Optimale stoffskifteverdier

Det er mye snakk om optimale hormonnivåer. Og med rette. Det går millioner av stoffskiftesyke rundt med for lave verdier. Millioner. Det er mer regelen enn unntaket. Vi blir behandlet av leger som ikke kan noe om stoffskiftet. Selv endokrinologene kan ikke noe. Det er et TSH tyranni, og de tar ikke en gang utgangspunkt i normale TSH verdier. Det er ikke et menneske som har det godt med f.eks TSH på 3. Det er ikke en normal TSH. Men det er veldig vanskelig å få et klart svar på hva et friskt stoffskifte er. Her vil jeg presentere noen studier på det. Ut i fra disse, ser det ut til at en frisk TSH er mellom 0,9 og  2,1. Litt høyere hos menn enn hos kvinner. Men når det gjelder FT4 og FT3 så er det forskjeller både i forhold til kjønn og alder. Barn har et veldig høyt stoffskifte, og vi vet jo alle hvor mye energi de har. Jeg har dog ikke tatt med verdier hos barn her.

I den første delen skriver jeg om hva som er et normalt stoffskifte. Jeg synes alle burde lese det, men hvis du bare er interessert i hva som er gode verdier når vi tar medisin, så finner du det HER

Her ser du en oversikt over nivåene hos en stor gruppe mennesker (3875) i en studie av Gullo et al. fra 2011. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21829633).Nå var dette pasienter som kom til klinikken for. knuter i kjertelen.  Så helt normale var de jo ikke. Selv om knuter er veldig vanlig.  Men de hadde ingen kliniske (symptomer) el biokjemiske (blodprøver) tegn på lavt stoffskifte. De ble regnet som helt friske (euthyroid). Det som er det store problemet med denne type undersøkelser, er at det vil ofte være mennesker med lavt stoffskifte innimellom. Det kan også være mennesker med for høyt stoffskifte i mellom. Når man ser at TSH ligger mellom 0.9 og 10 i en gruppe, så vet man at noen har udiagnostisert lavt stoffskifte. Man forsøkte å forsikre seg om at de var friske, men det er mage her som er lave på stoffskiftet. Noen har FT4 på 11,6 pmol/L. Og FT3 på 3,7 pmol/L. Det er helt sikkert lavt stoffskifte. Det vet alle somhar hatt det. Man er helt elendig, dødtrøtt med så lav FT3.

Så dette blir bare en pekepinn. Jeg er alltid på utkikk etter studier på friske mennesker. Det er helt bisart, at man ikke forstår at dette er veldig viktig. Det  som trengs, er en studie på mange mennesker, gjerne 1000. Hvor man måler temperatur, puls og blodtrykk. Og samtidig har et spørreskjema med spørsmål om tretthet, frysing, fordøyelsen, depresjon, angst, vekt, håravfall, sexlyst osv. Alle må ha stoffskifteantistoffer under referanse. Og ingen struma. Man må ta ultralyd av kjertelen. Det er det som skal til.

 

Table 1. TSH, FT4, FT3 levels in studied subjects by age and gender.

Referanseområder: TSH 0,4-4,0, FT4 9,0-20,6, FT3 2,9-6,0

Euthyroid controls 3875 age 49 (37–61)

TSH 1.40 (0.90– 2.10) FT4 13.8 (12.0–15.4) FT3 4.47 (3.85–4.94) FT3/FT4 0.32 (0.27–0.37)

Females all 3224 age 49 (37–61)

TSH 1.40 (0.90– 2.10) FT4 13.6 (11.8–15.4) FT3 4.40 (3.85–4.93) FT4/FT3 0.32 (0.27–0.37)

Under 60 yr 2457 45 (36–53)

TSH 1.41 (0.90– 2.17) FT4 13.4 (11.6–15.4) FT3 4.44 (3.85–4.93) FT4/FT3 0.32 (0.27–0.37) .

Over 60 yr 767 68 (64–72)

TSH 1.29 (0.80– 1.96) FT4 14.2 (12.2–15.4)FT3 4.31 (3.85–4.91) FT4/FT3 0.30 (0.26–0.36)

Males all 651 51 (35–64)

TSH 1.29 (0.80– 1.94) FT4 14.2 (12.5–15.9) FT3 4.62 (4.16–5.30) FT4/FT3 0.33 (0.28–0.39)

Under 60 yr 470 45 (37–52)

TSH 1.30 (0.85– 2.00)* FT4 14.2 (12.5–16.0) FT3 4.79 (4.24–5.40)*FT4/FT3 0.33 (0.28–0.39) .

Over 60 yr 181 68 (64–73)

TSH 1.20 (0.75– 1.80)* FT4 14.2 (12.4–15.6) FT3 4.47 (4.00–5.08)*FT4/FT3 0.31 (0.26–0.36)1

 

Som dere ser, her ligger FT4 litt under midt i referanse i gjennomsnitt og FT3 ligger rundt midten. Og TSH mellom 0,75 og 2. TSH er alltid usikker, for vi vet jo at den blir lavere utover dagen, og derfor må tas før klokken 9. Men en gjennomsnittlig TSH i denne gruppa er 1,5. Vi kan i hvert fall si, at en TSH mye over 2, IKKE er normalt.

 

Mens i denne studien av W.Russell et al, fra 2008, https://academic.oup.com/jcem/article/93/6/2300/2598837 ligger FT4 og FT3 litt høyere hos de rundt 30 deltagerene. Nå var dette yngre mennesker, studenter. Det er antagelig forklaringen. Barn har et mye høyere stoffskifte enn voksne og så synker det gradvis mot voksne alder.

 

Cosinor parameters for TSH, FT4, and FT3

  Mesor Amplitude Acrophase (h)
TSH  1.78 (1.64–1.93)  0.439 (0.174–0.703)  0240 (0222–0258) 
FT4  16.2 (13.5–18.8)  0.097 (−5.81–6.01)  1620 (1521–1719) 
FT3  5.42 (5.34–5.51)  0.187 (0.002–0.372)  0404 (0340–0428) 

 

Det er individuelle variasjoner. Men hos godt voksne ligger FT4 litt under midten og FT3 rundt midten.  TSH ligger rundt 1,5. Hos unge mennesker ligger både FT4 og FT3 litt over midten. De har også litt høyere TSH. Disse unge har en høyere TSH enn de voksne over. Det er fordi TSH stiger når kroppen ønsker å produsere hormon. Så barn og unge har generelt litt høyere TSH enn voksne.Vi forstår at yngre har mer energi enn eldre. Menn har generelt høyere FT3 og lavere TSH enn kvinner på samme alder. 

Gamle mennesker kan ha høyere TSH. Man tror kanskje dette skyldes dårligere fysiologisk funksjon av selve TSHen. Man må se på de frie hormoner hos disse eldre, om de er normale. Jeg tror nå mange eldre går med lavt stoffskifte, og ville hatt det mye bedre med litt stoffskiftemedisin. 

TSH og rase

Ja, rase har betydning for TSHen. Rase og folkegruppe har betydning for mange helserelaterede forhold. Det er viktig at vi er klar over det. Svarte mennesker har lavere TSH enn hvite. 

Dette er fra en stor demografisk undersøkelse fra USA, Serum TSH, T4 and thyroid antibodies in the US population . TSH, total T4, Anti-TPO og Anti-TG ble testet hos 3 grupper, hvite, svarte og hispanic. Det var en stor gruppe på 16533 personer hvor alle som tok stoffskiftemedisiner, hadde struma eller hadde stoffskifte antistoffer, var ekskludert. 

Gjenomsnittet for hele gruppen var TSH på 1,50. TSH var høyere hos kvinner enn hos menn, var høyere hos hvite 1.57 (1.52-1.62) enn hos svarte 1.18 (1.14-1.21). Meksikanske amerikanere hadde en TSH på 1.43 (1.40-1.46). 

Total T4 og rase

Total T4 variererte også mellom gruppene.  Gjennomsnittet for alle tre grupper var 112.3 +/-0.7 nmol/L(Referanseintervallet for T4 pleier å være 70-140 nmol/L). Svarte og hvite hadde ganske lik T4, 109.4 vs. 110 nmol/L. Mens meksikanske amerikanere hadde høyere T4 116.3 +/-0.7 nmol/L. 

 

Total T3 hos friske

I denne studien fra 1972 fant man, at friske mennesker hadde en total T3 på 146+/-24 ng/100 ml dvs det samme som 2,24 nmol/L +/-0,3 . 

Jeg håper dette var oppklarende. Det gir i hvert fall en god pekepinn. 

Jeg ser at STTM skriver, at et normalt stoffskifte er FT4 midt i referanse med FT3 høyt i referanse. Jeg mener vi kan si, at Gullo et al viser at det ikke er korrekt. Og bare tenk litt logisk. Hvorfor skulle en frisk person ha høye nivåer av FT3 flytende rundt i blodet, når vedkommende hele tiden kan konvertere mer FT3?  Alle vi som har høy FT3 fordi vi tar T3, vet jo, at det er  mange ulemper knyttet til en høy FT3. Som hjertebank, nervøsitet. Og nå har jeg ikke kommet inn på de mulige negative fysiologiske påvirkningene. Mange pasienter hevder, at det ER ingen negative bivirkninger. Men det mener jeg, vi ikke har vitenskaplig grunnlag for å si. Legene har heller ikke grunnlag for å si at det er farlig. Vi må vente og se til det kommer mer entydige resultater. Uansett, det er ingen grunn for en frisk kropp til å ha en høy FT3 i blodet, den kan hele tiden omdanne mer.

Konverteringsratio

Det som heter FT3/FT4 ratio (konverteringsratio) er veldig viktig. Det forteller hvor godt eller dårlig man omdanner FT4 til FT3. Du finner det tallet i den øverste studien hvor det står T4/T3.  Det kan du regne ut på deg selv. Hvis det er under 0,24, så omdanner du for dårlig. Så trenger du medisin med T3, Liothyronin eller NDT (Thyroid).  Mellom 0,24 og 0,26, så er du en moderat omdanner. Hvis du ikke har det godt, så kan du godt trenge T3 medisin med en ratio på 0,26 eller over også. Hvordan du har det, er det viktige. Hvis FT4 er 19 og FT3 5, så er ratioen 0,26. Jeg har sett mange i stoffskiftegrupper på Facebook som tror, friske mennesker har FT4 rundt midten med FT3 høyt i referanse. Jeg har sett admin i grupper påstå dette. Det avslører en manglende forståelse av hvordan stoffskiftet fungerer. Et friskt menneske trenger ikke ha så høye verdier, for de kan produsere mer hormon ved behov. Det kan ikke vi med stoffskiftesykdom. Derfor trenger vi å ha et høyere nivå av FT4. Men de som klarer seg med T4 medisin, omdanner godt. Så de trenger etter min mening, ikke ha en FT3 høyt i referanse. Rundt eller over midten er nok. Jeg vet at mange mener noe annet. Jeg vet, mange mener, folk på T4 medisin skal ha FT4 midt i referanse med FT3 høyt i referanse. Jeg ser veldig sjelden sånne verdier. Men det forekommer. Og det kan godt være at de som har det fint på T4 medisin, og som derfor ikke søker seg til pasientgrupper, har slike tall i større grad. Jeg vet ikke.

Hvordan regner jeg ut konverteringsratio?

Du deler helt enkelt fri T3 med fri T4. Begge deler må være i pmol/l. Så enkelt er det. FT3 på 4 med en FT4 på 15 vil være en konverteringsratio på 0,26.

 

De fleste på T4 medisin vil trenge å ha FT4 litt høyt el veldig høyt i referanse.  Men ikke alle.

Du kan se forskjellen på konverteringsevnen hos oss med stoffskiftesykdom og friske personer her. Det skraverte området er friske, og kurven er oss

 

Gullo et al

 

TSH helst ikke over 1, FT4 i øvre tredjedel av referanse og FT3 rundt midt i referanse.

De fleste som tar stoffskiftemedisin trenger en høyere FT4 enn friske mennesker. Som du så over, så omdanner vi dårligere. Vi må ha mer T4 å omdanne. Kjertelen  utsondrer sannsynligvis heller ikke den T3 som kjertelen som friske menneskers gjør. Men hvis du omdanner riktig godt, så er en FT3 rundt eller litt over midten ok på T4 medisin. Så er du mer som et friskt/raskt menneske. Se over. Men kommer ikke ditt FT3 opp rundt midten når FT4 ligger høyt i referanse, så trenger du medisin med T3. Eller du har symptomer på at du er underdosert. Symptomer er alltid det viktigste.

Her ser du en graf fra studien over, over hvordan deltakerene konverterte.  Linjen er mennesker på T4 medisin og det skraverte feltet er de friske . 

Man fant et gjennomsnitt på 0,21 for dem på T4 medisin i denne studie. Mens de friske hadde et gjennomsnitt på 0,31. Så mange av dem på medisin i denne studien var underdoserte. 

 

Hva med TSH?

Hvor bør den ligge? Her er det så også mange i de ulike stoffskiftegruppene som mener, man skal slett ikke se på TSH. Særlig i US gruppene, ikke så mye her i Skandinavia. Det er også en stor misforståelse, synes jeg. Jeg kan forstå motviljen mot TSH, siden vi pasienter nærmest mishandles med den. Hvor man i mange land ikke en gang får målt annet enn TSH. Så det er ikke underlig at mange har stor uvilje og nærmst frykt for TSH. Men å mene at vi helt skal bortse fra TSH, at den ikke betyr noe som helst, det viser også en manglende innsikt etter min mening. Det samme mener Dr. David Brownstein, en lege som virkelig forstår noe av stoffskiftet. Du kan lese det han skriver om TSH her https://www.drbrownstein.com/dr-brownsteins-newest-book-now-available/. Han skriver, vi skal hverken over- eller undervurdere TSH. Den kan aldri stå alene, må alltid vurderes sammen med de frie hormoner. Men når det gjelder å diagnostisere sentral hypothyreose, så er den helt nødvendig. Også for dem med primær hypothyreose, dvs. det er noe galt med selve kjertelen, kan den være nyttig. Da særlig i forhold til øvre grense. Den bør for de fleste på T4 medisin ikke ligge over 1, kan være litt høyere for eldre mennesker. Det er vanskelig å sette en nedre grense. Noen sier 0,5, andre 0,3. Men noen kan ha lavere, og ha det fint med det. Man kan også ha tilstander i hypofyse/hypothatlamus som presser den ned. Og som hverken lege eller pasient er klar over.  

 

TSH bør være meget lav, supprimert. FT4 helst rundt midten og FT3 i øverste 25% av referanse.

Når man ikke konverterer godt, dvs. ikke omdanner FT4 til FT3 , så trenger man medisin med T3. Det kan være NDT (thyroid) eller syntetisk T4/T3 combo. Se det jeg skriver om FT4/FT3 ratio over. Når man ikke omdanner godt, så betyr det at man ikke kan omdanne ved behov. Man trenger derfor å ha alt man trenger av T3 tilgjengelig. Derfor trenger man å ha en høyere FT3 enn dem som omdanner. Jeg personlig liker å ha FT3 på 6. Mange jeg kjenner trenger å ha helt i topp av referanse, noen t.o.m. over.  Jeg tror ikke noen på T4T3 combo kan ha det godt med FT3 under 5,5 pmol/L.

Det beste er å ha FT4 midt i referanse. Men på NDT kan den bli lav. De ulike NDT inneholder ulik mengde T4, fra 31 mcg pr 60 mg på Glostrup, 35 mcg på Erfa og 38 mcg på Armour og Nature Troid. Så vil FT4 selvfølgelig variere. Men jeg ser også at FT4 har en tendens til å gå ned med årene, etter at man har brukt NDT noen år. Med syntetisk T4 og syntetisk T3 medisin, kan man selvfølgelig lettere regulere nivåene. Jeg ser alt for mye av underdosering med T3 medisin, særlig i Danmark. I Norge får man høyere T3 doser. I Danmark holder de seg til en ratio av 17:1, dvs. man får meget lite T3. Får man 100 mcg T4 medisin, så kan man ikke få mer enn 5 mcg T3. Det er heldigvis danske leger som avviker fra dette. Men dette er paradigmet. Og det man bruker i forskningen på T3 i Danmark. Og derfor er også all dansk forskning på T3 helt verdiløs. For alle deltakerene er underdoserte. Så kan man ikke finne ut noe om hvordan T3 virker. De danske endoer går ut fra, at det kun er den FT3 som kjertelen produserer vi med lavt stoffskifte mangler. Og de tror friske mennesker kun produserer  5 til 6 mcg . Men studier viser, det er veldig individuelt hvor mye T3 vi produserer fra skjoldbruskkjertelen. Det her er en tabell som Thyroid Patients Canada har laget basert på Pilo et als studie.link til artikkelen

(Fra Pilo et als studie og Thyroid Patients Canada)

Som du ser, noen utskiller så lite som 6,5% T3 fra selve kjertelene, mens andre utskiller 42%. Så bare pga det, så blir det jo helt feil å si, 5 mcg T3 er nok for alle.   

Samlet produserer friske mennersker 90 mcg FT4 i døgnet, ca 30 mcg blir omdannet til FT3. Det meste av denne omdannigen skjer i lever (70%), nyrer (20%). Det skjer visst også omdanning i tarmen. Men jeg kan ikke finne noen prosenter på det. Det er de gode bakterier i tarmen som også omdanner. Men det meste skjer i leveren. Så mye vil avhenge av ens lever, hvor frisk den er. Jeg tror de fleste voksne kvinner har en litt treg lever. Leger tar helt feil når de tror det bare er den T3 fra kjertelen vi mangler. Vår evne til å omdanne i kroppen vil i de fleste tilfeller være nedsatt. Derfor vil 5 mcg Lio være alt,alt for lite for de fleste. Og det ser man på blodprøvene.

For meg gikk min evne til å konvertere ned etter 6 til 7 år med sykdommen. Det er jo mulig det hadde forbindelse med at kjertelen var ganske nedbrutt der. Jeg vet ikke hva som var årsaken, om det var mangel på T3 fra kjertelen eller fra omdanning ute i kroppen jeg manglet. Men jeg vet, at jeg trengte mye mer enn 5 mcg T3 etter den tid. Jeg ser det samme mønster hos mange. Etter rundt 7 år så virker ikke T4 medisinen godt nok lenger.

Mens man i Danmark har problemer med underdosering, i det hele tatt å få utskrevet Lio og å få nok Lio når man endelig får en resept, så er problemet i Norge, at det overdrevne fokus på TSH gjør at man insisterer på å blande NDT med T4 medisin. Jeg tror det er Balderklinikken som har kommet opp med denne ideen. Det er en dårlig ide. Jeg ser mange som blir holdt på for lave nivåer i Norge også. Jeg ble selv holdt for lavt på Balderklinikken. Det er en dårlig ide av flere grunner. Når man bruker NDT, så trenger man ikke høye nivåer av T4. Det er kanskje t.o.m. negativt, man kan få for høy revers T3. Mange som ikke har det godt på T4 medisin, tåler ikke selve den syntetiske medisinen. Det gjelder særlig Levaxin og Eltroxin. Riktig mange får smerter og tretthet av disse medisinene. Jeg reagerer veldig sterkt på dem selv. Jeg får en helt spesiell, giktisk verking i øvre del av ryggen, skuldre og nakke. Og trett. Alle som har slike symptomer på T4 medisin, bør prøve et annet T4 preparat. Hvis det ikke hjelper, så bør man prøve organsik medisin, NDT. Det er veldig synd at man insisterer på å blande disse medisinene. Jeg sier ikke, det er dårlig for alle. Men det er så synd at det alltid skal bli sånne dogmer, at alle skal ha den ene eller andre medisinen. Vi er veldig individuelle, vi må få prøve ut og finne den medisinen og dosen som passer oss.

 

SUPPRIMERT TSH

 Det er åpenbart legenes store skrekk. De fleste leger har ikke noe greie på det, de har ikke lest forskning på det. Det er noe de er blitt fortalt på studiet, at lav TSH fører til hjerteproblemer og osteoporose. I dag foreligger mye forskning som sier det motsatte. Jeg vet ikke hvorfor leger ikke holder seg oppdatert. Stoffskiftesykdom er tross alt en folkesykdom. Men jeg påstår ikke, at supprimert TSH ikke kan ha negative effekter. Jeg har selv fått osteoporose. Om det skyldes min supprimerte TSH, all den tiden jeg har gått med for lav FT3, at mitt kalsium og vitamin K har vært lavt. For ikke å snakke om bor, som er så oversett og så viktig. Jeg vet at jeg ikke ville fått full osteoperose hvis jeg var blitt i Norge. I Norge tenker helsevesenet forebyggelse. Vitaminer og mineraler blir målt. man forsøker å sette inn før noe blir alvorlig. Ikke sånn i Danamrk. Her anser man måling av vitaminer og mineraler for å være helt unødvendig, og foretrekker å vente til pasienten har blitt veldig syk.  De danske legene er også alt for dumme til å forstå hva vitaminer og mineraler gjør i kroppen. Eller de mener, vi får nok gjennom kosten. Men kronisk syke mennesker gjør ikke det. Vi har ofte dårlig opptak av næringsstoffer.

Men jeg synes det er dumt av oss pasienter å bare blåse av om  det kan være negative konsekvenser av en lav TSH. Like dumt som legenes kategoriske påstander om at det er farlig. Uten at de har satt seg inn i det. Jeg mener vårt argument mer må gå på, at det må vi selv få velge. Legene må kunne informere oss om hva de mener er farene. Så må vi som voksne mennesker ha lov til å vurdere det, og velge. For mange av oss vil det være snakk om å leve et halvt liv, trette, tykke, kalde, uten hukommelse. Eller et ok liv, med varme og energi. Og eventuelt noen sykdommer i vår alderdom. Lever du med lav FT3 over år, så er du garantert å bli alvorlig syk. Eller, du ER allerede alvorlig syk. Jeg tror det er et klokere argument. Vi kan bli stående i denne stillingskrigen forever. Hvis du har en lege som ikke vil la deg ha lav TSH, så vil jeg råde deg til å finne en annen. Hvis du synes vedkommende allikevel er til å snakke med, så kan du jo prøve å ta med disse to artiklene til ham/henne.

Den første er en 17 år lang studie av pasienter på T3 i Skottland. Her så man ingen økt forekomst av hjerteproblemer eller osteoporose, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26940864.

Den andre er en artikkel fra Thyroid Patients Canada, om triac. Det er en stoffskiftemetabolitt som man får mer av når man tar T3. Den får TSH til å bli supprimert. Men det er ikke negativt, heller positivt.  https://thyroidpatients.ca/2020/01/02/when-dosing-t3-you-get-higher-levels-of-triac/.

TSH blir lav fordi vi får noen FT3 topper når vi tar medisin med T3. Og det presser TSH ned. Du kan lese mer om det her.

Vi pasienter vet mer om optimale verdier enn legene. Det er det store problemet. Legene tror vi er ok når vi er underdoserte. Når vi så selvfølgelig fremdeles har hyposymptomer, så i stedet for å se på den sykdommen vi faktisk har, så begynner de å bable om overgangsalder, depresjon, at vi veier for mye. VI ER UNDERDOSERT. Vi må få den medisinene og de nivåene hvor vi har det godt. Og vi kan vurdere dette selv. Vi er voksne mennesker. Vi vet hvordan vi har det.

Det er også problemet med forskningen på hvorvidt behandling med T3 har noe for seg. Deltagerene i studiene er alle underdoserte! All forskning som pågår her i Danmark er helt verdiløs av den grunn. Men det er ikke bare den danske forskningen hvor dette er et problem. Det gjelder de fleste studier jeg har sett på. Alle pasienter som har hatt lav FT3 og som med medisin med T3 får optimale verdier, VET at det hjelper. Vi må få forskning hvor forutsetningen er at deltakerene har det hormon nivået hvor de selv føler seg best. Først da får vi valid forskning.

Noen mennesker har det best på ren T3. De omdanner kanskje T4 til revers T3 i stedet for FT3. L

Legene I Danmark behandler sjelden med T3 mono. I Norge er det blitt vanligere nå. Jeg ser en del som bruker det. Jeg ser også mennesker som går tilbake til T4/T3. I Norge har man gjennomført denne studien på T3. Jeg synes ikke studien er så god, for jeg mener de er for lave på stoffskiftet. De som skiftet fra T4 til T3 hadde heller ikke opphold mellom, så de hadde fredeles T4 i kroppen i noen uker. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35273566/

Men har man prøvet alt, og man fremdeles ikke har det bra, så er ren T3 en mulighet. Det vil alltid være mer ustabilt enn når man også får noe T4. Jeg har lite greie på behandling med ren T3. Jeg vil anbefale at man leser på Paul Robinsons side, https://paulrobinsonthyroid.com/. Det er også Facebookgrupper for dem på ren T3. 

Man får helt andre stoffskifteverdier på T3 mono. Man får selvfølgelig veldig lav FT4. Mange på T3 må ha ganske høy FT3, kanskje over referanse. Paul Robinsom mener dette er fordi det ikke foregår noen konvertering ute i vevet. At de som tar NDT eller T4/T3, har en viss omdanning i vev og organer. T3 som man ikke ser på blodprøver fordi det blir forbrukt der det konverteres. Men folk som kun tar T3 har ikke denne konverteringen. 

Jeg ser veldig ulike TSH på folk på T3 mono. Noen har lav TSH og noen har ganske høy. De som har høy har vel det fordi FT4 er så lav. TSH lytter mest til FT4. 

Blodprøver på T3 mono

Blodprøver må tas på en annen måte. Man skal ikke være medisinfastende og ta prøve tidlig om morgenen. Der vil FT3 være lav. Det gir et bedre bilde å ta prøve 3 til 4 timer etter at man har tatt en dose. Man bør ikke ta prøve innenfor de første 2 timene etter inntak. Der har man ha sin FT3 topp, og FT3 vil se veldig høy ut. Men den toppen varer kun en kort stund.

 

Jeg håper dette har vært til litt hjelp for deg, og at du nå vet hva som er gode stoffskifteverdier. Du må selvfølgelig prøve ut og finne HVA SOM ER GODE NIVÅER FOR AKKURAT DEG.  Dette er ment som en pekepinn. Lykke til!

 

Til danskere!

I mange regioner kan vi ikke få målt frit T3, nogle steder end ikke frit T4. Det gelder i hvert fald Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Vi kan nu købe blodprøver på GetTested. Det er en pebret pris. Husk at du kan tage din temperatur og puls, som jeg beskriver over. 

https://gettested.dk/produkt/skjoldbruskkirtel-test/ 

2 kommentarer

 1. Gitte Lykke

  Sikke et skønt og oplysende skriv du har lavet . Mange TAK for det

  Er det muligt at tale med dig ?

  • L S-L

   Hej!

   Tak for det. Nej, man kan ikke tale med meg. Dessværre.Man kan sende en mail, så se under Kontakt. Men hvis det gelder dit eget stofskifte, så vil jeg bede deg kigge på SPM OG SVAR. De fleste vil kunne finde nogen der ligner på deres eget tilfælde der. Jeg har ikke tid og energi til at svare på alt med den enkeltes stofskifte. Jeg skriver på bloggen, så folk selv kan forstå. Til deg som er nyg er en god indføring som de fleste med lavt stofskifte skulde læse. Også Jod for begynnere. Mange med stofskiftesygdom, både højt og lavt, lider af jodmangel.

   Alt godt til deg, Liv

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

© 2023 THYROIDBLOG.COM

Tema av Anders NorénOpp ↑