Sammendrag

Jeg er ingen ekspert på testosteronbehandling for menn, men jeg har da lest en del studier om emnet for å kunne skrive dette oppslaget. Jeg har et om hormonbehandling for kvinner, og da må jeg jo ha et om menn også, ikke sant?

Det er en sterk sammenheng mellom stoffskiftet og en manns testosteronnivå. Det gjelder både høyt og lavt stoffskifte. Menn får lavt testosteronnivåe ved både høyt og lavt stoffskifte. Det normaliseres til en viss grad når stoffskiftenivåene normaliseres, men slett ikke 100% for alle. Dessuten har man selvfølgelig den generelle nedgangen med 1 til 2% hvert år fra 30 års alderen. 

Vi stoffskiftesyke har i forveien et lavere energinivå, noe som gir mindre sexlyst. Så for oss er det enda viktigere å være optimale på alle parametre. Enda viktigere at andre hormoner er i balanse.

Første del av artikkelen handler om stoffskiftet og testosteron. 

Andre del handler om symptomer og generell info om testosteronbehandling.  

Det er selvsagt en del ting man må være oppmerksom på før man begynner på T. Men man finner ikke i dag, at det er økt fare i forhold til kreft i prostata. I forhold til  kardivaskulære insidenser, er det svært blandede funn. Testosteron har også mange andre innvirkninger på kroppen.

Dette er ikke ment å være en utfyllende oversikt over alt som har med testosteronbehandling å gjøre. Det er mer ment som en oppvekker. Jeg ønsker å gjøre dere menn oppmerksom på, at dere kan få det bedre. Menn er dårlige til å ta vare på seg selv.  Det må dere gjøre noe med gutter!    

Du trenger ikke Viagara, du trenger Testosteron!

På de fleste områder innen helse, så er de mannlige sykdommene, som hjerteproblemer, prioritert. Men akkurat når det gjelder hormoner så synes jeg mennene er diskriminert. Og det til tross for at menns hormonnivåer begynner å gå ned lenge før kvinners, allerede fra 30 års alderen går testosteron ned med 1% til 2%  hvert år.  Jeg vet ikke hvorfor det er slik. Om menn har det vanskeligere med at deres testosteronnivå går ned, enn kvinner  har med at deres hormonnivåer blir lavere. Det virker på meg som at menn har mye av sin identitet som menn knyttet til virilitet, og dermed blir det kanskje vanskelig å tenke på og snakke om. Men dette er jo helt naturlige fysiologiske prosesser  som alle går i gjennom. Og nedgangen i testosteron nivåer skyldes heller ikke bare selve nedgangen i hormon, det skyldes også at det protein som binder testosteron, SHBG, øker slik at større andel av det testosteron man har blir bundet, og ikke er fritt til å brukes. 

Uansett, man kan kun gjøre noe med det man erkjenner. Det er ingen skam at man er et menneske. Vi får alle lavere hormonnivåer med alderen. Jeg har så den overbevising, at vår kropp er lavet for stenalderen hvor de hadde en helt annen levealder. I dag, hvor vi lever så lenge,  kan vi vanskelig klare oss uten litt hormontilskudd.

Men det er jo slett ikke slik at alle eldre menn trenger testosteron.  The Baltimore Longitudal Study of Aging fant at 20% av mennene over 60 led av hypogonadism, 30% av dem over 70 og 50% av dem over 80.  

Lavt stoffskifte og testosteron

Hvorfor skriver jeg om Lavt T? Nå er jeg opptatt av at vi hypothyroide skal ha det så godt som mulig. Så må man ikke kun se på stoffskiftehormonene, men på mange parametre. Og det er et faktum, at lavt stoffskifte fører til lave testosteronnivåer hos riktig mange menn. Dette er en veldig grundig artikkel fra 2004 av A Wayne Meikle, av ikke bare stoffskiftehormoner og testosteron, men av veksthormon m.m., The interrelationsships between thyroid dysfunction and hypogonadism in men and boys. I denne studien ser man en klar sammenheng mellom LS og Lavt T.  Du kan se det på disse grafene. De er alle hentet fra  den artikkelen.

 

 

Som du ser, så er det frie testosteron nivået lavere i dem med et ubehandlet lavt stoffskifte enn dem på stoffskiftemedisin. I figur 2, så har ubehandlede 45 pg/ml. Alt under 50 regnes som for lavt. Referansen går fra 50 -224 pg/ml for voksne menn. Her stiger testosteronet til 90 pg/ml etter 30 dager med stoffskiftemedisin.Men det man også ser i figur 1, er at SHBG stiger med dosen av både T4 og T3 medisin. Og det er ikke så godt, siden SHBG jo binder testosteron. 

Det er ikke slik at alle studier viser akkurat det samme. Men at lavt stoffskifte påvirker seksualiteten og sexlivet i negativ retning for både menn og kvinner, er det ingen tvil om det. Det vet vi jo også selv. Denne metastudien fra 2020  er veldig god, Effect of Thyroid hormone Derangements on Sexual Function in Men and Women . Den konkluderer, at både lavt og høyt stoffskifte medfører seksuelle problemer hos menn, inkludert ereksjonsproblemer. Og at disse problemene bare delvis løses etter at man har begynt med stoffskiftemedisiner. Men det kan godt være at dette også er doserelatert, om man er optimal eller ikke. I figur 1 ser vi, at testosteronnivået, jeg går ut fra at det er totalt, bundet T, øker med mengden stoffskiftemedisin, høyest ved 20 mcg T3. En studie viser sammenheng mellom FT4 nivået og alvoret av seksuell dysfunskjon, dvs. desto lavere FT4, desto større problemer. Men om disse mennene virkelig har vært optimale på sitt stoffskifte, er en annen ting. Jeg tviler på det. Når jeg går inn på denne studien som siteres en del, Erectile dysfunction in patients with hyper – and hypothyroidismism, så ser jeg at noen av dem i kontrollgruppen også har ganske høy TSH. Og at de i kontrollgruppen faktisk bruker mer medisiner enn  de stoffskiftesyke, bl.a beroligende. Mange bruker statiner og betablokkere osv i alle grupper. Men selv med såpass syke i kontrollgruppen, så har de ubehandlede stoffskiftesyke mye større problemer med ereksjonen. Men ved oppfølgingen 1 år etter, hvor de syke har fått behandling for sitt stoffskifte, så ser man ikke forskjell på dem og kontrollgruppen. Det er jo oppløftende. Men dette gjaldt så kun ereksjon. Om de like  mye lyst ble ikke undersøkt. 

Høyt stoffskifte og lavt T

Også ved høyt stoffskifte ser man lave testosteronnivåer. I studier ser man seksuell dysfunksjon pga dette hos mellom 48 til 77%. Så høye tall. Man ser det også hos kvinner med høyt stoffskifte. 

Hyperthyroide menn har også ereksjonsproblemer. Det står en hel del om dette i denne studien, The impact of thyroid Disease on Sexual Dysfunction in men and women 

Antistoffer

Det ser ikke ut for, at stoffskifte antistoffer spiller så stor rolle for den seksuelle funksjonen hos menn. Men man har funnet en slik sammenheng for kvinner. 

Alle stoffskiftesyke menn skulle få målt T

Når man vet at lavt og høyt  stoffskifte ofte medfører for lavt fritt T, hvorfor får ikke alle vi stoffskiftesyke, kvinner og menn, testet våre T nivåer? Og får tilbud om testosteron hvis nivået er for lavt? Og dekket omkostningene? Et sexliv er jo så viktig for livskvaliteten og muligheten for å ha, og for å bibeholde en kjærlighetsrelasjon. Hvorfor passer ikke legene på dette?

Symptomer på Lavt T

 

Ingen morgenereksjon

Nedsatt libido, erektil dysfunskjon, orgasmeproblemer, svakere følelse i penis, infertilitet og små testikler

Mindre kroppsbehåring, redusert behov for barbering

Mannlige bryster

Osteoporose

Lav energi

Redusert muskelmasse og styrke

Depresjon

Lett anemi

Hetetokter

 

Noen av symptomene er jo de samme som ved lavt stoffskifte. Men har man optimale stoffskifteverdier, du kan se her hva det er her Optimale stoffskifteverdier,  men allikevel er trett og uopplagt, nedstemt.  Så kan det være god grunn til å se på sitt testosteronnivå. 

Bioidentisk vs syntetisk testosteron

Det er egentlig litt misvisende å kalle det bioidentisk versus syntetisk. for de er begge laget av planter, wild yam eller soja. Man utfører en kjemisk prosess og får diosgesin. Av denne kan man lage både mannlige og kvinnelige hormoner. 

Det man kaller syntetisk, er tilsatt en ester, det er tilsatt et molekyl. Først og fremst for å forsene opptaket i kroppen.  Testosteron er meget hurtigvirkende, og peaker også.  Det vil si, man får en topp med ekstra høyt hormonnivå. Det kan gies i depotsprøyter, men må da tilsettes ulike estere.  Det står veldig detaljert beskrevet her, http://www.ftmguide.org/ttherapybasics.html.

Den er skrevet til transseksuelle, men er den beste av det jeg har sett. For det første, så er den veldig detaljert og velinformert. For det andre, så tar den ikke stilling til hva som er best. Det er flere sites som er veldig kategoriske, den ene typen er bedre enn den andre. Men nå er det ikke gjort noen studier som sammenligner effekten av disse to. Så det synes jeg det er dumt å si. Jeg er normalt alltid tilhenger av bioidentiske hormoner. Jeg tror de bioidentiske som man får i gel eller plaster er mye dyrere. Og med gel, så er det visstnok et stort svinn. Kun 10% av testosteronet blir faktisk opptatt i kroppen.  Men jeg tror disse siste er de vanligste i Norden.

Jeg kjenner ikke til alle produkter som finnes på det skandinaviske markedet. Det finner du selv ut, sammen med din lege. Hva som er best for deg. Eller les linket over.

Påvirkning på helsen

Skjelettet

Testestoronterapi gir økt bentetthet og muskelstyrke. Hurra! Lavt testosteron gir økt fettavleiring rundt hofter og lår. 

Prostata

Testosteronbehandling påvirker prostata. Prostata kan vokse med 12%. Men studier har vist, at LUTS (Lower urinary tract symptoms) og urinretensjon har vist seg å ikke forverres, eller øke, Risks of testosterone replacement therapy in men.  Faktisk har så man i en studie, at både LUTS og trykk på strålen bedret seg etter et år på testestoronterapi. 

TT og prostatakreft

Tidligere har det vært en vedtatt sannhet , at tilførsel av testosteron vil forverre prognosen for kreft i prostata. Så testosteroterapi har vært helt kontraindisert i pasienter med prostatakreft, menn i riskgrupper og afroafrikanske menn, som har et prostata spesifikt antigen 〈( PSA) >3 ng/mL〉. 

Men det har vært et paradigmeskifte rundt dette i senere år. Og i dag bruker mange menn med prostatakreft testosteron. For flere longitudinelle studier, studier hvor man har fulgt menn over lang tid, har ikke funnet en sammenheng. Og man ser ingen økt risiko for prostatkreft hos menn på testosteronterapi, se linket over. 

Testosteron og de røde blodlegemer

Testosteron øker hemoglobinet med opptil 5 til 7%. Så det kan være godt for eldre menn som lider av anemi. Men det kan også være negativt for noen, og føre til Polycytemia vera, dvs økt antall røde blodlegemer som gjør blodet tykkere. Man ser dette hos ca 20% av menn på TT.  Det kan i teorien gi økt fare for slag (stroke), og blodpropper.  Mens dette er en teoretisk mulighet, så har man ikke sett noen økt insidens hos menn på TT.

Pga, denne risikoen, så bør alle menn som skal få TT, få målt antall røde blodceller (RBC) før de begynner. Og få det målt underveis. Og hvis hæmatokritt tallet blir høyere enn 54%, så bør testosteronbehandlingen stoppes til tallet er normalisert. Det står det også i det linket over. 

T terapi og obstuktiv søvnapne

Selv om studier på en sammenheng mellom obstuktiv søvnapne og testosteronterapi har gitt veldig sprikende resultater, så bør man ta dette i betraktning. Især hvis man har det i forveien. 

Kardiovaskulær

Det kom to studier i 2014 som viste at man kunne være i større risk for slag bl.a på T terapi. Det skremte mange. De studiene er siden blitt en del kritisert. Bl.a. for at deltakerene var i ganske dårlig form i utgangspunktet. Flere var blant annet på statiner. Sannheten er, at noen studier viser risk, andre viser positive effekter av T teapi på det kardiovaskulære. Her ser man litt av hvordan testosteron innvirker på kroppen: 

Denne figuren er hentet fra denne metastudien, artikkel i European heart journal på T’s positive og negative innvirkninger. Lipids er kolestrol og triglyserider, og vasodilatation betyr hvordan blodkarrene utvider seg.  

Det er ikke hensikten med dette oppslaget, å gå veldig dypt. Det linket over går gjennom forskningen på området. Den er dog ikke helt ny, fra 2015. Uansett, hvis du er i en risikogruppe, så må du selv kikke nærmere på det.   

Andre virkninger av T terapi

De som har veldig dårlig blodsirkulasjon eller dårlig nyrefunksjon, bør kanskje ikke bruke T. En del menn får ødemer.

Sædkvalitet

Når man tar testosteron, så nedsettes ens egen hormonproduksjon, og dermed også spermieproduksjonen. Follikel stimulernde hormon (FSH) går ned, og det er FSH som driver spermieproduksjonen. Dette bør man ta høyde for hos yngre menn. Man kan redusere risken for dette ved å ta et hormon , hCG-humant koriongonadotropin, i stedet for T hvis man er ung med lavtT nivå. 

Hos de fleste vil spermieproduksjonen øke igjen etter endt T behandling. Men ikke hos alle. Mange menn har jo lavt spermienivå i utgangspunktet i dag. Jeg ville fryst ned sæd hvis det var meg. Better safe than sorry😉

Ømhet i bryst. Testosteron man tilfører kan bli omdannet til østrogen/estradiol i kroppen. Dette kan gi ømhet i brystvevet hos menn. I de tilfellene må estradiol måles. 

Økt estradiol kan også føre til vektøkning. Bare man holder estradiolnivået nede, vil TT som regel føre til vektreduksjon. 

Konklusjon

Det er noen ting man skal være obs på når man tar testosteron. Men alt i i alt, så tror jeg mange stoffskiftesyke menn kunne fått et bedre liv med tilskudd av testosteron. Man har lavere nivåer når man er stoffskiftesyk. Selv om  nivåene normaliseres når man er optimalt dosert for sitt stoffskifte, så er det slett ikke alle som har gode nok testosteronnivåer. Dette gjelder selvsagt også andre menn, at man kan trenge T med alderen. Men jeg regner med at de fleste som leser på min blogg har et eller annet med stoffskiftet.

Jeg vet at man i Nord-Amerika er mye lenger fremme når det gjelder behandling med hormoner. Jeg vet ikke hvor vanskelig, og dyrt, det kan være å få testosteron her i Norden. Jeg håper bare våre land kommer etter. Det vil avhenge mye av at vi pasienter etterspør behandling. Det er ofte vi som driver behandlingen fremover. 

Jeg håper denne posten har gjort deg oppmerksom på noen ting du kanskje ikke var klar over. Den er ikke ment som utfyllende info om testosteronbehandling, mer som en oppvekker. Og hvis du finner ut, at du er lav på testosteron. Og begynner på T terapi. Så  håper jeg du får det bedre !