Dette er for det meste en oversettelse av Thyroid Patients Canada artikkel om fritt T3 døgnrytmer, https://thyroidpatients.ca/2019/11/25/free-t3-peaks-and-valleys-in-t3-and-ndt-therapy/ . Det er et sammendrag. Gå inn på linket for å lese hele artikkelen.

Les videre