Dette er for det meste en oversettelse av Thyroid Patients Canada artikkel om fritt T3 døgnrytmer, https://thyroidpatients.ca/2019/11/25/free-t3-peaks-and-valleys-in-t3-and-ndt-therapy/ . Det er et sammendrag. Gå inn på linket for å lese hele artikkelen. Jeg har dog noen egne anmerkninger, hvor jeg ikke anser at det som står er korrekt.

Hvis du har gått inn på denne siden fordi du vil finne argumenter for at lav eller supprimert (<0,1) TSH ikke er farlig for oss, så scroll helt nederst. Der har jeg en studie som man kan ta med til gjenstridige leger.

Les videre