om det. Og litt om hva det koster.

Konklusjon

 

Jeg advokerer alltid for at vi hypothyroide skal være optimale på alle parametre. Når man har en kronsik sykdom, så må man anstrenge seg for å ha det så godt som mulig. Alle andre kvinner bør selvsagt også ha balanse i sine kjønnshormoner. 

Våre leger skulle fokusere mye mer på dette. Som legene gjør i Nord-Amerika. Hvor behandling med alle 3 hormoner er helt vanlig. Det er underlig at vi skal ligge så langt etter. 

Med vår ofte lave libido, så skulle alle vi hypothyroide få sjekket våre testosteronnivå, og få lov til å prøve det. Så mange av oss har lav sexlyst. Dette kan ødelegge våre forhold, så det er virkelig viktig. Vi har også en del osteoporose. Her er både østrogen og progesteron og testosteron viktige.

Jeg vet ikke om eller når dette blir virkelighet. Det blir vel som vi sier i Norge, når laksen leiker i furutopp. Dvs, når laksen leger i toppen af fyrretræet. 

Referanser

https://tidsskriftet.no/2018/03/kronikk/ostrogener-i-menopausen-p%C3%A5-tide-endre-anbefalingene

Womens Health Initiative studienhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28898378

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00000611

Hormonterapi og hjertet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25754617/

Her er en metastudie fra 1919 som mange leger vil gripe fatt i. Konklusjonene er ikke korrekte, etter min mening . De har slett ikke sett på studier med østrogen og naturlig progesteron. Ikke sett på syntetisk vs naturlig progesteron. Et dårlig stykke arbeid. Jeg ser at Netdoktor her i DK refererer til den. Netdoktor er et dårlig site. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6891893/

Kritikk av Womens Health Initiative studien, https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(05)03422-9/fulltext

Den danske osteoporosis studien

Peta’s artikkel om Premarin

Østradiol vs premarin og demens

Østradiol vs Premarin og Turners syndrom, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19318455/

Oral vs transdermal estradiol, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12706932/

En overdikt over behandling med progesteron, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4245250/

Progesteron i krem eller piller, http://www.sahamm.org/transdermal-or-oral-progesterone/

lavt stoffskifte og de kvinnelige hormoner, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26904478/

Lavt stoffskifte og høy testosteron, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31681972/

Påvirker østrogen cellene i skjoldbruskkjertelen? https://www.hindawi.com/journals/jtr/2011/875125/

Østroens påvirkning på de frie stoffskiftehormoner, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1585690/

3 kommentarer

 1. Monica Skogheim

  Meget interessant info.
  Har selv hatt hashimoto i 40+ år, men har enda ikke kontroll på sykdommen.
  Er så sliten både i kropp og hode at det er vanskelig å ta til seg info.
  Skal lese litt grundigere her, så kanskje jeg har noen ekstra spørsmål til legen neste gang
  Mvh. Monica Skogheim

  • Liv

   Hei Monica!
   Ja, artikkelen er lang. Men alt det viktige står i sammendraget, og så begrunner artikkelen de konklusjonene som står i sammendraget. Kjønnshormonene er veldig viktige, men det viktigste for oss med Hashimotos er å ha gode stoffskiftenivåer. Det høres ikke ut som du har det. Hvis du er i tvil om du er velmedisinert, så er du velkommen til å sende meg blodprøver. Så kikker jeg på det. Du må i tilfelle gå inn under “Kontakt”, og lese på hva for info jeg trenger.

   Blessings, Liv

  • Liv

   Hei Monica

   Denne kommentaren har gått litt forbi meg. Beklager. Hvis du vil ha min input, så er du velkommen til å kontakte meg. Se under “Kontakt”, hva jeg trenger av info. Husk å stryke over personlig info på blodprøvesvar. Det kan være at jeg poster spm og svar på min Spm og svar side, i anonymisert form. Hvis jeg tenker det kan ha interesse for flere.

   Kjærlig hilsen Liv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2023 THYROIDBLOG.COM

Tema av Anders NorénOpp ↑