Jeg tror veldig mange pasienter er klar over at man kan gjøre ting for å få antistoffnivåer ned. Og at høye antistoffnivåer ikke er en god ting. Mange vet at selen er godt, at det ikke er godt å spise gluten, at kostholdet har mye å si. I dette oppslaget vil jeg ta for meg hva vitenskapen sier. Hva som har vist seg å virke når man har studert det. 

Det er viktig å være klar over at de som har ekte Hashimotos har høyere antistoffnivåer for lengere tid. Ekte Hashimotos er den AIT (autoimmun thyroiditt) som begynner med en forstørret kjertel, og hvor kjertelen ikke skrumper inn. De som har Ord’s har ikke en forstørret kjertel i begynnelsen av sykdommen, og deres kjertel skrumper inn med årene. Man trenger ikke selv være klar over at kjertelen er forstørret. Siden alle stoffskifteantistoffer produseres inne i kjertelen, så vil de med Ord’s få mindre og mindre antistoffer med tiden.  Det er viktig å være klar over, så man ikke sammenligner seg med andre. At man ikke bebreider seg selv om man ikke lykkes å få sine antistoffer ned. Mine antistoffer er nesten vekk nå, jeg har nesten ikke kjertelvev tilbake.

Les videre