Stoffskiftemedisin. Her linker jeg til en god oversikt over medisiner. Og skriver om NDT fra Thailand og Vietnam, Stoffskiftemedisin

Hvordan omregner jeg syntetisk medisin til NDT? Hvordan går jeg over fra syntetisk til NDT? SYNTETISK T4 OMREGNET TIL NDT

Har NDT blitt dårlig? En del hevder det. Jeg er ikke enig. Jeg skriver også om at både syntetiske og organiske stoffskiftehormoner varierer i hormoninnhold. Og de har LOV til å variere. Du finner også en studie som viser at fyllstoffene påvirker opptaket.  HAR NDT BLITT DÅRLIG? 

Enda en om kvaliteten av NDT. Her skriver jeg også om, at mengden hormon hos griser avhenger av deres kjønn, alder og tom rase. Og jeg kommenterer på de tilbakekallingene av NP og NT som har skjedd i 2020, MEDISINKVALITET 

Her forklarer jeg hvordan NDT lages. Og forklarer forskjellen på NDT og thyroidetilskudd som Metavive, HVORDAN LAGES NDT?